Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sociálna poisťovňa pripomína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a dobrovoľne poisteným osobám (DPO) blížiaci sa dátum splatnosti poisteného.

Odvody na sociálne poistenie v novej výške za mesiac január 2024 je potrebné uhradiť do 8. februára 2024. Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti odporúča SZČO a DPO upraviť si výšku poistného v trvalom bankovom príkaze a skontrolovať správny variabilný i špecifický symbol. Uvedená zmena výšky poistného sa týka viac ako 187 tisíc SZČO.

Správne a včas uhradené poistné napomáha vyhnúť sa prípadným nedoplatkom, ktoré môžu mať negatívny vplyv pri posudzovaní nároku na nemocenské a dôchodkové dávky v budúcnosti.

Nová výška poistného sa od 1. januára tohto roka týka 187 326 SZČO, ktorým sa mení minimálny vymeriavací základ. Ďalších 203 SZČO si platby upraví z dôvodu zmeny maximálneho vymeriavacieho základu. Informáciu o novej výške poistného zaslala Sociálna poisťovňa počas januára 2024 tým subjektom, ktorých sa táto zmena týka – a to listom alebo do e-schránky, ak ju majú vytvorenú.

Minimálne poistné pre SZČO predstavuje od začiatku roka sumu 216,13 eura mesačne a maximálne poistné je vo výške 3 025,93 eura mesačne.

Minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu, ktorá je dobrovoľne poistená dôchodkovo, nemocensky a v nezamestnanosti, je od 1. januára 2024 vo výške 229,17 eura.

Podrobnejšie informácie o nových minimálnych a maximálnych vymeriavacích základoch pre rok 2024 sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne