Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť dosiahla štvrťročný prevádzkový zisk vo výške 10,8 biliónov KRW pri tržbách 59,27 biliónov KRW. Rok 2018 je už v poradí druhým rokom, kedy firma vykázala rekordné výročné výsledky, a Samsung tak upevňuje svoju pozíciu pre ďalší rast. Prvý štvrťrok roku 2019 bude poznamenaný slabým dopytom po čipoch, oživenie dopytu je možné očakávať v druhom polroku.

Spoločnosť Samsung Electronics zverejnila svoje finančné výsledky za štvrtý štvrťrok, ktorý končí 31. decembrom 2018 a za celý finančný rok 2018. Spoločnosť vykázala konsolidované štvrťročné výnosy vo výške 59,27 biliónov KRW, čo je o 10 percent menej než v predchádzajúcom roku, a jej štvrťročný prevádzkový zisk dosiahol 10,8 biliónov KRW, čo predstavuje pokles o 29 percent.

 V roku 2018 vykázala spoločnosť Samsung výnosy vo výške 243,77 biliónov KRW a prevádzkový zisk 58,89 biliónov KRW. Rok 2018 sa tak stal druhým rokom v rade, kedy si firma na svoje konto pripísala rekordné finančné výsledky, a to aj napriek nepriaznivým obchodným a makroekonomickým faktorom, ktoré viedli k spomaleniu rastu v poslednom štvrťroku. V uvedenom roku firma taktiež v rámci svojich podnikov zaviedla mnoho zásadných technologických zmien a inovácií, ktoré upevnili základy budúceho rastu.

Na príjmoch vykázaných za štvrtý štvrťrok sa podpísal pokles dopytu po pamäťových čipoch používaných v dátových centrách a smartfónoch. Taktiež divízie System LSI a Foundry zaznamenali pokles ziskov, ktoré boli spôsobené sezónnym poklesom.

Celkové príjmy divízie Display Panel sa mierne znížili v dôsledku silnejúcej konkurencie medzi výrobcami displejov pre mobilné zariadenia.

V divízii IT & Mobile Communications (IM) prišlo v štvrtom štvrťroku vzhľadom na vysoké konkurenčné prostredie a aj napriek silnému sezónnemu dopytu k poklesu počtu predaných smartfónov a k poklesu cien. Divízia Networks naproti tomu vykázala zisky, ku ktorým prispeli pokračujúca inštalácia zariadení 5G a rozširovanie sietí LTE.

Nárast štvrťročných príjmov vykázala aj divízia Consumer Electronics (CE), k čomu prispeli predovšetkým silné predaje prémiových televízorov, ako napr. QLED.

Samsung očakáva, že dopyt po produktoch divízie Memory zostane vzhľadom na sezónne výkyvy, neistý makroekonomický výhľad a taktiež znižovanie zásob u najdôležitejších zákazníkov slabý aj v prvom štvrťroku. V prípade OLED je možné predpokladať pokles ziskovosti v dôsledku pomalého rastu predajov v segmente prémiových smartfónov a silnejúcej konkurencie zo strany produktov LTPS LCD. Pri displejoch LCD sa v dôsledku rozsiahleho rozšírenia celkových výrobných kapacít v tomto segmente očakáva pokles príjmov.

Je možné predpokladať, že príjmy divízie IM v prvom štvrťroku vzrastú v súvislosti s plánovaným uvedením nového vlajkového smartfónu Galaxy na trh a v súvislosti s komerčným spustením prevádzky sietí 5G v Kórei. Divízia CE uvedie na trh nové modely televízorov a zameria sa na prémiovú elektroniku pre domácnosti, aby sa tak v slabšom období roku sústredila na najziskovejšie produkty.

V roku 2019 očakáva spoločnosť pokles celkových ročných príjmov v dôsledku slabších výsledkov divízie Memory. Od druhej polovice roka sa očakáva oživenie dopytu po pamäťových produktoch a paneloch OLED.

V rámci svojho úsilia o dosiahnutie udržateľného rastu v strednodobom a dlhodobom horizonte sa spoločnosť Samsung sústredí na posilnenie svojej súčasnej pozície lídra a na rozvíjanie nových oblastí rastu. Spoločnosť plánuje posilniť výskum a vývoj, rozšíriť technologickú spoluprácu s tretími stranami a aktívne investovať do posilňovania svojich kľúčových schopností.

V oblasti komponentných technológií bude spoločnosť Samsung aj naďalej posilňovať svoju pozíciu technologického lídra a ponúkne nové riešenia, ktoré uspokoja rastúci dopyt po čipových balíkoch pre automobilový priemysel a umelú inteligenciu (AI). Spoločnosť taktiež hodlá naďalej inovovať OLED obrazovky určené pre smartfóny a zamerať sa na vývoj nových aplikácií.

V tomto roku ponúkne Samsung nové inovačné produkty vrátane skladacích smartfónov a televízorov MicroLED. V oblasti AI poskytne zdokonalená platforma Bixby širšie možnosti prepojení a stane sa platformou pre služby založené na AI, ktoré bude podporovať viacero zariadení a aplikácií. V oblasti sietí 5G hodlá Samsung naďalej posilňovať svoju trhovú pozíciu a poskytovať riešenia zahŕňajúce  širokú škálu sieťových prvkov, zariadení a čipových balíkov.

V roku 2018 dosiahli investičné výdavky spoločnosti Samsung Electronics 29,4 biliónov KRW, pričom 23,7 biliónov KRW bolo investovaných do segmentu polovodičov a 2,9 biliónov KRW do oblasti displejov. V divízii Memory prišlo k miernemu medziročnému nárastu investičných výdavkov v súvislosti s rozširovaním výrobného areálu v Pchjongtcheku. Investičné výdavky divízie Foundry sa oproti tomu vrátili na úroveň z minulých rokov, pretože rozšírenie výrobného závodu používajúceho 10 nm technológiu bolo dokončené v roku 2017. Investície do výroby a vývoja ohybných panelov OLED oproti predchádzajúcemu roku výrazne poklesli.

V druhom štvrťroku je možné očakávať oživenie dopytu po polovodičových produktoch

Divízie zaoberajúce sa výrobou polovodičov vykázali v štvrtom štvrťroku konsolidované výnosy vo výške 18,75 biliónov KRW a prevádzkový zisk 7,77 biliónu KRW.

Divízia Memory zaznamenala celkový pokles dopytu po pamäťových čipoch NAND a DRAM v dôsledku neistého makroekonomického vývoja a z dôvodu znižovania zásob zo strany zákazníkov, vrátane výrobcov smartfónov a dodávateľov dátových centier. V prípade pamäťových čipov NAND bol celkový dopyt nízky, pretože najväčší zákazníci sa rozhodli odložiť svoje objednávky kvôli očakávanému ďalšiemu poklesu cien.

Predaje smartfónov v štvrtom štvrťroku viazli a pri mobilných zariadeniach pokračoval trend prechodu k čipom s vysokou hustotou a zvyšoval sa podiel zariadení využívajúcich technológiu All-Flash-Array. V prípade pamäťových čipov DRAM sa znižovanie zásob zo strany dodávateľov dátových centier odrazilo na zníženom dopyte po komponentoch určených pre servery. V segmente mobilných zariadení prišlo k čiastočnému zmierneniu trendu klesajúceho dopytu po mobilných pamäťových čipoch, ktorý bol spôsobený slabými predajmi nových smartfónov hlavných zákazníkov. K zmierneniu trendu prispeli najmä rastúce objednávky produktov s vysokou hustotou a kapacitou nad 6 GB.

Aj keď príjmy z predajov pamäťových produktov DRAM medzikvartálne poklesli v dôsledku rýchleho slabnutia dopytu zapríčineného celosvetovo nestálou ekonomickou situáciou, spoločnosť Samsung sa zamerala na posilnenie a udržanie nákladovej konkurencieschopnosti a urýchlila prechod k 1Xnm technológii vrátane navrhovania obvodov, aby si tak v tejto oblasti udržala pozíciu  technologického lídra.

Je možné očakávať, že v prvom štvrťroku tohto roka sa bude divízia Memory aj naďalej stretávať so slabým dopytom v dôsledku sezónnych výkyvov a snahy hlavných zákazníkov o ďalšie zníženie zásob. V prípade čipov NAND je možné predpokladať, že aj napriek celkovému nepresvedčivému rastu bude aj naďalej stúpať dopyt podnikového sektoru po vysoko výkonných SSD diskoch určených pre dátové centrá a prechod k technológii All-Flash-Array.

Taktiež sa očakáva, že dopyt po interných pamätiach s kapacitou nad 128 GB určených pre vlajkové a prémiové smartfóny zostane relatívne vysoký aj napriek predpokladanému nevýraznému rastu predajov mobilných zariadení. V prípade DRAM bude stláčať dopyt predovšetkým znižovanie zásob u výrobcov serverov, ale spoločnosť Samsung prejde na 1Ynm výrobný proces a posilní dodávky inovatívnych produktov, medzi ktoré patria napríklad produkty s vysokou hustotou určené pre nasadenie v serveroch, pamäte s vysokou priepustnosťou (HBM), či GDDR6.

Je možné predpokladať pozitívny vývoj a očakáva sa, že dopyt po pamäťových produktoch sa od druhého štvrťroka začne postupne zotavovať, k čomu v druhej polovici roka prispejú sezónne vplyvy súvisiace s pokračujúcim trendom prechodu k čipom s vysokou hustotou u hlavných aplikácií. Vzhľadom na to, že cena NAND poklesla, dôjde k nárastu dopytu pri všetkých typoch aplikácií a očakáva sa nárast dopytu po NAND čipsetoch s vysokou hustotou. Dopyt po pamäťových produktoch s vysokou hustotou bude vysoký najmä zo strany výrobcov serverov a smartfónov, ktorí požadujú vysoký výkon a spoločnosť Samsung v tejto oblasti zvýši svoju nákladovú konkurencieschopnosť rozšírením ponuky pamätí V NAND štvrtej generácie a vyššej.

Dopyt po čipoch DRAM sa v druhom štvrťroku posilní, pretože zákazníci ukončia znižovanie zásob a sezónny efekt povedie k rastu dopytu po čipových balíkoch. Vzhľadom na pokračujúci trend smerom k vysoko výkonným cloudovým službám spoločne s uvedením nových CPU v druhom štvrťroku je možné očakávať silný rast dopytu po čipových balíkoch DRAM s vysokou hustotou.

Pri mobilných zariadeniach je možné očakávať rastúci dopyt po mobilných DRAM s vysokou hustotou a kapacitou nad 8 GB a dôjde k rastu pamäťovej kapacity aj pri modeloch strednej a nižšej triedy. Spoločnosť Samsung bude pozorne sledovať zmeny v trhovom dopyte a súčasne bude aj naďalej flexibilne investovať a riadiť svoje výrobné kapacity. Okrem prebiehajúceho prechodu k produktom založeným na 1Ynm výrobnej technológii sa zameria aj na vývoj produktov využívajúcich 1Znm technológiu. Spoločnosť Samsung taktiež posilní svoju ponuku pamäťových produktov a v snahe vyjsť v ústrety zákazníckym požiadavkám ju rozšíri o serverové produkty s kapacitou 16 GB, uMCP nad 8 GB a HBM.

Celkové príjmy divízie System LSI v štvrtom štvrťroku oslabili z dôvodu spomalenia dopytu po obrazových snímačoch spôsobeného vstupom čínskeho trhu do slabej sezóny. V prvom štvrťroku zvýši spoločnosť Samsung ziskovosť rozšírením ponuky aplikačných procesorov, obrazových snímačov a integrovaných obvodov pre ovládanie displeja (DDI) pre kľúčové modely smartfónov. V roku 2019 uvedie spoločnosť na trh vôbec prvé čipy pre modemy 5G a rozšíri svoju ponuku obrazových snímačov.

Príjmy divízie Foundry sa v štvrtom štvrťroku znížili z dôvodu sezónneho poklesu a v dôsledku oslabenia trhu s kryptomenami, čo sa premietlo do nižšieho dopytu po čipoch určených na ich ťažbu. Dopyt po polovodičových výrobkoch bude v prvom štvrťroku kvôli menšiemu dopytu po mobilných súčiastkach a čipoch na ťažbu kryptomien aj naďalej stagnovať.

Spoločnosť sa v druhej polovici roka sústredí na prípravu úplného prechodu na výrobu 7nm procesom využívajúcim technológiu EUV a dokončí vývoj 5nm procesu využívajúceho rovnakú technológiu. Divízia Foundry navyše v rámci úsilia o ďalšiu stabilizáciu podnikovej štruktúry navýši oproti predchádzajúcemu roku svoju zákaznícku základňu o viac než 40 percent.

Divízia Display Panel zvýši ziskovosť diverzifikáciou výroby

Divízia Display Panel vykázala za štvrtý štvrťrok konsolidované výnosy vo výške 9,17 biliónov KRW a prevádzkový zisk vo výške 0,97 biliónov KRW. Celkové príjmy sa medzi dvoma štvrťrokmi mierne znížili, pretože predaj displejov pre mobilné prístroje navzdory silnému dopytu po ohybných OLED paneloch kvôli rastúcej konkurencii LTPS LCD panelov poklesol. Pri veľkých displejoch sa príjmy medzi dvoma štvrťrokmi zvýšili vďaka vyššiemu predaju v prémiovom segmente, ako sú napríklad televízne panely s vysokým rozlíšením a ultraveľkou uhlopriečkou.

Pokiaľ ide o prvý štvrťrok roka 2019, predaj displejov pre mobilné zariadenia bude pravdepodobne ovplyvnený nepriaznivými podmienkami na trhu, ako sú silnejúca konkurencia a nižší dopyt po smartfónoch. Aby spoločnosť Samsung udržala ziskovosť, bude aktívne reagovať na dopyt zo strany hlavných partnerov a bude rozširovať portfólio svojich zákazníkov.

Pri veľkoformátových displejoch predpovedá spoločnosť v prvom štvrťroku tlak na znižovanie priemernej predajnej ceny pri LCD paneloch sprevádzaný slabým sezónnym dopytom a pokračujúcim zvyšovaním kapacít v tomto odvetví. Spoločnosť Samsung sa bude snažiť zvýšiť ziskovosť ďalším znižovaním nákladov a zvyšovaním efektivity výroby.

Pre rok 2019 spoločnosť Samsung očakáva, že od druhej polovice roka sa dopyt po flexibilných OLED paneloch pre smartfóny začne zvyšovať. V tejto súvislosti sa bude spoločnosť snažiť rozšíriť trh OLED zavádzaním inovatívnych technológií určených pre nové aplikácie a zvýšiť odbyt v segmente OLED panelov pre smartfóny ponukou funkcií, ktorými sa odlíši od konkurencie.

Pokiaľ ide o LCD displeje, v tomto segmente očakáva spoločnosť v roku 2019 aj napriek neistote súvisiacej s rozširovaním kapacít pokračujúci rast dopytu po prémiových televíznych paneloch vrátane televízorov s rozlíšením UHD a 8K a ultraveľkou obrazovkou. V reakcii na to sa spoločnosť Samsung zameria na zvyšovanie ziskovosti ponukou výrobkov s vysokou maržou.

Divízia mobilných prístrojov očakáva rast pri nových vlajkových smartfónoch

Divízia IT & Mobile Communications (IM) vykázala za štvrtý štvrťrok 2018 konsolidované výnosy vo výške 23,32 biliónov KRW a prevádzkový zisk vo výške 1,51 biliónov KRW.

V štvrtom štvrťroku sa prevádzkový zisk navzdory silnému sezónnemu dopytu medzikvartálne znížil kvôli klesajúcim predajným objemom a výnosom z predaja smartfónov na spomaľujúcom sa trhu.

Pri pohľade na prvý štvrťrok sa očakáva pokles dopytu po smartfónoch a tabletoch v dôsledku sezónneho spomalenia dopytu na trhu. Spoločnosť Samsung tento mesiac na akcii Unpacked v San Francisku predstaví telefón Galaxy S10 a očakáva sa, že jej nové vlajkové modely smartfónov prispejú v nasledujúcich mesiacoch k lepším predajným a obchodným výsledkom.

Celkový objem dodávok smartfónov však pravdepodobne zostane na podobnej úrovni, pretože dodávky modelov pre masový trh kvôli reorganizácii sortimentu dočasne poklesli. K tejto reorganizácii  spoločnosť pristúpila preto, aby mohla lepšie reagovať na rýchlo sa meniace trendy na trhu a na potreby cieľových zákazníkov.

Pre celý rok 2019 sa očakáva, že sa dopyt po smartfónoch bude držať na rovnakej úrovni ako v roku 2018, zatiaľ čo priemerná predajná cena na trhu by sa mala zvyšovať, pretože trend smeruje k využívaniu špičkových funkcií, ako sú veľké obrazovky, vyššia kapacita pamäte a väčší počet fotoaparátov. V dôsledku pomalého rastu globálneho trhu smartfónov a kvôli vysokým materiálovým nákladom zostane celkové podnikateľské prostredie náročné.

Spoločnosť Samsung si je vedomá prekážok, ktoré pred ňou stoja, a plánuje v roku 2019 zvýšiť predaj smartfónov, a dosiahnuť tak vďaka zavádzaniu diferencovaných produktov a podpore cieľových marketingových stratégií solídne obchodné výsledky.

V snahe o zabezpečenie udržateľného rastu má spoločnosť Samsung v tomto roku v pláne udávať na trhu smer tým, že predstaví skladacie telefóny a prístroje s technológiou 5G. Spolupráca s obchodnými partnermi zabezpečí spoločnosti Samsung optimalizáciu obsahu a expanziu na nové trhy. Pre udržanie súčasných používateľov by malo prispieť posilnenie vzájomnej konektivity medzi zariadeniami. V rámci tohto úsilia rozšíri spoločnosť Samsung službu Bixby do rôznych zariadení a súvisiacich služieb a súčasne zlepší svoje schopnosti v oblasti umelej inteligencie.

Pokiaľ ide o divíziu Networks, jej hospodárenie sa v štvrtom štvrťroku znovu zlepšilo v súvislosti s rozšírením sietí LTE u významných zámorských zákazníkov a spustením dodávok zariadení určených pre siete 5G do Spojených štátov a Južnej Kórei. V tomto roku rozšíri spoločnosť Samsung dodávku svojich zariadení pre siete 5G na prvé trhy v Južnej Kórei a v Spojených štátoch, a naštartuje tak celosvetový rast.

Divízia spotrebnej elektroniky sa sústredí na prémiové produkty

Divízia Consumer Electronics, vrátane obchodných jednotiek Visual Display a Digital Appliances, vykázala za štvrtý štvrťrok konsolidované výnosy vo výške 11,79 biliónov KRW a prevádzkový zisk vo výške 0,68 biliónov KRW.

V štvrtom štvrťroku rástol celosvetový trh s televízormi medzikvartálne dvojciferným tempom vďaka vrcholu sezóny na konci roka, ale v dôsledku nižšieho dopytu na rozvíjajúcich sa trhoch došlo v medziročnom porovnaní len k obmedzenému rastu.

Príjmy obchodnej jednotky Visual Display sa zvýšili medzikvartálne aj medziročne vďaka vyšším predajom QLED televízorov a televízorov s ultraveľkou obrazovkou, k čomu prispeli úspešné propagačné akcie na konci roka a zlepšenie produktového mixu. Najmä predaje televízorov s technológiou QLED sa takmer strojnásobili a televízory QLED 8K a televízory so 75-palcovou a väčšou obrazovkou si upevnili vedúce postavenie v prémiovom segmente.

Predpokladá sa, že trh s televízormi sa v prvom štvrťroku v dôsledku nízkeho sezónneho dopytu mierne oslabí. Samsung bude aj naďalej zvyšovať predaje televízorov QLED a televízorov so superveľkou obrazovkou a v plnom rozsahu uvedie na celosvetový trh nový televízor QLED 8K.

Predpokladá sa, že situácia na trhu s televízormi bude v roku 2019 podobná ako minulý rok, a to aj napriek negatívnym faktorom, akými sú malý počet globálnych športových udalostí a hospodárske spomalenie na rozvíjajúcich sa trhoch. Spoločnosť sa bude snažiť o zabezpečenie ziskovosti a rastu tým, že rozšíri sortiment prémiových produktov vrátane televízorov QLED 8K, televízorov so superveľkou obrazovkou a produktov s MicroLED displejmi.

Pri obchodnej jednotke Digital Appliances spomalil v štvrtom štvrťroku rast dopytu kvôli spomaleniu na americkom trhu s bývaním a v dôsledku vyšších cien spôsobených fluktuáciami devízových kurzov. Za týchto okolností prišlo vďaka silnému predaju prémiových produktov, ako sú chladničky Family Hub, veľkoobjemové sušičky a čističe vzduchu Cube, v medzikvartálnom i medziročnom porovnaní k miernemu nárastu príjmov.

V prvom štvrťroku zvýši spoločnosť Samsung predaj nových domácich spotrebičov vrátane zariadení AirDresser (na osvieženie vzhľadu nosených odevov) a sušičiek a prostredníctvom zabudovaných domácich spotrebičov a systémových klimatizačných jednotiek zároveň podporí obchodnú činnosť v oblasti B2B.

Pokiaľ ide o rok 2019, očakáva sa, že trh s digitálnymi spotrebičmi bude na vyspelých trhoch mierne rásť. Samsung sa bude snažiť zabezpečiť budúci rast zvýšením predaja prémiových produktov a posilnením podnikania na internete a v segmente B2B.

Konsolidované tržby a prevádzkový zisk podľa segmentov na základe K-IFRS (2016~2018)

(Jednotka: bilióny KRW)201620172018
1 kv.2 kv.3 kv.4 kv.FR1 kv.2 kv.3 kv.4 kv.FR1 kv.2 kv.3 kv.4 kv.FR
TržbyCE10,0711,0410,7813,2145,1010,2210,8011,0112,5744,609,7410,4010,1811,7942,11
IM27,6026,5622,5423,61100,3023,5030,0127,6925,47106,6728,4524,0024,9123,32100,68
Semicon11,1512,0013,1514,8651,1615,6617,5819,9121,1174,2620,7821,9924,7718,7586,29
DP6,046,427,067,4226,937,297,718,2811,1834,477,545,6710,099,1732,47
DS17,1818,4320,2922,2678,1522,8525,2528,0232,05108,1728,3527,7034,7627,76118,57
Celkom49,7850,9447,8253,33201,8750,5561,0062,0565,98239,5860,5658,4865,4659,27243,77
PZCE0,501,000,790,432,710,410,350,490,551,800,280,510,560,682,02
IM3,894,320,102,5010,812,074,063,292,4211,833,772,672,221,5110,17
Semicon2,632,643,374,9513,606,318,039,9610,9035,2011,5511,6113,657,7744,57
DP-0,270,141,021,342,231,301,710,971,415,400,410,141,100,972,62
DS2,332,794,406,3415,857,599,6910,8512,2040,3311,7611,6914,568,5046,52
Celkom6,688,145,209,2229,249,9014,0714,5315,1553,6515,6414,8717,5710,8058,89

Pozn. 1: Tržby každej obchodnej jednotky zahŕňajú predaje medzi segmentmi

Pozn. 2: CE (Consumer Electronics), IM (IT & Mobile Communications), DS (Device Solutions), DP (Display Panel)

Pozn. 3: Informácie o ročných príjmoch sú uvedené podľa obchodných divízií k roku 2018

Pozn. 4: Od 1. štvrťroku roku 2017 sú príjmy obchodnej jednotky Business Health & Medical Equipment (HME) vyňaté z divízie CE

Značky: