Boli sme sa naň však pozrieť až v ďalekom Dubaji, konkrétne na výstave EXPO 2020. Celú prezentáciu nájdete aj vo video podobe.

Dôležité je vedieť, že vodíkový autobus od firmy Rošero -P je vystavený pred výstaviskom, nie vo vnútri. Môžete si ho tak prezrieť aj bez platnej vstupenky. Je to z bezpečnostného hľadiska a Slovensko na to dostalo od organizátorov výnimku. Tento autobus je totiž plne funkčný a má natlakované nádrže s vodíkom a to v metal-hydridových zásobníkoch.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Pohľad do kabíny s metal-hydrodavými nádržami

Pantentované technológie zo Slovenska

Prezentovaný autobus obsahuje aj jedinečné technológie, ktoré boli vyvinuté na Technickej univerzite v Košiciach. Znamená to napr. to, že vodík je v nádržiach pod nižším tlakom a to výrazne zjednodušuje celý proces. Bežne je tlak v nádržiach 35 MPa, ten sa neskôr redukuje, ale s využitím technológií TUKE je tlak v nádržiach len okolo 1 MPa.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Detail na metal-hydridové nádrže pre vodík

Pri tankovaní potom postačuje tlak do 2,5 MPa. Základom je prášková metalická zliatina s veľkou plochu uložená v samotných nádržiach, ktorá dokáže do svojich štruktúr absorbovať vodík. Špecialisti TUKE dokázali vyriešiť aj odvod prebytočného tepla, ktoré vzniká pri celom procese a to patentovo chráneným výmenníkom tepla.

Termomanažment

Nádrže sú pritom umiestnené v podlahe autobusu v prednej časti. Dajú sa pridávať a predlžovať tak dojazd. Vodík sa vedie potrubím smerom k palivovému článku. Chemickou reakciou sa vyrába z vodíka elektrická energia a táto cez batériu poháňa elektromotor v autobuse.

Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk
Temomanažment a elektrický pohon autobusu

Dojazd sa dá predlžovať

Vo vystavovanom autobuse sa dá natankovať 5 kg vodíka a s ním sa dá prejsť vzdialenosť okolo 150 km. Predĺženie dojazdu sa dá zrealizovať pridaním nádrží na vodík alebo zefektívnením celého procesu premeny energie z vodíka na elektrinu a celého termomanažmetu.

Pripomeňme, že na Slovensku už reálne existujú možnosti ako načerpať vodík do nádrží vodíkových áut.

Zdroje: vlastné, Rošero -P, Slovenská inovačná a energetická agentúra

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.