Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V současné době jsme svědky počátků implementace technologie 5G sítí, především pak ve smartphonech a noteboocích. Ale již brzy, s rozmachem zařízení internetu věcí (IoT) vytvořených pro využití 5G, budou 5G sítě na pracovištích všudypřítomné. Ať už budou zaměstnanci pracovat v kancelářích, nebo na home office, 5G sítě budou vestavěné ve všem – od počítačů, po kopírky nebo nápojové automaty v kuchyňkách. S tím, jak stále více lidí pracuje na dálku, a tím otevírají organizaci potenciálním útokům ze strany domácích IoT zařízení zaměstnance, je pro organizace stále nezbytnější zajistit bezpečnost jejich distribuovaných prostředí.

Sítě 5G vytvoří nové bezpečnostní hrozby pro firmy, ale i nové příležitosti pro hackery. Podívejme se, jaké hrozby již známe a u jakých rizik můžeme s rozšiřováním 5G očekávat jejich růst, a co je možná ještě důležitější, jak se můžeme proti těmto nastupujícím hrozbám začít chránit?

5G přináší problémy s přehledností

I s 5G bude nadále problémem nedostatečný přehled, jako tomu bylo předtím i u 3G a 4G. Ale s ohledem na rychlost 5G a potenciál přenášet exponenciálně více dat s konektivitou přesahující současné širokopásmové připojení, bude přehlednost větším problémem než kdy dříve.

Co budeme při nejlepším v 5G prostředí schopni vidět je, zdali dané zařízení používá 5G síť. Ale nebudeme mít přehled o tom, co je v této síti skutečně přenášeno, což komplikuje rozpoznání podezřelých aktivit. Například uvidíme aktivity v 5G síti s pomocí spektrometru, ale nebudeme schopni odlišit správnou aktivitu v 5G od škodlivé. Jednoduše proto, že nevidíme, co je v této komunikaci zahrnuto.

Bezpečnostní riziko spočívá především v zařízeních, která nemáme ve správě, protože by hackeři mohli být schopni z nich nepozorovaně získávat data. Ale i spravovaná zařízení mají svá rizika. Hackeři možná nebudou schopni provést útok zcela nepozorovaně, ale přesto by mohli použít zpětný kanál 5G pro exfiltrování dat. Bez ohledu na to je téměř nemožné řídit rizika, když nevíte, co se ve vašem prostředí nachází a co se zde děje. A proto je přehled v rámci 5G takový problém.

Z hlediska hrozeb mohou organizace nařídit, aby byla zařízení internetu věcí v jejich prostředí připojena k podnikové Wi-Fi, aby bylo možné získat přehled o jejich síťovém provozu a upozornění na nezvyklou komunikaci. Pokud můžete nasadit agenta na zařízení ve vaší správě, budete schopni zjistit, že se v 5G síti děje něco mimo váš dohled. Ale to neznamená, že budete schopni dešifrovat, co dané zařízení ve skutečnosti odesílá, což neskutečně komplikuje možnost sledování probíhajících útoků.

Všudypřítomné připojení a rychlost vytváří příležitosti pro hackery

V současné době nemá většina zařízení v podnikovém prostředí vestavěný 4G čip, jelikož 4G není nijak výrazně rychlejší než Wi-Fi. Technologie 5G ale vylepšuje své předchůdce vyššími rychlostmi, větší šířkou pásma a nižší latencí, což pravděpodobně přinese její větší rozšíření, než kdy dosáhly sítě 4G. Přestože jsou tyto vlastnosti bezpochyby přínosné, jsou zároveň i součástí problému, protože hackeři budou schopni napadnout její všudypřítomnou povahu pro svůj vlastní zisk.

Všudypřítomné širokopásmové připojení – a jeho účinnost – představuje největší příležitost pro oportunistické hackery, kteří nebudou muset měnit svoji taktiku, aby dosáhli svého. Představme si, že útočník kvůli nedostatečnému přehledu potají získá přístup ke kopírce vybavené 5G připojením, a tím i ke všem citlivým informacím, které tímto strojem projdou. S pomocí širokopásmového připojení a rychlosti 5G může útočník rychle exfiltrovat všechna tato data, aniž by se v organizaci spustil poplach.

Nepříjemnou pravdou je, že pokud už se do sítě organizace schopnější útočník dostane, jistě si bude hledat další způsoby, jak získat větší finanční odměnu. 5G po hackerech nevyžaduje žádné další schopnosti, protože mohou pro vstup do sítě použít stejné metody útoků. Ale 5G poskytuje útočníkům příležitost napáchat mnohem větší škody, protože mohou exfiltrovat masivní množství dat bezprecedentní rychlostí.

Jak se chránit před hrozbami 5G sítí

Podniky se samozřejmě nemusejí vzdát svých plánů a vyhnout se nasazování 5G zařízení jen proto, že existují potenciální bezpečnostní rizika. Namísto toho je třeba aby pochopily, že budou mít nakonec ve svém prostředí mnoho 5G zařízení, a provedly nezbytná opatření, aby svoji podnikovou infrastrukturu zabezpečily. Zde je několik způsobů, jak se mohou firmy na tyto hrozby proaktivně připravit.

  • 5G může vytvořit zadní vrátka do vaší sítě. Zamyslete se nad segmentací vaší sítě a nad tím, co ve vašem prostředí povolíte, a začněte plánovat IT infrastrukturu vstupních bodů z internetu. Ujistěte se, že není nic, o čem byste neměli přehled. To nemusí nutně znamenat, že to budete detailně řídit, ale musíte se ujistit, že máte přehled a řídíte to v nezbytném rozsahu.
  • Zaměřte se na zařízení ve vašem prostředí, která nespravujete. Může to být problém, pokud komunikují pouze prostřednictvím 5G, ale pokud jsou zároveň připojená k Wi-Fi, asi budete schopni najít je prostřednictvím skenování sítě. Zařízení, která nespravujete, můžete odhalit také prostřednictvím EDR produktů, které pozorují veškerá síťová připojení do a z těchto zařízení. Takové odhalení může poskytnout dotaz na vyhledání veškeré komunikace směrem a od IP nebo MAC adresy nespravovaného zařízení.
  • Když už nic jiného, použití starého dobrého šifrování a řízení přístupu, poskytne dobrou úroveň zabezpečení vašich dat a přístupu k nim.

Při nepřetržité implementaci nové infrastruktury a služeb pamatujte na tato rizika a uvědomte si, že jde o něco dalšího, na co je potřeba se zaměřit. Nástup 5G v konečném důsledku zdůrazní potřebu ochrany na každé vrstvě IT prostředí a výhodu budou mít ty podniky, které začnou ještě dnes.

Dan Schiappa, Executive Vice President and Chief Product Officer, Sophos

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.