Aby sme zistili, aké technológie sa využívajú na Slovensku pri vedení lokomotívy, zašli sme si priamo do kabíny tohto stroja vo vlaku R845 ZSSK. Pripravili sme z toho aj špeciálne video.

Predovšetkým treba povedať, že celý pohyb vlaku je riadený z centrály dispečerom. Od neho dostávajú rušňovodiči povely a tieto plnia. Najhoršie sú pritom mimoriadnosti a tých je na južnej trati celkom dosť.

V lokomotíve vlaku R845
V lokomotíve vlaku R845

Brzdenie a bezpečnosť

Najdôležitejšie na vlaku je bezpečne zabrzdiť. Používa sa na to vzduchový systém bŕzd, brzdia pritom všetky vozidlá vo vlaku. Ak by došlo k úniku vzduchu vo vlaku, automaticky vlak zabrzdí.

Riadenie pohybu vlaku môže byť manuálne alebo automatické. Pri automatickom sa údaje napr. o obmedzení rýchlosti na trati prenášajú elektricky cez koľaje a prednú nápravu lokomotívy. V každom prípade rušňovodič pri pohybe vlaku neustále stláča tlačidlo pozornosti. Ak by nedošlo k jeho stlačeniu do príslušného času, vlak sa automaticky zastaví. Zastavenie vlaku môže spôsobiť aj zatiahnutie ručnej brzdy niekým vo vlaku.

Pohyb vlaku

Pohyb lokomotívy sa určuje smerovou pákou vpred a vzad. Podstatné je pritom Stop tlačidlo, ktorým sa odpojí prívod elektriny do lokomotívy a vlak zastaví. Treba si tiež uvedomiť, že brzdná dráha rozbehnutého vlaku je niekoľko sto metrov a sú situácie, kedy sa prekážke na trati nedá vyhnúť.

Komunikácia

Vysielačka na komunikáciu s dispečerom používa systém GSM-R (Global System for Mobile Communications – Railway). Je to medzinárodný bezdrôtový komunikačný štandard pre železničnú komunikáciu a aplikácie. Je subsystémom európskeho systému riadenia železničnej dopravy a používa sa na komunikáciu medzi vlakovými a železničnými riadiacimi centrami.

V prípade južnej trati sa táto komunikácia využíva hlavne na úseku trate od Bratislavy po odbočku na Palárikovo. V tomto prípade je nadviazanie komunikácie rýchle, nie je treba zo strany dispečera určovať ďalšie údaje, stačí len číslo vlaku. Dispečer či výpravca má takto všetky informácie k dispozícii.

Sú však úseky trate, kedy toto spojenie nie je k dispozícii a vtedy sa komunikuje pomocou služobných mobilných telefónov. Dispečer alebo výpravca vtedy musí vedieť mobilné číslo na rušňovodiča.

V kabíne lokomotívy
V kabíne lokomotívy

Mimoriadne udalosti

Na našej trati sme zažili aj mimoriadnu udalosť, kedy došlo k poruche zabezpečovacieho systému manažéra infraštruktúry (ŽSR). Vlak vtedy zastavil na jednej zo staníc pred týmto obmedzením a rušňovodič dostal pokyny proti podpisu na papieri.

Prejazd cez nezabezpečený prechod medzi železničnou traťou a cestnou komunikáciou sa vtedy riadi zvláštnym systémom – vlak ide rýchlosťou maximálne 10 km/h a rušňovodič neustále píska až do chvíle, kedy sa na prechod dostane lokomotíva. To spôsobuje výrazné meškanie.

Mimoriadne udalosti oznamuje ZSSK cestujúcej verejnosti cez Twitter, nájdete ho aj na stránke ZSSK.

Vyberte sa vlakom k vodným plochám v Slovenskom raji či na turistiku
Vyberte sa vlakom k vodným plochám v Slovenskom raji či na turistiku

Výpravca pri prejazde vlaku vždy dohliada na jeho celý stav, sleduje ho pohľadom a dôležitá informácia je, či vlak prešiel cez stanicu celý. Treba sa vyhnúť situácii, že časť vlaku by sa oddelila a tvorila by prekážku na trati.

Mobilná aplikácia pre cestujúcich

Pre cestujúcich pripravila ZSSK aj mobilnú aplikáciu Ideme vlakom. Tá umožňuje výber spoja a to aj vrátane zahraničných staníc. Rovnako sa dá pomocou tejto mobilnej aplikácie lístok pre domáce trate zakúpiť a vidíte v nej aj aktuálne meškanie vlaku. Osobne pri ceste vlakom používame stránku manažéra infraštruktúry, kde je aj mapa pohybu vlakov. Je to dobrý spôsob, aby ste zistili prečo vlak zastavil a na ktorý vlak čakáme. Videli sme, že rušňovodiči tiež využívajú túto webovú aplikáciu.

Ak si chcete kúpiť lístok do zahraničia, z vlastnej skúsenosti odporúčame osobnú návštevu tzv. zákazníckeho centra. Sú situácie, kedy si tu viete kúpiť lístok za veľmi dobrú cenu a obsluha v týchto centrách vám dobre poradí. Pripomíname aj letné vlaky ZSSK. Je to dobrý spôsob ako za výhodnú cenu navštíviť zaujímavé miesta. Napr. cesta do Splitu autovlakom, kedy máte aj vlastné lôžko, je výborná alternatíva ako sa bezpečne dostať k chorvátskemu moru.

O vývoj vlakovej dopravy na Slovensku sa budeme ďalej zaujímať.

Zdroje: vlastné

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.