Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dvojdňová konferencia Techsummit priniesla v poslednom májovom týždni diskusie a vystúpenia zahraničných a domácich expertov z oblasti kybernetickej bezpečnosti, umelej inteligencie, Priemyslu 4.0 a Smart Cities.

Prvým dňom atraktívneho podujatia (29. 5. 2019) sa vinula téma kybernetickej bezpečnosti, ktorá sa dotýka všetkých digitálnych aktivít v celej šírke ich súčasného rozvoja. „Informačné a komunikačné technológie zrevolucionalizovali takmer každý aspekt nášho života – od urýchlenia hospodárskeho rastu po uľahčenie sociálnej mobility a politickej participácie. A táto kompletná transformácia a – ako tvrdia niektorí – prehnané spoliehanie sa na technológie tiež znamenajú, že naše siete a technika môžu byť napadnuté,“ upozornila Rasa Ostrauskaite, koordinátorka Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre nadnárodné hrozby.

„A keď sú naše technológie napadnuté alebo zneužité, zasiahne to do nášho života. Pretože kybernetický priestor je pre nás kvintesenciálnym komponentom 21. storočia – a s ním aj kybernetické hrozby a riziká,“ dodala expertka OBSE.

Hrozby nepodceniť, ale správne ošetriť

„Kybernetickú bezpečnosť možno považovať za rozlišovací prvok, značku kvality pre digitálne služby,“ vyhlásil Massimiliano Aschi, vedúci špecialista IT bezpečnosti Talianskej pošty. „Prečo dávame diamanty do sejfu a súčasne nechávame zraniteľné naše najcennejšie aktíva – intelektuálne vlastníctvo, obchodné tajomstvá a predovšetkým – našu reputáciu a dôveru zákazníkov?“ – opýtal sa taliansky expert na margo podceňovania kybernetickej bezpečnosti firmami a organizáciami.

„Kybernetickej bezpečnosti je nutné venovať extrémnu pozornosť, pretože môže byť narušená na mieste, kde by ste to nečakali,“ varoval na Techsummite Andrej Aleksiev z izraelskej firmy Check Point špecializovanej na túto oblasť. V rámci etického hackingu sa expertom tejto firmy napríklad podarilo pridať nález na snímku vygenerovanú CT prístrojom v konkrétnej nemocnici či dostať pod kontrolu osvetlenie inteligentnej budovy. Bežnejším miestom prieniku útočníkov však môže byť napríklad starý fax, ktorý firma zabudla odpojiť od siete; známy je aj prípad kasína v Las Vegas hacknutého cez ovládací systém akvária so žralokmi.

„Čo je smart, to je hacknuteľné,“ povedal A. Aleksiev účastníkom Techsummitu v súlade s príslovím, že ak ste kladivo, všetko je pre vás klinec. „Smart city je hacked city,“ vyhlásil na margo z hlavných tém konferencie.

To, ako si dokážu poradiť s hrozbami pre smart city na radnici v metropole Holandska, vysvetlil jeden z tvorcov tohto konceptu Frans-Anton Vermast. „Aj na poli kybernetickej bezpečnosti spolupracujeme so súkromným sektorom, pretože má oveľa viac znalostí a skúsenosti. Musí však dodržiavať naše pravidlá,“ uviedol. Zároveň sa posťažoval na nedôveru obyvateľov, ktorí sú ochotní odovzdať svoje údaje spoločnostiam ako Google a Facebook, ale už menej lokálnej vláde.

Atraktívni medzinárodní spíkri, rekordná účasť

V tomto roku konferenciu spoluorganizovala The AdWisers – strategická poradná skupina, ktorá sa špecializuje na internacionalizáciu, inovácie a procesy dosahovania líderstva. Skupina pomohla získať do Bratislavy špičkových rečníkov z celého sveta vrátane súčasných a bývalých reprezentantov ministerstiev, orgánov OSN a Európskej komisie a medzinárodných inovátorov. Tomas Matraia, riaditeľ skupiny a renomovaný medzinárodný expert, tiež brilantne moderoval prvý deň konferencie, využívajúc svoj prehľad v globálnych témach a schopnosť motivovať panelistov aj publikum.

Na štvrtom ročníku Techsummitu sa dovedna zúčastnilo rekordných približne 400 záujemcov zo súkromných firiem, škôl, inštitúcií štátnej správy a samosprávy a ďalších oblastí. Jej súčasťou boli tiež výstava s prezentáciami domácich firiem a osobitne organizovaný B2B matching, v rámci ktorého prebehlo približne 160 dvojstranných rokovaní. Účastníci konferencie prišli okrem Slovenska aj z ďalších 18 krajín. Súčasťou bola aj prezentácia rakúskych technologických firiem pod titulom Austria Showcase – Technology Wizards a s ňou súvisiaca výstava.

Telemost s Radoslavom Danilákom

Jedným z atraktívnych bodov programu bol aj príspevok Radoslava Daniláka zo spoločnosti Tachyum, jedného z najznámejších slovenských inovátorov, ktorého práca na vývoji novej architektúry čipov má celosvetový význam. Zavedenie čipov s výrazne lepšou energetickou bilanciou by malo byť impulzom najmä pre oblasť umelej inteligencie. „Umelá inteligencia je dnes všade, aj keď ľudia si to často neuvedomujú,“ zdôraznil R. Danilák vo vstupe cez internetový telemost z amerického sídla svojej firmy. Pripomenul odhady, podľa ktorých by o päť rokov mali činnosti spojené s UI generovať až 50 % HDP vyspelých krajín, a tiež fakt, že v online prostredí je čoraz bežnejšie generovanie výstupov umelou inteligenciou.

Ďalšími z plejády zahraničných hostí prvého dňa konferencie Techsummit boli napríklad aj Alejandro Rivera-Rojas, ekonomický expert Organizácie OSN pre hospodársky rozvoj (UNIDO) či profesor Refaat Chaabouni, bývalý tuniský minister školstva a výskumu.

Platforma pre komunitu inovátorov a podpora partnerov

Techsummit vo svojom štvrtom ročníku potvrdil silnú pozíciu na mape podujatí venovaných inováciám a technológiám. „Máme ambíciu kreovať komunitu expertov a lídrov motivovaných umiestniť náš stredoeurópsky región do ligy tých, ktorí spoluurčujú smery technologického vývoja a prispievajú k nim vlastnými inovatívnymi kapacitami,“ uviedol Davy Čajko, riaditeľ spoločnosti Future Proof, ktorá konferenciu organizuje.

„Prvý deň konania konferencie Techsummit možno považovať aj za deň začiatku budovania novej otvorenej platformy pre medzinárodnú sieť top konzultantov v oblasti inovácií. Ide o inovatívne témy, ktoré otvárame už päť rokov a sú zdôraznené na našich konferenciách,“ informoval D. Čajko.

Šéf organizujúcej spoločnosti zároveň vyslovil poďakovanie všetkým partnerom a podporovateľom podujatia. „Takúto obsahovo bohatú konferenciu s množstvom zahraničných hostí by sme nemohli zorganizovať bez podpory našich partnerov primárne zo súkromnej, ale aj verejnej sféry,“ povedal Davy Čajko.

Konferencia Techsummit 2019 sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva dopravy a výstavby SR. Hlavnými partnermi boli spoločnosti Check Point, ZSSK a Antik telecom, partnermi boli Oracle, IBM, M computers, NVIDIA a Lynx. Štatút špeciálnych podporovateľov mali kancelária Poláček & Partners a spoločnosť Piql. K nim sa radí desiatka ďalších podporovateľov, produkční a mediálni partneri.

Ako presvedčiť štát, aby podporoval takéto podujatia, prospešné pre región, cestovný ruch a geoekonomiku?

Ohlas konferencie Techsummit rastie každý rok, čo dáva jej organizátorovi dôvody na optimizmus. Popri tom však D. Čajko vníma nízku angažovanosť a podporu verejnej správy. „V krajinách sveta je bežné, že sa vedenie miest a úradov predbieha v tom, ako by mohli podporiť eventy tohto druhu, ktoré okrem iného reálne prinášajú do ekonomiky nemalé financie vo forme priamych a nepriamych dani. Techsummit podporuje Bratislavu ako región, pomáha priťahovať zahraničných návštevníkov, inovátorov a investorov, Náš formát a význam je už známy po celom svete, čoho dôkazom je aj priama ponuka na evente, ktorú sme dostali,“ informoval D. Čajko.

Čím ešte prekvapí projekt Techsummit? Novými podujatiami na Slovensku aj v zahraničí

Na základe uvedenej ponuky by sa mali analogické podujatia ako bratislavský Techsummit v dohľadnom čase realizovať aj v zahraničí. D. Čajko: „Sme hrdí na to, že sme dostali priamo na konferencii ponuku na realizáciu eventov v krajinách po celom svete – a my to hodláme využiť!“

Do série Techsummit Events patria aj ďalšie konferencie pravidelne organizované na Slovensku. Podľa D. Čajka má k nim pribudnúť aj ďalší formát zameraný na inovácie v bratislavsko-podunajskom regióne pod názvom Danube Valley Summit. „O tejto problematike sa hovorí roky, ale nikto nerobí reálne kroky. Tak sme sa toho chopili my, nadviazali na tému spolupráce a pripravujeme špecifický formát konferencie zameranej na inovácie v tomto kontexte,“ priblížil riaditeľ Techsummitu a Future Proof.

Značky: