Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prepojený automobil je dnes samozrejmosťou. Pred 25 rokmi bola však situácia úplne iná. V tom čase vstúpil Mercedes-Benz so svojou technológiou do nových vôd: v januári 1997 predstavuje značka sériové vyhotovenie automatického systému núdzového volania TELEAID. Označenie (po uvedení na trh písané spočiatku zvlášť, TELE AID) znamená „Telematic Alarm Identification on Demand“. Technológia má upovedomiť políciu a záchranné služby a naviesť ich na miesto nehody. Pretože čím kratší čas záchrany, tým menej závažné budú zdravotné následky po ťažkej nehode. TELEAID je k dispozícii od jesene 1997, spočiatku v Triede S a kupé CL konštrukčného radu 140 a následne sa dostáva aj do ďalších modelov. Predpremiéra systému sa uskutočňuje už v roku 1993 v rámci štúdie vozidla Vision A 93, ešte pod názvom ARTHUR (Automatic Radiocom Communication System for Traffic Emergency Situations on Highways and Urban Roads).

Automatický systém núdzového volania vzniká v rámci európskeho rozvojového projektu PROMETHEUS. „Vtedy vládol duch optimizmu spájať elektroniku a informatiku s telekomunikáciou na účely telematiky,“ spomína Prof. Hermann Gaus, bývalý vedúci oblastí kompletného vozidla a elektriky/elektroniky v Mercedes-Benz. „Výsledkom boli úplne nové príležitosti aj v automobilovom sektore. Myšlienka automatického núdzového volania vznikla v 80. rokoch minulého storočia. Technické požiadavky však ešte neboli dostatočné.“

To sa mení v 90. rokoch minulého storočia zavedením centrálnych komponentov. Satelitné určovanie polohy GPS (Global Positioning System) sa začalo čoraz častejšie používať aj v civilnej oblasti – Mercedes-Benz predstavuje v roku 1995 v Triede S navigačný systém APS ako prevratnú inováciu. Čoraz rozšírenejšie sú aj digitálne mobilné telefóny. Mercedes-Benz už nejaký čas používa snímače nárazu, napríklad na aktiváciu airbagov a napínačov bezpečnostných pásov. To všetko v kombinácii s príslušnými riadiacimi jednotkami so softvérom prináša prelom: ak snímače nárazu zaznamenajú nehodu, TELEAID dokáže prostredníctvom rádiotelefónu automaticky preniesť polohu vozidla, smer jazdy a počet osôb vo vozidle do centrály núdzového volania a zároveň sa pokúsiť nadviazať hlasové spojenie. Centrála núdzového volania si tak môže priamo na mieste skontrolovať miesto – alebo zorganizovať pomoc, ak sa vodič neozve. Podarilo sa dosiahnuť ďalší míľnik vo vývoji bezpečnosti. Núdzové volanie možno kedykoľvek iniciovať aj manuálne stlačením tlačidla SOS na ovládacej jednotke na strope.

Niekoľko rokov vývoja, kým je systém v sériovej podobe

Samozrejme, trvalo niekoľko rokov, kým bol systém v sériovej podobe, ktorá bola predstavená v januári 1997. Je potrebné objasniť mnohé podrobnosti, ako napríklad spôsob prenosu údajov. Mercedes-Benz sa rozhodol pre „telegram o nehode“ so všetkými relevantnými informáciami, ktorý sa odosiela do systému centrály núdzového volania cez SMS kanál. Gaus presadzuje myšlienku používania iba vstavaného telefónu a nie voľného mobilného telefónu. „Systém môže fungovať spoľahlivo iba so spoľahlivo dostupným telefónom,“ argumentuje Gaus. „Mobilný telefón totiž môže byť vypnutý alebo nemusí byť práve na palube.“ TELEAID prichádza najskôr na nemecký a americký trh, o niečo neskôr aj na japonský.

„Dôležitým predpokladom bolo zriadenie centrál núdzových volaní,“ spomína Ralf Piske, vtedajší aj súčasný vývojový inžinier v Technologickom centre Mercedes-Benz v Sindelfingene. „Spolu so spoločnosťou Bosch sme ich vybudovali pre Nemecko. V USA sme sa mohli oprieť o existujúce centrály núdzového volania. Technológiu sa podarilo sprístupniť aj pre Japonsko. Ale ani ďalší krok nebol jednoduchý: rozšírenie koncepcie do ďalších európskych krajín.“ Aj ten sa podaril. Od jari 2004 je TELEAID dostupný v deviatich európskych krajinách.

Ako to už chodí s progresívnymi technológiami: na trhu sa nepresadzujú jednoducho. TELEAID opakovane naráža na ekonomické limity v Európe, čo je zapríčinené „problémom sliepka alebo vajce“. Systém je potrebné zakúpiť ako prvok mimoriadnej výbavy vrátane drahého rádiotelefónu zabudovaného vo vozidle, na ktorý je tiež potrebná zmluva o mobilnom telefóne – mimoriadne komplikovaná predajnosť pri kúpe a zvýšená náročnosť pri výmene vozidla. V dôsledku toho zaostáva počet zákazníkov za plánovanými hodnotami a financovanie centrál núdzových volaní je zložité. V roku 2005 Mercedes-Benz na niekoľko rokov prestal používať systém núdzového volania v Európe. Iné je to v USA, kde sa používa nepretržite od začiatku až dodnes. Autotelefóny vo vozidlách sú tam oveľa bežnejšie a ľudia sú ochotnejší zaplatiť za systém zvyšujúci bezpečnosť. 

Od základu nový systém od roku 2012

Mercedes-Benz však ostáva presvedčený o základnej myšlienke a nestráca ju zo zreteľa. Od roku 2010 sa na celom svete zmenili požiadavky a okrem toho zlacneli technické komponenty: postupne budú mať všetky vozidlá zabudovaný rádiový modul, vďaka čomu budú nezávislé od mobilného telefónu zákazníka.

„Umožnilo to nový začiatok. Dnešné automatické núdzové volanie od značky Mercedes-Benz je s plnou funkčnosťou zabudované vo vozidle a je rovnako pohotové ako napríklad airbag. Prenos núdzového volania funguje oveľa rýchlejšie ako predtým. Dodatočná zmluva o komunikácii už nie je potrebná. To sú dôležité výhody a zjednodušenia – pre zákazníkov, obchodníkov, ako aj operátorov centier núdzových volaní,“ opisuje Achim Mueller. Vedúci projektu pre núdzové volanie Mercedes-Benz v MTC zavádza spolu so svojimi kolegami nový systém od roku 2012 najskôr v Európe. Nasledujú ďalšie trhy, ako Čína v roku 2016, Japonsko a Južná Kórea v roku 2017 a India v roku 2019. Aj v USA nahrádza nová generácia predchádzajúcu. Celkovo je dnes systém dostupný na 53 trhoch. „Obchodný model ako celok je teraz taký efektívny, že núdzové volanie Mercedes-Benz sa stalo masovo rozšíreným,“ zhŕňa Mueller.

Množstvo výhod vďaka vylepšenej technológii

Aj naďalej využíva SMS kanál mobilnej telefónnej siete, pretože ho možno použiť pri všetkých generáciách sietí. K tomu sa pridáva paralelný prenos údajov v hlasovom kanáli. Táto kombinácia výrazne zvyšuje dostupnosť. Ak je totiž mobilná telefónna sieť slabá, často sa hlasový hovor už neuskutoční, ale prenesie sa aspoň SMS. Keďže staršie mobilné siete sa postupne vypínajú a nahrádzajú sieťami s novými štandardmi, odborníci už pracujú na riešení prenosu údajov o nehodách cez signalizačné kanály hlasových hovorov na báze IP v mobilných sieťach 4G a 5G.

Cezhraničná funkcia je výrazne zjednodušená. Informácia o národnom jazyku vodiča je teraz totiž uložená v hardvéri núdzového volania vo vozidle a je súčasťou telegramu núdzového volania. Ak cestuje vodič do zahraničia, centrála núdzového volania v jeho domovskej krajine s ním bude komunikovať v jeho materinskom jazyku. Ak je potrebná pomoc na mieste, druhý agent informuje centrálu núdzového volania v cieľovej krajine v príslušnom jazyku, aby bolo možné rýchlo poslať pomoc na miesto nehody.
Núdzové volanie Mercedes-Benz sa neustále vyvíja. Teraz sa dá iniciovať nielen manuálne stlačením tlačidla, ale aj ovládaním hlasom cez systém MBUX. Systém sa už dávno prispôsobil aj autonómnej dobe: ak vodič po opakovanej výzve počas asistovaného jazdenia znova nepoloží ruky na volant, vozidlo spustí núdzové zastavenie a automaticky iniciuje núdzové volanie.

Opäť úspešná priekopnícka práca zo strany Mercedes-Benz

Najprv s TELEAID, ako aj s nástupníckymi systémami, odviedol Mercedes-Benz opäť úspešnú priekopnícku prácu v oblasti bezpečnosti vozidiel. Význam automatického núdzového volania je hodnotený tak vysoko, že Európska únia zaviedla od apríla 2018 systém eCall ako povinný pre všetky vozidlá s novým typovým schválením v únii. Ten v súčasnosti používa výhradne hlasový kanál.

Mercedes-Benz vyexpedovaný v EÚ má teraz dva systémy: núdzové volanie sa najskôr iniciuje pomocou vlastnej techniky, a to ako SMS, ako aj prostredníctvom hlasového kanála. Existujúci systém EÚ eCall funguje ako záložný. Komplexné riešenie – s rovnakým cieľom ako v počiatkoch núdzového volania Mercedes-Benz, že ak dôjde k najhoršiemu, pomoc bude privolaná čo najrýchlejšie.

Značky: