Doplnené: Údaje boli aktualizované k 15. 3. 2018. Aktuálne 4G pokrytie v skratke:

Telekom – 93% k 15. 3. 2018
Orange – 90% k 2. 1. 2018
O2 – 92,3% k 31. 1. 2018
4ka – 70% k 1. 1. 2018

Nie je pokrytie ako pokrytie.

Telekom nedávno na tlačovej konferencii upozornil na to, že pri určovaní pokrytia sa môžu používať rôzne metodiky. Napr. v zahraničí niektorí operátori určujú pokrytie podľa intenzity signálu medzi základňovou stanicou a telefónom, ktorá musí byť minimálne -118 dBm. V prípade tejto metodiky by Telekom dnes pokrýval svojou 4G sieťou 98,05% populácie Slovenska a výrazne lepšie pokrytie by mohli hlásiť aj ostatní slovenskí operátori.

Oslovili sme preto slovenských operátorov s otázkou, akým spôsobom určujú pokrytie a aká je jeho aktuálna hodnota:

Telekom považuje za pokryté miesto lokalitu, kde dosahujú prenosové rýchlosti v 4G sieti minimálne rýchlosť 2 Mb pre sťahovanie dát a 512 kb pre odosielanie dát. K 15. 3. 2018 pokrýval svojou 4G sieťou 93% populácie. Informácie uviedol Branimir Marič, výkonný riaditeľ pre technológie a siete spoločnosti Slovak Telekom.

Orange považuje za pokrytú až takú lokalitu, kde je aspoň 50% jej obyvateľov pokrytých indoor signálom, čiže vo vnútri budov. Do celkového počtu pokrytej populácie spadá však len tá časť obyvateľstva mesta alebo obce, ktorá môže mobilný internet v sieti 4G plnohodnotne využívať. Význam plnohodnotného využívania Orange nedefinuje, ide však o situáciu, keď môže zákazník v 4G sieti telefonovať alebo surfovať bez výpadkov a obmedzení. Operátor k 2. 1. 2018 pokrýval 90% populácie vo všetkých mestách a 1522 obciach. Informácie nám poskytla Alexandra Piskunová, hovorkyňa Orangeu.

O2 prepočítava celkové pokrytie trhovým štandardom a do miery pokrytia populácie zohľadňuje mieru reálne pokrytého obyvateľstva na počet obyvateľov danej lokality. Za minimálny štandard sa považujú dosiahnuté reálne rýchlosti vyššie ako 2 Mbps pri downloade a 500 kbps pri uploade. Operátor k 31. 1. 2018 pokrýval 92,3% obyvateľstva v prípade 4G LTE siete. Informácie nám poskytla Tereza Molnár, hovorkyňa O2.

4ka považuje za pokryté miesto lokalitu, kde je garantovaná minimálna prenosová rýchlosť pre koncového používateľa na úrovni 12,2kbits/s v prípade technológie GSM pre hlasové telefonické služby a 2 Mbit/s pre downlink a 256 kbit/s pre uplink. 4ka udáva aktuálne pokrytie vlastnou 4G sieťou na úrovni približne 70% populácie SR. Informácie poskytol hovorca 4ky, Pavel Ďurík.

Roman Kadlec

Roman Kadlec
Testujem inteligentné hodinky, robotické vysávače, smartfóny a herné zariadenia. Sledujte ma na sociálnych sieťach @roman_fitit