Z tohto počtu pokrýva Telekom vlastnou optickou sieťou 930 tisíc domácností a 70 tisíc je vykrytých v spolupráci s partnerom.

Slovak Telekom začal s výstavbou optickej siete pre koncových zákazníkov pred 15 rokmi. Prví zákazníci boli pripojení na optickú sieť vo Zvolene. Prvým míľnikom v budovaní optickej siete bolo dosiahnutie méty 100 tisíc pokrytých domácností v októbri 2008.

V roku 2018 pokrýval operátor svojou optickou sieťou pol milióna domácností. Zvyšnú polovicu dokázal pokryť v priebehu štyroch rokov – v rokoch 2019 až 2021 opakovane pokryl vlastnou optikou viac ako 100 tisíc domácností ročne. V roku 2021 zároveň došlo k partnerskej spolupráci so spoločnosťou Orange, vďaka ktorej získal Slovak Telekom prístup k ďalším 70 tisíc domácnostiam.

Aké sú plány do budúcnosti?

Ďalšie domácnosti by mohol Telekom pokrývať aj inými spôsobmi, ako napríklad optikou vzduchom, alebo cez ďalšie partnerské spolupráce. Operátor v súčasnosti diskutuje aj o možnej spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav elektrickej energie v oblasti využívania ich FTTH pokrytia pre svojich zákazníkov.

Optická sieť je medzi technológiami primárna sieť budúcnosti, ktorá má životnosť aj desiatky rokov. Telekom momentálne poskytuje produkty s maximálnou rýchlosťou 1 Gbps, ale možnosti optickej siete sú ďaleko vyššie. Predstavuje revolučnú zmenu oproti pôvodným metalickým sieťam, v rámci kapacity, rýchlosti, šírenia signálu i možností do budúcnosti.

A zatiaľ čo mobilné generácie sietí sa menia v časovom intervale 7 až 10 rokov, na optickej sieti poskytuje Telekom služby internetu a digitálnej TV už 15 rokov a má potenciál na ďalšie dekády.

Zdroj: Telekom

Prečítajte si aj: