Telekom svojim zákazníkom ponúkne v predvianočnom období mobilné dáta zadarmo. Darček funguje na princípe „daruj a dostaneš“. Zákazník s paušálom Happy alebo s Easy kartou môže rozdávať dáta a zároveň automaticky získa rovnaký objem aj pre seba

V čase od 21.11. do 31.12.2017 si môže každý zákazník raz zdarma aktivovať v aplikácii balíček Vianočné dáta s 2000 MB dát pre svojich blízkych. Pomocou aplikácie ich môže rozdať jednému alebo viacerým blízkym, naraz i po 100 MB častiach. O rovnaký objem dát, ktoré zákazník rozdá, sa automaticky zvýšia voľné dáta aj jemu. Takto môže postupne rozdať 2000 MB a získať 2000 MB aj pre seba. Ponuka platí pre všetkých zákazníkov paušálov Happy.

Systém rozdávania a získavania dát sa bude dať využiť aj opakovane pri platenom balíčku 1000 MB za 5,99 €. Pri jeho kúpe má zákazník 1000 MB pre blízkych a keď ich postupne rozdá, získa aj 1000 MB pre seba. Tento balíček si môže kúpiť aj opakovane a spolu môžu zákazníci získať viac dát. Ponuka pre tento typ balíka platí od 21.11.2017 do 31.1.2018. 

Na Easy dáta za dobitie

Rozdať a získať dáta môžu zákazníci aj na Easy kartách. Balík 2000+2000 MB získajú za dobitie aspoň o 7 € a systém prideľovania dát funguje cez SMS.  Easy zákazníci budú môcť získať balík raz, a to do 31.12.2017.

Značky: