Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky upozorňuje verejnosť na nový hoax, ktorý od domu k domu šíria nepoctiví predajcovia, takzvaní šmejdi. Šmejdi sa snažia najmä starších občanov uviesť do omylu, vyvolať v nich strach, s cieľom dosiahnutia osobného zisku. Ostáva po nich nespokojnosť a z obetí sa nevedomky stávajú neplatiči. Viete, na čo si dať pozor a čo robiť?

Pozor na nový hoax!

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky zachytila nový hoax, podľa ktorého vyšiel nový telekomunikačný zákon a do roku 2025 sa musia všetci povinne pripojiť k novej optickej sieti, kde si potom budú môcť vybrať telekomunikačného operátora. Tieto informácie sú nepravdivé a telekomunikační šmejdi ich šíria za účelom dosiahnutia zisku. Pocit naliehavosti niečo urobiť vyvolávajú nielen blížiacim sa rokom 2025, ale aj aj informáciou, že teraz je zriadenie za 1 euro a potom to bude povinne 300 eur a viac.

V prvom rade zákon o elektronických komunikáciách nikomu neukladá kedy a k akej sieti sa má pripojiť a koho služby má využívať. Naopak, zákon podporuje súťaž na trhu a možnosť výberu operátora.

Na čo si dávať pozor

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky sa v praxi stretáva s prípadmi, keď šmejdi občanov uvedú do omylu tvrdením, že ich poskytovateľ služieb „končí“ a telekomunikačný operátor, ktorého služby predávajú, prevzal zákazníkov ich pôvodného poskytovateľa služieb. Niekedy hovoria, že „je to dohoda s obcou“, „nariaďuje to zákon“, alebo inými nepravdivými informáciami sa snažia občanov presvedčiť, aby s nimi uzavreli zmluvu. Šmejdi sa zároveň snažia vyvolať pocit naliehavosti okamžite konať, napríklad ak teraz neuzavriete zmluvu, tak nebudete môcť ďalej používať internet a sledovať televíziu, teraz je zriadenie služieb za 1 euro a neskôr už budete musieť platiť až 300 eur, a podobne.

Ak oslovení váhajú, lebo majú zmluvnú viazanosť u svojho operátora, tak prichádzajú sľuby, že oni všetko za nich vysporiadajú. Tieto sľuby ostávajú spravidla nesplnené. Kto so šmejdmi uzavrie zmluvu, ten má dve zmluvy na rovnaké služby, z nevedomosti sa stáva neplatičom a vzniknuté nedoplatky u svojho doterajšieho operátora si musí vysporiadať sám.

Ďalším problémom je poskytovanie neúplných informácií napríklad o cene za služby. Ústna informácia je často len o cene za prvé mesiace, potom môže cena prudko narásť a služba už nie je taká výhodná, ako sa pôvodne zdala. V mnohých prípadoch takéto sklamania napokon vedú k návratu ku pôvodnému poskytovateľovi služieb.

Ako postupovať

Telekomunikačná únia Slovenskej republiky odporúča nikdy nekonať v časovom strese a neuzatvárať ihneď zmluvu. Veľmi dôležité je overiť si ústne poskytnuté informácie, ktoré sú iba nezáväzné, a oboznámiť sa so všetkými podmienkami písomnej zmluvy. Na toto pravidelne upozorňuje aj regulačný orgán.

Ak bude predajca pri ponúkaní služby poskytovať informácie súvisiace s vašim súčasným poskytovateľom, tak si informácie u svojho poskytovateľa overte. Aj v prípade, že by vás konkurenčná ponuka zaujala, oplatí sa osloviť svojho poskytovateľa, či vie zabezpečiť službu s lepšími parametrami, ako vám práve ponúkla konkurencia. V mnohých prípadoch vám vyhovieť bude vedieť.

Dôležité je vedieť, že poskytovanie služieb prostredníctvom „novej“ optickej siete v porovnaní s inou optickou alebo rádiovou sieťou nemusí automaticky znamenať aj vyššiu spokojnosť s používanými službami. Dobrou správou je, že v prípade, ak niekto uzatvoril zmluvu s obchodným zástupcom operátora podomovým spôsobom (napr. doma alebo v práci) a nie v priestoroch operátora, tak v prípade, že si to rozmyslí, má podľa zákona možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez sankcií, teda bez zmluvnej pokuty.

Značky: