Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prezident Huawei pre región západnej Európy David Li na konferencii Mobile World Congress Barcelona verejne podporil ambície európskych štátov znížiť podiel skleníkových plynov v ovzduší.

Fórum MWC Barcelona 2021 sa tento rok tematicky zameriava aj na to, ako odvetvie IKT plní doterajšie záväzky zelenej dohody EÚ a ako digitálne technológie prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju v regióne.

Uhlíková stopa odvetvia IKT predstavuje asi iba 2% celkových emisií. Technológie IKT je však možné použiť na zníženie celkových globálnych emisií až o 20%. Tento prístup nazývame uhlíkový odtlačok ruky,” povedal vo svojom vystúpení David Li, prezident Huawei pre región západnej Európy. Zelené ambície EÚ v súčasnosti zahŕňajú cieľ znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 najmenej o 55% a do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu.

David Li považuje za kľúčové najmä dva spôsoby napredovania – znižovanie spotreby energie a zvyšovanie efektivity energiee, ktorú spotrebovať musíme. Plným prechodom na optické vlákno, by Európa mohla ušetriť takmer 1,8 milióna ton uhlíkových emisií ročne. To sa rovná vysadeniu 80 miliónov stromov. 5G je dvadsaťkrát energeticky efektívnejšie ako 4G. Takže 5G môže udržať prenos v objeme 5 terabajtov len za  1 kilowatthodinu energie, zatiaľ čo 4G podporuje iba asi 200 gigabajtov za rovnaké množstvo. Inteligentné optimalizačné technológie môžu ďalej pomôcť bezdrôtovým sieťam znížiť spotrebu energie až o 35%.

Ďalším optimálnym riešením je podľa prezidenta Huawei pre západnú Európu využitie umelej inteligencie a cloudu, vďaka ktorým sa zníži energetická spotreba celých miest. Spoluprácu medzi súkromným a verejným sektorom v tomto smere zdôraznil aj šéf zelenej agendy organizátora GSMA Steven Moore: „Náš odkaz jednotlivým vládam: Nemôžeme prejsť na obnoviteľné zdroje energie len vlastnými silami.“

Telekomunikační operátori sú dlhoročnými zástancami udržateľnosti, pričom mobilný sektor je prvou priemyselnou vertikálnou oblasťou, ktorá sa zaviazala plniť ciele OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja už v roku 2016. Pre toto je kľúčová transformácia sietí.

Značky: