Spoločnosť e-learnmedia predstaví 26.11.2020 verejnosti prostredníctvom online webinára novú platformu pre riadenie rozvoja a výkonu zamestnancov – Totara Talent Experience Platform.

Toto inovatívne riešenie spája obľúbený systém pre manažment vzdelávania (LMS) Totara Learn s progresívnym modulom pre podporu angažovanosti ľudí a zdieľanie poznatkov (LXP) Totara Engage a nástroj pre kontinuálne riadenie výkonu zamestnancov Totara Perform. Celé riešenie je open source, čo umožňuje plne ho prispôsobiť individuálnym potrebám organizácií.

Totara Learn je obľúbený LMS, ktorý poznajú už viaceré spoločnosti niekoľko rokov. Dokáže plnohodnotne zastrešiť správu všetkých vzdelávacích aktivít vrátane e-learningu, prezenčných školení a kombinovaných foriem vzdelávania. V novej verzii od októbra 2020 však prináša aj nové užitočné nástroje. Pre Totara Learn je po novom k dispozícii mobilná aplikácia, ktorá umožní vzdelávať sa počas prístupu alebo aj bez prístupu na internet. Novou je aj integrácia vzdelávania do MS Teams alebo možnosť plne spravovať virtuálne tréningy a začleniť ich do vzdelávania organizácie.

Totara Engage umožňuje zvyšovať angažovanosť zamestnancov a zdieľať know-how pomocou inteligentných spôsobov doručenia vzdelávania. Vďaka nej sa zamestnanci stávajú lektormi. Dokážu sami obohacovať vzdelávanie ostatných o vlastné poznatky, zdieľať získané zdroje, vzájomne ich hodnotiť a komentovať. Totara Engage aktivitu ľudí vyhodnocuje a inteligentne podsúva vhodné námety na získanie dôležitých poznatkov aj ostatným. To všetko vďaka zapojeniu umelej inteligencie.

Totara Perform poskytuje nástroje pre riadenie výkonu zamestnancov. Podporuje moderné trendy kontinuálneho rozvoja prostredníctvom častých a opakovaných hodnotení vrátane získavania 360° spätných väzieb nielen od kolegov, ale aj od klientov alebo spolupracujúcich partnerov. Umožňuje manažérom a HR manažmentu stanovovať ciele alebo rozvíjať kompetencie a zručnosti zamestnancov.

Riešenie Totara Talent Experience Platform tak vytvára na našom trhu jedinečné prepojenie medzi vzdelávaním a manažmentom ľudských zdrojov. Je to platforma, ktorá nielen zjednodušuje manažment, ale v konečnom dôsledku znižuje aj náklady na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov.

Webinár je určený riaditeľom ľudských zdrojov, manažérom vzdelávania, L&D profesionálom, IT špecialistom a všetkým záujemcom, ktorí hľadajú jednotný systém na prepojenie vzdelávania s manažmentom ľudských zdrojov. Viac informácií o podujatí a registráciu nájdete na stránke: https://www.e-learnmedia.sk/podujatia.

Totara Talent Experience

Zdroj: e-learnmedia

Značky: