Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Toyota spustila 15 nových výskumných projektov bezpečnosti jazdy.
  • Nový typ senzorov v asistenčných systémoch vodiča a zlepšená pasívna ochrana pasažierov sú len niektoré z príkladov pokročilého výskumu Toyoty.
  • Toto je druhá fáza päťročného výskumného a vývojového programu, ktorý realizuje Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC).
  • V prvej etape bolo realizovaných 14 projektov, ktoré už teraz prispievajú k znižovaniu počtu nebezpečenstiev na cestách.
  • Toyota Risk ATTEND – nový systém interaktívnych školení pre mladých vodičov vyvinutý v programe CSRC.
  • Toyota investovala celkovo 115 miliónov USD do Toyota Collaborative Safety Research Center počas 13 rokov.

Toyota Collaborative Safety Research Center (CSRC), výskumné a vývojové centrum spoločnosti Toyota v Spojených štátoch, spustilo pätnásť nových výskumných projektov, ktoré v budúcnosti pomôžu celému automobilovému priemyslu zlepšiť bezpečnosť na cestách. Podporu a financie získali v rámci druhej etapy päťročného programu CSRC, realizovaného v rokoch 2022 – 27. Tento program sa zameriava na lepšie pochopenie správania vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky a zlepšenie interakcie medzi vodičmi a novými bezpečnostnými technológiami s cieľom predchádzať nehodám alebo ich zmierňovať.

„Nové projekty CSRC sú reakciou na najnovšie trendy v oblasti bezpečnosti na cestách a rozvoj automobilového priemyslu,“ povedal riaditeľ CSRC Danil Prochorov. „Chceme čo najpresnejšie reagovať na aktuálne potreby a výzvy, hľadať nové riešenia, technológie a usmernenia, vďaka ktorým bude cestovanie po cestách čoraz bezpečnejšie,“ dodal.

Nový typ senzorov a lepšia pasívna ochrana cestujúcich

Výskumníci podporovaní Toyotou sa v druhej fáze zamerajú na lepšiu a prirodzenejšiu odozvu systémov aktívnej bezpečnosti, zlepšenie pasívnej bezpečnosti áut, predchádzanie nehodám a posilnenie tendencie vodičov správať sa bezpečne.

Projekty vybrané na realizáciu zahŕňali: analýzu údajov z diaľničných nehôd o reakciách systémov núdzového brzdenia (AEB) s cieľom zlepšiť ich fungovanie v budúcnosti. V ďalšom projekte inžiniersky tím otestuje, či sa nový typ mikro Dopplerových senzorov ukáže ako účinnejší pri detekcii objektov ako radarový senzor, ktorý sa v súčasnosti používa v systémoch aktívnej bezpečnosti. Pozitívne výsledky tohto projektu by mohli urýchliť vývoj asistenčných technológií pre vodiča a automatizované riadenie.

Ďalší projekt má za cieľ vyvinúť nové usmernenia pre nárazové testy. Vedci vykonajú sériu virtuálnych testov pomocou digitálnych modelov ľudského tela THUMS, pričom zohľadnia stovky kombinácií výšky, veku, pohlavia a typu tela, ako aj scenáre nehôd. Trochu odlišný prístup zvolili vedci, ktorí vyvinú digitálne modely 500 tehotných žien s cieľom vyvinúť nové tipy a polia pre inovatívne riešenia, ktoré účinne chránia tehotné ženy, vrátane dizajnu sedadiel a bezpečnostných pásov, v sérii virtuálnych nárazových testov.

Bezpečnostné technológie napredujú vďaka investíciám spoločnosti Toyota

V prvej etape päťročného programu CSRC bolo realizovaných 14 vedeckých projektov. Výsledkom jedného z nich je aplikácia Toyota Risk ATTEND, teda online školenie pre mladých vodičov, dostupné na internete, zlepšujúce schopnosť predvídať riziko počas jazdy. Nový modul simulácie jazdy vyvinutý v spolupráci s Discovery Education a University of Massachusetts-Amherst umožňuje vodičom otestovať sa v rôznych jazdných scenároch na vlastnom počítači a zlepšiť svoju schopnosť predvídať rizikové situácie.

Ďalší ukončený projekt potvrdil vysokú efektivitu kolíznych systémov na križovatke. Systémy, ktoré automaticky brzdia a riadia auto v nebezpečných situáciách zabránili 48 % nehôd a znížili následky o ďalších 45 %. Systémy varovania vodičov pomohli vyhnúť sa 82 % nehôd.

Toyota investovala 115 miliónov dolárov do výskumu bezpečnosti

Toyota Collaborative Safety Research Center vzniklo v roku 2011 ako hlavné R&D centrum značky špecializujúce sa na bezpečnosť na cestách. Toyota doteraz investovala 115 miliónov dolárov do základného výskumu vrátane vývoja nástrojov a postupov na testovanie účinnosti pokročilých asistenčných systémov vodiča (ADAS) a analýzy vplyvu ľudského správania na bezpečnosť na cestách. Výskum CSRC berie do úvahy rozdiely v štýloch jazdy v rôznych kultúrach a subjektívny pocit bezpečia v konkrétnych socioekonomických skupinách.

Všetky projekty sa realizujú v spolupráci s uznávanými americkými vedeckými inštitúciami vrátane Massachusetts Institute of Technology, Children’s Hospital of Philadelphia, University of Michigan Transportation Research Institute, University of Michigan Medical School, University of California San Diego, University of Nebraska Medical Center, University of Iowa, University of Wisconsin-Madison a Virginia Tech. Výsledky sú publikované v prestížnych vedeckých časopisoch a sprístupnené automobilovému priemyslu a všetkým zainteresovaným subjektom na bezplatné použitie. CSRC funguje v rámci päťročného rámcového programu. Druhá etapa bola spustená v roku 2022 a potrvá do roku 2027.

Značky: