Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Všetci pociťujeme následky globálneho otepľovania a klimatickej krízy. Preto je nevyhnutné regulovať uhlíkovú stopu veľkých spoločností prostredníctvom emisných kvót. Získané finančné prostriedky sú potom investované do ekologických inovácií, zelených projektov či výsadby lesov. Protipólom vyprodukovaných emisií sú uhlíkové offsety, ktoré reprezentujú jednotku zachyteného CO2.

Prostredníctvom našej platformy môžete investovať do farmárskych asociácií, ktoré pestujú technické konope absorbujúce CO2 z ovzdušia. Prečo sme sa zamerali na konope? Je to jedna z najefektívnejších rastlín na pohlcovanie CO2. Porovnateľná plocha posiata konope dokáže pohltiť až trojnásobok CO2 oproti bežným lesom. Okrem toho má táto rastlina široké využitie a z jej spracovania možno získať rôzne ekologické produkty. Stroje na jej spracovanie sú však enormne nákladné a konopní farmári si ich ako jednotlivci nemôžu dovoliť.

Inovatívny dobrovoľný trh s uhlíkovými offsetmi

Platforma Carbonara prináša  spojenie medzi investorom, ktorý chce redukovať svoju uhlíkovú stopu a konopnými asociáciami farmárov, ktoré potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej činnosti. Vytvorili sme webovú aplikáciu, kde ako investor môžete jednoducho a transparentne podporiť pestovateľský ekosystém alebo sa rozhodnúť investovať do kúpy offsetu od konkrétnej konopnej asociácie. Každý zakúpený uhlíkový offset reprezentuje 1 tonu pohlteného CO2.

Pre vašu dôveru sme integrovali ekologický blockchain Algorand. Každý nákup zvolených offsetov je reprezentovaný unikátnym NFT certifikátom, ktorý obsahuje detailné informácie o pôvode a kúpe offsetov. Denné satelitné snímky registrovaných konopných polí zaručujú spoľahlivosť a overiteľnosť asociácií a certifikátov.

Decentralizovaný riadiaci systém (DAO) zabezpečuje transparentnosť a demokratické rozhodovanie vo všetkých otázkach týkajúcich sa ekosystému farmárskych asociácií. Každá asociácia má právo hlasovať pri prijímaní nových asociácií do ekosystému alebo vylúčení asociácie, ktorej činnosť je v rozpore s pravidlami. Všetky tieto činnosti prebiehajú s využitím blockchainu.

Revolučná aplikácia pre farmárov – všetko na jednom mieste!

Projekt vyvíjame ako tím študentov Fakulty Informatiky a Informačných Technológií STU v zložení Bc. Michaela Adamcová, Bc. Monika Pinteková, Bc. Dušan Podmanický, Bc. Samuel Řeřicha, Bc. Samuel Schmidt, Bc. Marek Sýkora a Bc. Dávid Sebastián Wagner pod pedagogickým vedením Ing. Richarda Marka, PhD. Naša aplikácia ponúka oveľa viac ako len predaj uhlíkových offsetov. Je to skutočný nástroj pre konopných farmárov, ktorý im pomáha s evidenciou a riadením ich pestovania. Pre poskytnutie prvotriednych funkcionalít sme spojili najmodernejšie technológie do jednej platformy:

Značky: