Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) má stále otvorenú výzvu, do ktorej sa môžu hlásiť vedci, výskumníci a doktorandi a absolvovať výskumný pobyt na Technickej fakulte univerzity v Berkeley (UC Berkeley). Do výzvy sa môžu záujemcovia hlásiť do 19. apríla 2019 do 13:00.

Kalifornská univerzita v Berkeley je jednou z najlepších verejných vysokých škôl na svete, patrí do najlepšej päťky. ÚPVII bude vyberať z výskumných projektov, ktoré sú zamerané na dopravné systémy, informatizáciu v doprave či na automobilový výskum. „Semester na kalifornskej univerzite v Berkeley bude pre našich vedcov určite veľmi dobrou skúsenosťou a veľkým prínosom. Verím, že poznatky, ktoré na univerzite získajú, odovzdajú ďalej spoločnosti či ďalším generáciám,“ povedal podpredseda vlády SR Richard Raši.

Podmienkou je, že do výzvy kandidáta nominuje vysoká škola. Školy takto umožnia svojim doktorandom či zamestnancom absolvovať semester na prestížnej Technickej fakulte univerzity v Kalifornii. Vďaka tomu môžu urýchliť a zdokonaliť svoj výskum v špičkových laboratóriách. Každá jedna vysoká škola, ktorá navrhne svojho kandidáta, tak urobí na základe vlastného interného výberového procesu. Úspešný kandidát dostane dotáciu maximálne 93-tisíc eur. Z tejto sumy je 50-tisíc dolárov určených na školné na UC Berkeley a zvyšné náklady na pobyt, ktorý bude trvať maximálne sedem mesiacov.

Žiadosti bude posudzovať komisia na ÚPVII. Hodnotiť bude relevantnosť projektu v danej oblasti, ako aj pozitívny prínos pre samotného výskumníka, jeho alma mater a celkovo pre Slovensko. V tomto prípade ide napríklad o kompatibilitu projektu so strategickými plánmi Slovenka v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Výzva je zverejnená na webovom sídle ÚPVII na adrese https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/dotacie/.

Vyslanie mladých výskumníkov do Berkeley je pokračovaním úspechu z minulého roku. ÚPVII v septembri 2017 podpísal so Žilinskou univerzitou a UC Berkeley Memorandum o porozumení a dvoch slovenských vedcov poslal na pobyt do USA.

Značky: