Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Tlačový priemysel počas roku 2022 pokračoval v raste. Mnohé trhy sa úspešne vrátili na úroveň z obdobia pred nástupom pandémie, pričom niektoré segmenty, napríklad komerčná tlač, túto úroveň dokonca prekonali.

Pre tento rok spoločnosť HP očakáva, že hlavná pozornosť bude upriamená na personalizáciu a s tým spojenú flexibilitu, aj naďalej bude dôležitá udržateľnosť a čím ďalej tým viac sa budú presadzovať riešenia v rámci priemyslu 4.0.

Odolnosť a agilita dodávateľského reťazca

 • V roku 2023 sa začne meniť myslenie značiek. Budú sa viac zaujímať o vyprázdňovanie regálov ako o ich zapĺňanie, čo zvýrazní potrebu generovať dopyt a tvrdo bojovať o pozornosť spotrebiteľov.
 • To si vynúti väčšiu snahu zaujať spotrebiteľa personalizáciou, novým dizajnom, kampaňami a ponukou okamžitého doručenia. Naskytne sa nám nová príležitosť pre tlačový priemysel, ktorý bude musieť na tento posun v dopyte reagovať vyššou efektívnosťou. Zároveň sa bude musieť vysporiadať s problémami spojenými s nedostatkom pracovných síl, materiálu a so zvýšenými nákladmi na energie a suroviny.
 • Trend bude opäť posun k agilným dodávateľským reťazcom fungujúcim s menšími zásobami, schopným rýchlejšie reagovať. To povedie k zvýšeniu investícií do technológií digitálnej tlače.
 • Napríklad v oblasti potlače etikiet a obalov, a dokonca i komerčnej tlače, budeme svedkami väčšej personalizácie produkcie ako formy marketingu pre podporu predaja.
 • Podľa prieskumu spoločnosti HP je 70 % zákazníkov ochotných zaplatiť za personalizované produkty prinajmenšom o 10 % viac. Záujem o produkty na výrobu personalizovaných kníh a marketingových materiálov alebo príležitosti, kedy sa spotrebitelia môžu podieľať na vytváraní personalizovaných obalov, zvýšia význam technológií digitálnej tlače.
 • Digitálne technológie HP Indigo a PageWide získajú silnú pozíciu, pretože pomáhajú v prechode k „tlačiarňam budúcnosti“ a poskytnú tak spracovateľom etikiet a obalov, ako aj komerčným poskytovateľom tlačových služieb istotu, že zostanú flexibilní a posilnia svoj ziskový potenciál.

Diverzifikácia

 • Vstupujeme do roku poznamenaného recesiou, rastúcimi životnými nákladmi a cenami energií. Poskytovatelia tlačových služieb aj spracovatelia obalov z vlnitej lepenky si teda budú musieť uvedomiť, že rozvoj podnikania iba na základe tlače špecifických produktov je naďalej neudržateľný. Bude nutné rozvíjať a diverzifikovať ponuku, osloviť zákazníkov hľadajúcich inovácie a nové aplikácie.
 • Pokračujúci pokles v segmentoch, ako je transakčná tlač, tlač masovo rozosielaných reklamných materiálov (spray and pray) či tlač reklamných letákov, poukáže na nutnosť mať k dispozícii univerzálny tlačový stroj, ako je HP PageWide, ktorý dokáže vykonávať nielen konkrétne typy tlačových úloh, ale ponúka tiež univerzálnosť v dobe menšieho vyťaženia, kedy je tradičných zákaziek menej.
 • Trendom sa stane diverzifikácia. V blízkej budúcnosti možno očakávať, že stále viac poskytovateľov tlačových služieb – nech už ide o potlač etikiet a obalov, spracovateľov vlnitej lepenky alebo komerčných poskytovateľov tlačových služieb – dokáže vďaka digitalizácii zvýšiť pestrofarebné ponuky, poskytovať nové riešenia a prenikať na nové trhy.
 • K diverzifikácii bude dochádzať napríklad pri tlačiarňach zaoberajúcich sa potlačou etikiet a obalov, ktoré budú ponúkať aj tlač na obalové vrecká a zmršťovacie obaly, pretože využijú možnosť kotúčových tlačových strojov s úzkou stopou a s radom tlačových aplikácií. Tlačové stroje Series 3 umožňujú spracovateľom etikiet vyrábať vysoko kvalitné samolepiace (pressure sensitive), IML, za mokra lepené (wet glue) etikety a etikety s lepiacim prúžkom (wrap around). Výrobcovia samolepiacich etikiet, ktorí používajú tlačový stroj HP Indigo 6×00 s úzkou stopou, môžu začať svoj prechod k 100 % digitálnej potlači zmršťovacích obalov využitím PWFS, a pokryť tak dopyt malých firiem či dopyt po potlači malých sérií, menších kampaní a pod. Tento proces je vhodný na výrobu zmršťovacích obalov, pretože na vytváranie hladkých povrchov nevyžaduje investíciu do zariadenia na nanášanie povlaku.
 • Diverzifikácia bude pokračovať aj v komerčnom sektore, kde začnú využívať digitálnu tlač aj PSP. 90 % objemu komerčnej tlače je aj naďalej analógových, ale stále viac komerčných poskytovateľov tlačových služieb začne uplatňovať hybridný prístup a investovať do digitálnej technológie, ktorá doplní ich výrobné priestory a umožní im ponúkať nové riešenia a aplikácie.
 • V segmente komerčnej tlače sa napríklad medzi najrýchlejšie rastúcu radí tlač kníh, fotografií a materiálov pre direct mailing, a práve v tejto oblasti sa plne prejavujú výhody tlačových strojov HP Indigo. Tlačový stroj Series 3 poskytovateľom tlačových služieb umožňuje do ponuky zaradiť nielen knihy a brožúry, ale aj etikety alebo flexibilné obaly. Ak teda investujú do digitálneho tlačového stroja HP ​​Indigo 25K s riešením HP Indigo Digital Pouch Factory, rozširujú svoje súčasné podnikanie do nových oblastí.

Udržateľnosť

 • Aj v nachádzajúcom roku budú poskytovatelia tlačových služieb aj ich zákazníci prikladať maximálnu dôležitosť udržateľnosti, z obyčajného trendu sa stane zásadná požiadavka.
 • Spotrebitelia začínajú zakladať svoju lojalitu k značke na sociálnom aktivizme – 80 % z nich je presvedčených, že by firmy mali pomáhať zlepšovať životy ľudí; 75 % mileniálov a príslušníkov generácie Z je rozhodnutých nakupovať iba značky, ktoré sa zasadzujú o ochranu Zeme. Firmy, zaoberajúce sa potlačou etikiet a obalov, spracovaním obalov z vlnitej lepenky a poskytovaním komerčných tlačových služieb, sa preto musia zaoberať svojimi obchodnými a technologickými procesmi komplexne, aby zabezpečili, že budú schopné ponúknuť ucelené riešenie s nižším dopadom na životné prostredie.
 • To zahŕňa všetko počnúc ponukou materiálov a zdrojmi, z ktorých sú získavané, až po používané tlačové technológie (vrátane atramentov a tlačových dosiek) a spôsobu nakladania s odpadom.
 • Bude potrebné uplatňovať prístup „cielenej tlače“, čo znamená, že poskytovatelia tlačových služieb by mali tlačiť menej, ale tlač by mala byť cielenejšia, čo zaistí menšie plytvanie materiálom a paletami. Zvyšujúce sa náklady na materiál a prostriedky, ako sú hliníkové tlačové dosky, sa tiež stanú podnetom k častejšiemu používaniu vodou umývateľných dosiek.
 • Produkty HP Indigo a HP PageWide dokážu v tomto ohľade poskytnúť značkám, ktorých cieľom je vyniknúť v oblasti udržateľnosti, komplexnú podporu. Digitálne tlačové stroje HP Indigo a HP PageWide vrátane používaných atramentov sú vyvinuté takým spôsobom, aby umožnili poskytovateľom tlačových služieb a firmám, zaisťujúcim potlač etikiet a obalov, dodržiavať predpisy a plniť priemyselné normy a ekologické požiadavky.

Priemysel 4.0 a automatizácia

 • Nové technológie a prístupy, ako sú cloud computing, umelá inteligencia, internet vecí, rozšírená realita (AR) a virtuálna realita (VR), si pomaly razia cestu do tlačiarenského priemyslu a menia spôsob, akým tlačiarne etikiet a obalov, komerční poskytovatelia tlačových služieb a podniky zaoberajúce sa potlačou obalov z vlnitej lepenky vykonávajú svoju každodennú činnosť.
 • V roku 2023 bude tlačiarenský priemysel pokračovať v zavádzaní automatizácie celých pracovných postupov počnúc investíciami do smart zariadení, ako sú digitálne tlačové stroje HP Indigo a PageWide, cez integráciu softvéru do existujúcich produkčných prostredí, zvýšenie digitálnej efektivity prostredníctvom pokročilých digitálnych nástrojov, využitie príležitostí na rast ponúkaných elektronickým obchodom až po kompletnú automatizáciu celého výrobného procesu.
 • Budeme svedkami nástupu „digifyzického sveta“, najmä v sektore komerčnej tlače, kde prepojenie toho najlepšieho z fyzického a digitálneho sveta poskytne spotrebiteľom komplexný zážitok. Medzi výhody, ktoré tento nový prístup ponúkne, patrí prepojenie fyzických aplikácií s rozšírenou realitou, kedy spotrebitelia môžu skenovať QR kódy v knihách alebo na obaloch, a objavovať tak nový svet digitálneho obsahu.
 • Do popredia sa dostanú aj ďalšie aplikácie, ako je Near Field Communication (NFC), kedy je možné s využitím programovateľných NFC čipov umiestnených do blahoželania alebo vizitiek zobrazovať rôzne typy údajov, ako sú kontaktné informácie, odkazy na firemné webové stránky alebo osobné videosprávy.
 • Automatizácia bude prenikať aj do oblasti zákazníckej podpory a služieb, ktorých budúcnosť najlepšie definuje stratégia Shift Left. Zákazníci budú stále viac požadovať nástroje a zariadenia, ktoré im pomôžu riadiť ich prevádzky od začiatku do konca, ale zároveň sa zníži závislosť na dodávateľoch zariadení pri zabezpečovaní údržby a riešení problémov. V prípade vzniku zložitých situácií preto budú musieť byť technici poskytujúci pomoc na diaľku dostatočne kompetentní, aby dokázali bezodkladne riešiť problémy a zároveň využívať pokročilé nástroje pre spoluprácu postavené na technológiách, ako je zmiešaná realita.
 • To povedie k častejšiemu využívaniu rozšírenej reality v priemyselných aplikáciách, kde veľké zložité stroje obsluhujú a udržujú vyškolení odborníci. V rámci tejto zmeny sa uplatnia riešenia, ako je HP xRServices, ktoré tlačiarňam novej generácie ponúka podporu na vyžiadanie, okamžité riešenie problémov a spoluprácu v reálnom čase.
 • Služba HP xRServices, prvýkrát spustená v roku 2021 v priebehu pandémie Covidu-19 a s ňou súvisiacimi lockdownmi, ktoré technikom znemožnili osobnú návštevu u zákazníka, je vo sfére tlačového priemyslu prvou službou založenou na zmiešanej realite. Túto službu, vyvinutú v spolupráci so spoločnosťou Microsoft, dnes na podporu na diaľku využíva viac ako 200 zákazníkov. Služby HP xRServices umožňujú zákazníkom meniť všetky fázy životného cyklu služieb od prípravy tlačových priestorov a inštalácie potrebných technológií až po údržbu a školenia.

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.