CIO a ředitelé IT, kteří chtějí stát v čele rychle postupující digitální transformace a rozvoje digitálních obchodních modelů, by podle analytiků měli pracovat s kombinací tří faktorů, jsou jimi: digitální zručnost, technologie se síťovým efektem a industrializovaná digitální platforma.

Během úvodní plenární přednášky konference Gartner Symposium/ITxpo, která tento týden až do čtvrtka probíhá v Barceloně, analytici zdůraznili, že rozvíjení a škálování digitálních obchodních modelů neznamená jen snahu o růst a velikost. Lze je provádět směrem vzhůru ve snaze zvýšit efektivitu, ale také napříč a využívat tak zkušenosti nabyté v jiném oddělení nebo organizaci, nebo směrem ven formou napojování interních a externích platforem a ekosystémů.

První faktor: digitální zručnost

Digitální zručnost vychází z nového způsobu uspořádání organizací a kombinace znalostí a dovedností důležitých pro nové typy digitálních pracovních prostředí umožňujících vyšší produktivitu. Zkráceně: aby se organizace změnily navenek, musí se nejprve změnit uvnitř. „Pro rozvoj a škálování jsou třeba digitálně zruční lidé. Takoví, kteří umí spolupracovat, jsou agilní, analytičtí, inovativní a tvůrčí,“ vysvětluje viceprezidentka Gartneru Tina Nunnová. „Jsou to lidé, kteří mají schopnost i touhu zkoumat a využívat stávající i nastupující technologie pro dosažení lepších obchodních výsledků.“

Kultura digitální zručnosti vyžaduje tři stavební kameny:

  • Technologie
  • Aktivní zapojení
  • Různorodost

Je třeba využívat technologie orientované na uživatelský zážitek, dovednosti a postupy jako designově orientované myšlení, řízená navigace nebo a/b testování jsou proto dnes dvojnásob důležité. Vhodné je také investovat do SaaS aplikací, s jejichž pomocí zvládnou zaměstnanci sami úkoly jako je vizualizace dat nebo integrace aplikací. Virtuální osobní asistenty je pak možné používat k tomu, abyste své lidi uvolnili z úkolů s nízkou přidanou hodnotou,“ říká viceprezident Gartneru Hung LeHong.

Aktivní zapojení zaměstnanců by mělo být základem toho, jak pracujete s technologiemi a procesy,“ vysvětluje Nunnová. „Lze pro to využít například cílené behaviorální změny, například zástupce a influencery v zaměstnaneckých řadách, nebo sociální normování s cílem vytvořit optimální zaměstnaneckou zkušenost.“

Různorodost by CIO měli hledat a využívat ve všech myslitelných podobách – různé zdroje dat, různé typy zaměstnaneckých talentů, různé dodavatele a pracovní kultury. „Různorodost umožňuje snáze překonávat předpojatost ve všech podobách a lépe zapojit sílu davu i digitálních technologií,“ říká LeHong.

Druhý faktor: technologie se síťovým efektem

Technologie se síťovým efektem mění práci CIO tak, že namísto taktických technologických rozhodnutí buduje strategické platformy. Tato jedinečná skupina technologií napomáhá růstu narušením tradičních postupů (disruption) v navazujících, na sebe se skládajících vlnách. Analytici pro rok 2018 vybrali tři technologie, na které by se podniky měly zaměřit: IoT (internet věcí), API (aplikační programovatelná rozhraní) a AI (umělá inteligence).

IoT škáluje fyzický svět. Umožňuje nám cítit, měřit a řídit vše od ropovodů až po cévy v lidském těle. Umožňuje nám také dělat kvalitnější rozhodnutí rychleji,“ říká Nunnová. „S tím, jak roste počet připojených zařízení, se posouváte od informací k datové hojnosti. Síťový efekt IoT pak způsobuje, že z jednotlivých předmětů se mohou snadno stát systémy.“

Zatímco IoT pomáhá škálovat či digitálně urychlovat fyzický svět, API dovolují škálování či proměnu vztahů na ekosystémy. Umožňují CIO snadno připojovat a propojovat partnery, zaměstnance a dokonce i konkurenty do živých sítí webového měřítka s přidanou hodnotou pro všechny.

Značky: