Aktuálna mimoriadna situácia si vyžaduje obmedzenie fyzického kontaktu a využitie dostupných digitálnych nástrojov, ktoré nám umožnia fungovať, pracovať a komunikovať. Týka sa to aj miest, obcí a krajov – práve teraz potrebujú riešiť mnohé dôležité úlohy v rámci miestneho zastupiteľstva. Medzi technologické nástroje, ktoré im umožnia rokovať s ohľadom na vzájomnú bezpečnosť, patrí aj aplikácia Digitálne zastupiteľstvo od spoločnosti DATALAN. Zástupcom samospráv je bezplatne k dispozícii až do 31. augusta a pri jej využití sa môžu inšpirovať príkladom Trnavského samosprávneho kraja.

Trnavský samosprávny kraj je historicky prvou samosprávou, ktorá aplikáciu využila v praxi a rokovanie realizovala formou videokonferencie. Záznam je dostupný online. Aplikácia v Trnavskom samosprávnom kraji komplexne zastrešuje všetky procesy, súvisiace s prípravou elektronických podkladov pre zasadnutia. Zefektívňuje a uľahčuje prípravu materiálov a nezávisle od materiálov umožňuje evidovanie plánu zasadnutí. Podporuje evidenciu prijatých uznesení a sledovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo zasadnutí. Sprístupňuje všetky materiály v elektronickej podobe zamestnancom úradu, členom komisií a poslancom. Umožňuje jednoduché publikovanie relevantných informácií o zasadnutiach pre verejnosť a zároveň slúži ako centrálny archív materiálov za všetky volebné obdobia. Viac o implementácii Digitálneho zastupiteľstva v Trnavskom samosprávnom kraji si prečítajte v Prípadovej štúdii.

Na základe požiadaviek Trnavského samosprávneho kraja a  aktuálnej situácie experti spoločnosti DATALAN dopracovali funkcionality pre realizáciu hlasovania zastupiteľstva na diaľku ako aj  nástroj na  prihlasovanie sa do diskusie počas rokovania. Elektronické hlasovanie poslancov je v reálnom čase zaznamenané a výsledky sú ihneď prehľadne prezentované a pripravené na publikovanie pre verejnosť.

Nová verzia DZ bola v kraji nasadená za zrýchlených podmienok, spoločne pretestovaná a DATALAN zároveň poskytol aj hotline a odbornú podporu počas zrealizovaného online rokovania zastupiteľstva.

Ako sa vyjadril trnavský župan Jozef Viskupič, prostredníctvom digitalizácie rokovania kraj chráni zdravie poslancov, zamestnancov úradu a aj samotnej verejnosti, a na druhej strane môže prijímať rozhodnutia, vďaka ktorým zabezpečí fungovanie kraja. Pre viac informácií o aplikácii Digitálne zastupiteľstvo si stiahnite Produktový list.

Na trhu je k dispozícii viacero praktických a bezpečných nástrojov. Trnavský kraj zasadnutie realizoval s využitím systému Cisco Webex. Ide o jednoduchý kolaboračný nástroj pre praktický a jednoduchý „home office“ s vysokou mierou bezpečnosti, a zároveň komplexnú službu pre komunikáciu, ktorá ponúka všetko čo je potrebné pre efektívnu spoluprácu – od videohovoru až do počtu 200 účastníkov, cez zdieľanie obrazovky či posielanie správ, až po customizované nastavenie videokonferenčného zariadenia.

Trnavský samosprávny kraj využil možnosti v rámci výzvy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – IT firmy, pomôžte Slovensku. Licencie pre aplikáciu Webex bezplatne poskytla spoločnosť ALEF Distribution SK, ktorá je distribútorom Cisco technológie na Slovensku, a lídrom v oblasti riešení práce na diaľku, kolaboračných nástrojov a kybernetickej bezpečnosti, Základnú verziu Webex-u aktuálne poskytuje spoločnosť Cisco všetkým záujemcom zadarmo na 90 dní bez akýchkoľvek záväzkov.

Funkčné a praktické nástroje sú vďaka iniciatíve technologických spoločností dostupné samosprávam okamžite, bez veľkých investícií a bez potreby fyzického kontaktu. „V DATALANe intenzívne pracujeme na tom, aby sme našim zákazníkom pomohli s prechodom na digitálnu formu. Naše nástroje, technologické možnosti a expertné know-how sú všetkým, ktorí to aktuálne potrebujú, plne k dispozícii,“ doplnil Roman Jedinák, riaditeľ pre segment Samospráva, ktorý je presvedčený, že aj vďaka využitiu moderných nástrojov môžeme spoločne prispieť k efektívnemu boju proti šíriacemu sa vírusu.

Značky: