Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Za prvých šesť mesiacov tohto roka UNIQA v Českej republike a na Slovensku podľa  predbežných údajov predpísala na poistnom celkovo 416,77 milióna EUR (podľa metodiky ČAP). Z toho 278,35 milióna EUR pripadlo na Českú republiku a cca 143,7 milióna EUR na Slovenskú republiku. Česká a slovenská UNIQA tak tvorili 27 % celkového predpísaného poistného v medzinárodnej časti UNIQA poisťovacej skupiny. 

Portfólio poistných zmlúv UNIQA v Českej republike a na Slovensku ku koncu júna 2023 predstavovalo 2,93 milióna kusov. UNIQA Česká republika mala ku koncu prvého polroka 2023 1,74 milióna poistných zmlúv a UNIQA Slovenská republika 1,19 milióna.

Hrubý zisk (EBT) dosiahol 44,67 milióna EUR, pričom čistý zisk  poisťovne pôsobiacej v Českej republike a na Slovensku dosiahol 37,68 milióna EUR.

„UNIQA v Českej republike a na Slovensku opäť posilnila svoju pozíciu v hlavných oblastiach podnikania aj v zložitom ekonomickom prostredí so stále veľmi vysokou infláciou. Česká a slovenská UNIQA sú hlavnými subjektmi celej skupiny, ktoré podstatnou mierou prispievajú k celkovému hospodárskemu výsledku. Vďaka silnej značke a diverzifikovanej štruktúre našich finančných riešení sme presvedčení o schopnosti našej spoločnosti pokračovať v dosahovaní solídnych a udržateľných výsledkov aj v budúcnosti,“ uviedol Rastislav Havran, generálny riaditeľ finančnej skupiny UNIQA pre Českú republiku a Slovensko.UNIQA Slovensko
Na Slovensku UNIQA medziročne vzrástla o takmer 13%. Z celkovej výšky  predpísaného poistného vo výške 143,7 milióna EUR na Slovensku takmer 61 % pripadlo na sektor neživotného poistenia a zvyšných 39 % zo segmentov životného poistenia (podľa metodiky SLASPO). Trhové podiely oboch odvetví boli na Slovensku ku koncu júna 2023 relatívne vyrovnané, keď oba posilnili: v životnom poistení na 9,8 % a v neživotnom poistení na 11,5 %. Celkovo mala UNIQA na Slovensku 10,8% podiel, čím sa stala štvrtou najsilnejšou značkou na lokálnom poistnom trhu.
Škodovosť  neživotného poistenia bola ešte priaznivejšia ako v Českej republike na úrovni 47,2 % z dôvodu absencie veľkých a kalamitných škôd.

Značky: