Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu dnes urobil ďalší významný krok v procese zjednodušovania čerpania eurofondov. Spolu s Európskou komisiou a Úradom pre verejné obstarávanie v oblasti zjednodušovania pravidiel verejného obstarávania podpísal Memorandum o spolupráci.

Našim jednoznačným cieľom je zjednodušiť verejné obstarávanie, jeho pravidlá a lehoty, aby viac neboli prekážkou v získavaní tovarov, služieb a prác financovaných z fondov EÚ, “ uviedol vicepremiér Richard Raši.

Slovensko má veľmi zložitý a zdĺhavý proces kontroly verejného obstarávania a jeho pravidlá často komplikujú život žiadateľom o čerpanie eurofondov.  Memorandum o spolupráci je jedným z riešení ako zjednotiť slovenské verejné obstarávanie s európskymi štandardmi.

Pravidlá verejného obstarávania sú často prísnejšie ako ich nadstavila samotná európska legislatíva, preto považujeme ich zjednodušenie za jednu z priorít,“ dodala generálna riaditeľka Centrálneho koordinačného úradu  Denisa Žiláková.

Značky: