Znamená to, že každý telefón od každého operátora bude zvoniť a vibrovať so zobrazením núdzového oznámenia.

Týka sa to smartfónov, ale aj telefónov, ktoré majú zabudovaný takýto výstražný mechanizmus. Doteraz sa používalo hlásenie cez televízne kanály, ktoré sa zapli a preladili automaticky. Ide o tzv. The Emergency Alert System (EAS), teda Systém núdzového varovania. Informovanie cez doterajšie kanály stále platí, no teraz je tu nový spôsob, ako otestovať funkčnosť tohto systému pre občanov. Test sa spustil 4. októbra 14:20 ET čo znamená 20:20 CET. Týkalo sa dokonca každého zariadenia, aj keď v ňom nemáte SIM kartu, teda nie ste pripojený k sieti operátora.

Podľa FEMA národný test vysiela varovanie po dobu 30 minút, aj keď upozornenie uvidíte len raz. To znamená, že každé zariadenie, ktoré bude počas tohto 30 minútového testu zapnuté, dostane upozornenie bez ohľadu jeho nastavení zvuku. Aj používatelia, ktorí majú vypnuté zvonenia alebo vypnuté niektoré typy notifikácií, dostanú vibračnú aj zvukovú signalizáciu nezávisle na tom, ako je telefón prispôsobený.

Celoštátne varovanie sa pripravuje s cieľom mať varovanie pre ľudí pri rôznych katastrofách. Systém je navrhnutý tak, aby poskytol prezidentovi možnosť osloviť občanov do 10 minút od národného ohrozenia. Týka sa to okrem spomínaného televízneho vysielania aj káblového, satelitného a rozhlasového. Národný test už pravdepodobne občania Spojených štátov poznajú. Vtedy všetky rádia a televízia v krajine prerušili svoj bežný program a prehrali testovaciu správu v anglickom alebo španielskom jazyku. Jej znenie je nasledovné:

„Toto je test Národného systému núdzového varovania. Systém vyvinuli prevádzkovatelia rozhlasového a televízneho vysielania spolu s káblovými sieťami v dobrovoľnej spolupráci s federálnou agentúrou pre riadenie krízových situácií a federálnou komisiou pre komunikácie (FCC, pozn. redakcie). Spolu s miestnymi orgánmi vás informujú o mimoriadnej udalosti. V prípade, že by išlo o skutočnú núdzovú situáciu po upozornení tónom, ktorý bolo počuť na začiatku tejto správy, by nasledovalo oficiálne varovanie. V tejto chvíli sa nemusíte nič robiť.“

Zdroj: 9To5Google, FEMA

Prečítajte si aj:

Značky:

Michal Reiter

Michal Reiter
Publikujem o dianí na internete, súkromí, bezpečnosti a testujem notebooky, smartfóny, audio produkty a ďalšie gadgety.