Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Od svojho uvedenia na trh v roku 2020 preukázal hárkový atramentový tlačový stroj radu varioPRINT iX od Canonu, že pre svojich používateľov predstavuje hodnotný, vysoko kvalitný a vysoko spoľahlivý produkčný systém. Po celom svete už bolo uskutočnených 275 objednávok a inštalácií a 30 % používateľov sa rozhodlo pre ďalší tlačový stroj. Teraz uvádza Canon na trh novú verziu firmvéru R4.3, ktorá umožňuje tlačiarňam varioPRINT iX2100 a iX3200 dosiahnuť ešte vyšší výkon v oblasti kvality obrazu, efektivity a produktivity.

K dnešnému dňu bolo v regióne EMEA nainštalovaných viac ako 125 strojov radu varioPRINT iX, čo dokazuje, že ide o obľúbenú investičnú voľbu v segmente digitálnych archových tlačových strojov formátu B3. Rad varioPRINT iX je tiež preferovaným produktom pre poskytovateľov tlačových služieb (PSP), ktorí chcú prvýkrát investovať do produktov Canon, pričom viac ako 45 % zákazníkov zvolilo varioPRINT iX ako svoju prvú investíciu do produkčného tlačového hardvéru Canon a nainštalovalo ho ako doplnok k existujúcim tlačovým strojom alebo ako náhradu starších technológií.

Tlačiarne rady varioPRINT iX ponúkajú vysokú úroveň automatizácie a množstvo funkcií na zvýšenie efektivity, ktoré pomáhajú poskytovateľom verejných služieb znižovať náklady na pracovnú silu a náročnosť údržby. To vedie k zvýšeniu návratnosti investícií a efektívnosti nákladov. Inovatívny atrament iQuariusIX a tlačová technológia zaisťujú vysokú kvalitu výstupu a dosahujú 91% reprodukcie priamych farieb Pantone, ktorá bola overená certifikátmi spoločností Fogra a Idealliance.

Používatelia tlačiarne varioPRINT iX taktiež využívajú výhody jej všestrannosti v oblasti médií. Vďaka viac ako 1 000 schváleným substrátom, vrátane štandardných ofsetových natieraných, nenatieraných a kreatívnych médií, tlačia zákazníci radu varioPRINT iX širokú škálu aplikácií od brožúr, prémiových direct mailov a kníh, až po letáky a kalendáre. Vďaka najvyššej rýchlosti tlače vo svojej triede, bezkonkurenčnej produktivite a preukázanej technickej dostupnosti, vytlačí desať najväčších používateľov tlačiarní radu varioPRINT iX v priemere viac ako šesť miliónov výtlačkov mesačne.

Richard Kampert, generálny riaditeľ holandskej komerčnej online tlačiarne Kampert-Nauta, k tomu podotýka: „Od doby, keď sme nainštalovali našu prvú tlačiareň varioPRINT iX3200, sme boli ohromení vysokou kvalitou tlače a produktivitou, ktorú sme boli schopní dosiahnuť, najmä pri tlači na silnejšie substráty, napríklad pre blahoželania. A pretože naše online podnikanie všeobecne vyžaduje rýchlu obrátkovosť, je pre nás dôležitým prínosom aj vysoká doba prevádzkyschopnosti tlače na tlačiarni varioPRINT iX. Zvýšili sme preto objem tlače na iX, ktorý sme generovali z nových zákaziek a presunu malých zákaziek z našich ofsetových strojov. Potrebovali sme preto investovať do ďalšieho zariadenia, aby sme uspokojili rastúci dopyt, a v roku 2022 sme sa rozhodli inštalovať v našich priestoroch druhé zariadenie varioPRINT iX3200. Pri pohľade do budúcnosti vidíme atramentovú tlač ako technológiu, ktorá bude najlepšie vyhovovať našim potrebám – produkuje skvelú kvalitu na širokej škále materiálov a je veľmi spoľahlivá a nákladovo efektívna. Má naozaj všetko, čo komerčná tlačiareň potrebuje.“

Nové meradlo kvality, produktivity a efektivity

Spoločnosť Canon, ktorá pozorne počúva požiadavky zákazníkov a sústredí sa na neustále posúvanie hraníc, uvádza na trh novú verziu firmvéru R4.3, ktorá prináša výnimočnú úroveň kvality obrazu, efektivity a produktivity. Zákazníkom dáva možnosť preniesť výhody nízkonákladovej alebo personalizovanej digitálnej tlače na ešte väčší počet aplikácií ako sú náročné prémiové direct maily a vysoko kvalitné knihy s bohatým obrazovým materiálom. Toto je dosiahnuté vďaka novému automatickému systému overovania kvality obrazu, ktorý skenuje každý hárok na kontrolu kvality a podľa potreby dynamicky vykonáva úpravy systému.

Medzi ďalšie vylepšenia výkonu patrí automatický proces overovania médií zákazníkom (MVP) pre jednoduché nastavenie nových médií s podporou sprievodcu a tiež vylepšená detekcia potenciálneho dvojpodania v module pre vstup papiera (PIM), ktorý zistené listy presmeruje do externého výstupného zásobníka. Nie je nutný žiadny zásah obsluhy a výroba pokračuje bez prerušenia.

Aktualizácia tiež prináša množstvo výhod pre workflow s kontrolérom Canon PRISMAsync, ako je podpora SMB hot-folder, podpora subsetov prostredníctvom JDF, práca s médiami pre obojstranné médiá s rôznou prednou/zadnou povrchovou úpravou a vylepšená podpora šifrovania diskov.

Jennifer Kolloczek, výkonná riaditeľka divízie plánovania, marketingu a inovácií pre Európu pre produkčnú tlač v spoločnosti Canon Europe, k tomu uviedla: „Vďaka vysokej kvalite a výnimočnej produktivite, a to aj na ťažkých médiách do 350 g/m2, sa tlačiareň varioPRINT iX stala obľúbenou investičnou voľbou na trhu komerčnej tlače a spätná väzba od zákazníkov je veľmi pozitívna. Rovnako ako u všetkých našich technológií neustále investujeme do výskumu a vývoja, aby sme zaistili ich maximálny výkon a podporili používateľov pri tom, ako sa menia ich potreby, čo im umožní zaistiť budúcnosť ich podnikania. Súčasní aj noví používatelia teraz budú môcť ťažiť z novej úrovne výkonu, ktorú s verziou R4.3 nastavujeme v oblasti vysoko kvalitnej, efektívnej a produktívnej tlačovej výroby.“

Tento upgrade firmvéru je od marca 2023 možné dodatočne inštalovať na všetky zariadenia varioPRINT iX. Ďalšie informácie o rade Canon varioPRINT iX nájdete na tejto adrese.

Značky: