Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Slovensko je opäť o čosi viac krajinou pre všetkých svojich občanov. Prístup k základným zákonom štátu po novom už majú aj tí obyvatelia, pre ktorých nie je slovenčina materinským jazykom. Na stránke právneho a informačného portálu Slov-Lex ich nájdu vďaka spolupráci ministerstva spravodlivosti a spoločnosti Atos IT Solutions and Services, ktorá modul s menšinovými jazykmi implementovala.

Ide o efektívne riešenie, ktoré pre používateľov menšinových jazykov prináša veľkú pridanú hodnotu,“ hovorí Jozef Krajčí z Atosu, ktorý sa na jeho príprave podieľal.

S obsahom najdôležitejších zákonov sa už dnes môžu oboznámiť používatelia v maďarčine, nemčine, ukrajinčine, rusínčine i rómčine. Môžu si preštudovať slovenskú ústavu, ale i zákon o štátnom jazyku či zákony o používaní jazykov národnostných menšín. Postupne majú pribúdať i ďalšie právne predpisy. Systém je nastavený tak, aby ďalšie rozširovanie obsahu mohlo ministerstvo robiť už vo vlastnej réžii.

Ministerstvo má k dispozícii nástroj, pomocou ktorého si dokáže ďalšie preložené predpisy na portál pridávať, aktualizovať a administrovať samo,“ hovorí Krajčí. „Rovnako nie je problém, aby sa v budúcnosti rozšírila ponuka jazykov.“

Úradníci ministerstva môžu nové predpisy pridávať v používateľsky prívetivom editore, v ktorom rovno vidia, ako bude výsledná úprava na portáli vyzerať. Všetky zásahy do textu ako aj vytváranie nových odkazov, súborov a adresárov sú veľmi jednoduché.

Ministerstvo systém zatiaľ testuje, do konca roka by však mali začať pribúdať ďalšie preklady. Momentálne ich je na portáli už viac ako 30. Preklady, ktoré pre ministerstvo pripravovala vyše desiatka odborníkov na právo a jazykovedu, majú len informatívny charakter – právne záväzné naďalej zostávajú len slovenské originály.

Sprístupnením zákonov v jazyku národnostných menšín si Slovensko plní svoje medzinárodné záväzky, ministerstvo si však od nich sľubuje i zjednotenie terminológie pre úradný styk v menšinových jazykov a v prvom rade zlepšenie životného komfortu občanov Slovenska.

Značky: