Označenie Industry 4.0 pochádza z Nemecka, pričom sa do praxe zaviedol anglický ekvivalent označenia priemyselnej revolúcie. V princípe ide o optimalizáciu výrobných postupov s využitím najmodernejších technologických poznatkov s cieľom zvýšenia produkcie.

S jedlom rastie chuť

Mnoho firiem sa pojmu Industry 4.0 obáva, predstavujú si totiž radikálne a hlboké zmeny, ktoré sa nemusia vyplatiť a určite sú drahé. Nie je to však tak. V prípade Industry 4.0 treba začať  vo firemnom prostredí skôr s malými projektami, u ktorých je vysoká pravdepodobnosť rýchleho návratu investícií a rýchleho zvýšenia efektivity výroby. To posmelí aj najväčších firemných skeptikov a ďalší proces zavádzania Industry 4.0 bude potom jednoduchší. K úspešnému zavedeniu Industry 4.0 do praxe však treba zvedavých ale aj zdravo skeptických ľudí.

Na prvotnú implementáciu Industry 4.0 pritom nie je treba veľké investície. Vo všeobecnosti je to snaha o zlepšovanie fungovania firiem a procesov. Implementácia Industry 4.0 je na Slovensku skôr pomalá, pričom ten pravý čas na jeho zavedenie u nás už nastal. Jednoznačne najlepšia je tak okamžitá optimalizácia výroby, a to bez vysokých nákladov. Pre Industry 4.0 si však treba vychovať aj zamestnancov vrátane manažmentu.

Ako na to?

Vstupnými údajmi na optimalizáciu sú dáta o výrobe. Tieto údaje pritom v podniku už aj obyčajne existujú, ale neanalyzujú sa. Často rôzne systémy v jednom podniku medzi sebou vôbec nekomunikujú a nevymieňajú si informácie. Riešením je umiestnenie všetkých údajov do jednotného a dobre zabezpečeného cloudu.

Spoločnosť SOVA Digital sa téme Industry 4.0 venuje systematicky

Na vyhodnotenie dát získaných z podniku je potrebný jednoduchý a dobre pochopiteľný model výroby. Určite to teda nie je detailná technická dokumentácia. Na jeho zostavenie sa musia špecialisti v jednom podniku naučiť hovoriť spoločným jazykom. Vo firme tak treba vyčleniť samostatný tím na riešenie Industry 4.0. Ideálne je zostaviť tzv. digitálne dvojča. Je to napr. počítačový model výroby, na ktorom sa dajú jednoducho simulovať výrobné procesy.

Kde sa to oplatí?

Najvýhodnejšie nasadenie Industry 4.0 je v podnikoch s opakovanými výrobnými postupmi. Súvisí to aj s nasadením robotiky, ďalej s jednoduchšou optimalizáciou opakovaných výrobných postupov a tiež posilňovaním kvalifikácie zamestnancov. Do roku 2019 by pritom malo byť celosvetovo nasadených 414-tisíc robotov.

Z hľadiska Slovenska je dôležité, že Industry 4.0 je cestou, ako naďalej môže zostať výroba v našej krajine a zahraničné, ale i slovenské firmy prestanú zvažovať odchod niekam na Ďaleký východ. Cena dopravy by totiž bola vyššia ako cena práce.

„Aby podniky našli to správne nastavenie a postupy, prinášame im nové ideové pohľady na zlepšenie podnikových procesov a nastavenie výrob na smart koncepty,“ povedal Martin Morháč, predseda predstavenstva SOVA Digital

Cez zvýšené dane to nepôjde

Na záver trochu z politickej kuchyne. Úspory dosiahnuté cez Industry 4.0 nie je možné dodatočne zdaňovať. Rovnako tak zdaňovanie robotov nie je správnou cestou na skutočné presadenie Industry 4.0 do praxe. Z nasadenia Industry 4.0 musia mať zisk hlavne tie podniky, ktoré ho úspešne implementujú. Viac informácií nájdete na stránke www.trendustry.sk.

Najčastejšie mýty o Industry 4.0

  • Inovácie Industry 4.0 sú príliš drahé. Chýba im jasná návratnosť (ROI)
  • Údaje uložené v cloude nebudú dobre zabezpečené
  • Industry 4.0 poskytuje príliš veľa údajov s nedostatočným obsahom
  • Prínosy Industry 4.0 sa zatiaľ nepotvrdili. Neveríme im!
  • Poriadnu inteligentnú fabriku treba stavať vždy od základov
  • Riešenie Industry 4.0 treba vytvoriť úplne od začiatku
  • Projekt Industry 4.0 je teraz módna záležitosť, aj keď jeho prínos je nejasný
  • Industry 4.0 ešte nie je pre slovenské firmy otázkou dňa
  • Nájsť odborníkov na využitie Industry 4.0 môže byť ťažšie, než rozbehnúť projekt
  • Ľudí pre Industry 4.0 si vychovajú len firmy samotné

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.