Slovenská pošta spúšťa moderný spôsob komunikácie so zákazníkmi, chatbota

Stratégia „Pošta 2020“, ktorú predstavilo vedenie Slovenskej pošty v septembri 2018, sa zameriava nielen na zlepšenie hospodárenia spoločnosti, ale aj na modernizáciu služieb pre zákazníkov. Po možnosti platby kartou všetkých bánk na pobočkách, či mobilnej aplikácii prináša Slovenská pošta novinku v podobe elektronickej Poštovej asistentky. Prostredníctvom komunikácie s elektronickou Poštovou asistentkou, chatbotom, na internetových stránkach pošty, môžete jednoducho získať odpovede na najčastejšie otázky, ale máte aj možnosť vyjadriť svoj názor na služby a produkty Slovenskej pošty.

Poštová asistentka Slovenskej pošty je tu pre ľudí, ktorí potrebujú získať informáciu alebo poskytnúť spätnú väzbu rýchlo, v danom momente bez nutnosti vyhľadávania na internetovej stránke, telefonického kontaktu či osobnej návštevy pobočky. Poštová asistentka zároveň odbremeňuje zamestnancov pošty od operatívnej komunikácie so zákazníkmi a dáva im väčší priestor a čas hlbšie analyzovať ich spätnú väzbu. Poštová asistentka je ďalšou v poradí moderných elektronických služieb, ktoré Slovenská pošta prináša zákazníkom v rámci stratégie Pošta 2020.

Nový komunikačný nástroj je na webovej stránke pošty dostupný pre zákazníkov okamžite 24 hodín denne 7 dní v týždni. Pomocou elektronickej Poštovej asistentky môžete priateľskou formou získať odpovede na najčastejšie otázky a dotazníkovou formou zhodnotiť poštové služby a produkty.

Poštová asistentka, chatbot, sa zobrazí na úvodnej internetovej stránke www.posta.sk a ďalších často navštevovaných podstránkach. Cieľom je čo najefektívnejšie informovať verejnosť, ale aj zisťovať spokojnosť a názory zákazníkov na vybrané služby a produkty. Rovnaký spôsob komunikácie spúšťa Slovenská pošta aj v internom firemnom prostredí pre svojich zamestnancov. Sústredí sa najmä na interaktívnu komunikáciu v súvislosti s projektom zvyšovania spokojnosti zamestnancov a získavania priamej spätnej väzby.

„Práve vďaka spätnej väzbe sa môže pošta neustále zlepšovať a byť ešte modernejšia,“ uviedol generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa.

V súčasnosti Poštová asistentka zámerne umožní komunikáciu len formou uzavretých otázok a odpovedí týkajúcich sa služieb a produktov Slovenskej pošty. Výhodou tohto prístupu je, že sa nemusíte pri komunikácii zdržiavať, ako správne sformulovať otázku. Poštová asistentka ponúkne niekoľko možných najčastejších odpovedí. Všetky informácie a názory bude pošta zaznamenávať a postupne vyhodnocovať s cieľom skvalitnenia a modernizácie služieb pre zákazníka a interne pre zamestnancov. Pošta postupne plánuje schopnosti Poštovej asistentky rozšíriť tak, aby sa stala plnohodnotným partnerom Zákazníckeho centra Slovenskej pošty v komunikácii so zákazníkom.

Dodávateľom chatbotu pre Slovenskú poštu je spoločnosť predu, s.r.o., ktorá podobný komunikačný nástroj dodala pre poisťovňu Dôvera, Ministerstvo vnútra Českej republiky, ale aj interne pre zamestnancov Českej pošty.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.