Život vo vlhkých a plesnivých domácnostiach zvyšuje riziko vzniku astmy o 40 %. Pokiaľ s týmto faktom nezačneme okamžite bojovať, ohrozíme tak svoje zdravie. Nová INDOOR GENERATION, ktorá trávi až 24 hodín denne a 7 dní v týždni v uzavretých miestnostiach, ani len netuší, že vzduch v interiéri môže byť v skutočnosti znečistený až päťkrát viac ako vonku (až 77 % opýtaných). Výsledky štúdie Indoor Generation hovoria aj o deťoch, ktorých izby dopadli z hľadiska znečisteného ovzdušia v dome najhoršie.

Spoločnosť VELUX zverejnila výsledky štúdie INDOOR GENERATION, ktorej súčasťou bol prieskum, ktorý prebehol v marci a apríli 2018 v krajinách Európy a Severnej Ameriky. Výskum prebiehal v 14 krajinách a ukázal, že ľudia majú mylnú predstavu o čase, ktorý trávia zavretí v budovách a aj o kvalite vzduchu v interiéri. Len približne 10 % opýtaných Slovákov si uvedomuje, že v uzavretých priestoroch trávi 21 až 24 hodín denne.

Pojem INDOOR GENERATION odkazuje na rastúcu skupinu ľudí, ktorí trávia väčšinu svojho času vnútri budov. V porovnaní s predchádzajúcimi generáciami až 90 % svojho života. Každodenné aktivity v domácnosti, ako je varenie, upratovanie, sprchovanie sa, pálenie sviečok, sušenie bielizne, spánok a dýchanie prispievajú k znečisteniu vnútorného ovzdušia, čo môže v priebehu času zvýšiť riziko vzniku astmy a alergií. Za zhoršenie kvality vzduchu môžu aj rôzne škodlivé a toxické látky, z ktorých sú vyrobené napríklad aj niektoré plastové hračky, čistiace prostriedky a stavebné materiály. Pokiaľ nedôjde k lepšiemu vetraniu súkromných a verejných budov, hrozí, že sa bude zvyšovať počet detí s astmou. Pravdepodobnosť ochorenia sa pri pobyte vo vlhkých a plesnivých budovách zvyšuje o 40 %.

Vzduch vnútri je znečistený viac, ako vzduch vonku

Prieskum tiež zistil veľké rozdiely medzi tým, ako si ľudia myslia, že svoj život žijú a ako ho aj reálne žijú. Len 18 % ľudí tuší, že trávia 21 a viac hodín denne zavretí vnútri budov. Skutočná pravda je ale niekde inde. Vznik novej INDOOR GENERATION potvrdili už predchádzajúce výskumy. Táto generácia trávi až 90 % svojho času vnútri budov a to často v tmavých, zle vetraných interiéroch.

Podľa Petra Foldbjerga, vedúceho oddelenia Daylight Energy and Indoor Climate zo spoločnosti VELUX, sa stále viac meníme na INDOOR GENERATION: „Stále viac sa meníme na takú generáciu, ktorá sa vystavuje dennému svetlu a čerstvému vzduchu počas týždňa len počas presunov do práce alebo školy. Moderný život sa často skladá zo skorého začiatku dňa, rýchlej cesty do práce, kde strávime osem až desať hodín a potom ideme rovno domov, pričom niekedy sa zastavíme v obchode alebo si len rýchlo odcvičíme rutinu vo vlhkom a upotenom fitnescentre. Čo bolo zaujímavé na zisteniach v prieskume Indoor Generation, bol priepastný rozdiel medzi ľudským vnímaním a realitou, keď si respondenti uvedomili, že vnútorný vzduch môže byť až päťkrát viac znečistený ako vzduch v exteriéri. Ľudia, ktorí sa zaujímajú o znečistenie ovzdušia, najčastejšie hovoria o živote v blízkosti veľkých tovární alebo o rušných častiach miest so zvýšeným množstvom emisií. Aj výsledky tohto prieskumu otvárajú potrebu zvyšovania povedomia a vzdelávania o dopade, aký majú na telo a myseľ naše životné návyky v otázke zdravia a komfortu.“

Spoločnosť VELUX uviedla krátky film „The Indoor Generation“, aby zvýšila povedomie o dôležitosti života v zdravých domovoch. Film zároveň ukazuje malé zmeny, ktoré môže aplikovať do svojho života každý, aby zvýšil úroveň prostredia, v ktorom žije a tiež kvalitu vnútorného vzduchu.

Šesť krokov, ktoré vedú ku zdravšiemu vnútornému prostrediu:

  • Otvárajte okná aspoň tri až štyrikrát denne.
  • Počas sprchovania majte na kúpeľni zavreté dvere a zapnite odsávač alebo otvorte okno.
  • Počas varenia zapnite digestor a otvorte okná v kuchyni.
  • Zbytočne nepáľte vnútri sviečky.
  • Bielizeň sušte vonku.
  • Pravidelne upratujte.

Značky: