Od začiatku októbra sa môžu základné a stredné školy na Slovensku zaregistrovať do medzinárodnej súťaže Jazykový WocaBee šampionát.

Môžu tak zlepšiť úroveň jazykových vedomostí na škole, a zároveň súťažiť o celkovo 6 000 EUR na svoju modernizáciu. V piatom ročníku úspešnej školskej súťaže si najlepšia trieda zo Slovenska na záver zmeria sily v učení jazykov so žiakmi z ďalších 4 európskych krajín.

Piaty ročník Jazykového WocaBee šampionátu sa opäť uskutoční pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Školy sa do súťaže môžu registrovať do 20. októbra 2023 na www.wocabee.app.

WocaBeeZdroj: WocaBee
WocaBee

Online jazyková súťaž pre všetkých

Jazykový WocaBee šampionát je inovatívna súťaž v učení cudzích slovíčok pre školy, ktorá prebieha výhradne online v aplikácii WocaBee na učenie jazykov. Súťažiť v nej môžu žiaci všetkých ročníkov základných a stredných škôl, ktorí sa učia akýkoľvek cudzí jazyk.

Kritériom hodnotenia v súťaži nie sú konkrétne vedomosti, ale usilovnosť v učení sa novej slovnej zásoby. O usilovnosti  žiakov vypovedajú body získané za precvičovanie slovíčok v aplikácii, tzv. WocaPoints. Čím viac žiaci slovíčka precvičujú, tým viac bodov získajú a viac sa aj naučia.

Jazykový WocaBee šampionát sa uskutoční najskôr v okresných a krajských kolách, víťazi krajských súťaží postupujú do celoslovenského kola. V kažom kole víťazia triedy, ktoré získajú najvyšší priemerný počet WocaPoints na jedného žiaka. Vďaka tomu trieda pracuje ako tím a na rozdiel od iných súťaží sa v jazykoch zlepšujú všetci žiaci, nielen tí najlepší.

6 000 EUR pre modernejšie slovenské školy

Organizátorom Jazykového WocaBee šampionátu je spoločnosť WocaBee, s.r.o. Do piateho ročníka súťaže spoločnosť poskytuje až 6 000 EUR na modernizáciu vyučovania na slovenských školách, a ďalšie motivujúce ceny.

Škola, ktorá sa v celoslovenskom kole Jazykového WocaBee šampionátu umiestni na 1. mieste získa od WocaBee podporu 3 000 EUR na modernizáciu vyučovania (2 000 EUR licencie WocaBee, 1 000 EUR finančný príspevok). Druhé miesto v šampionáte znamená      2 000 EUR pre školu (1 500 EUR licencie WocaBee a 500 EUR finančný príspevok) a tretie miesto organizátori odmenia sumou 1 000 EUR (800 licencie WocaBee a 200 EUR finančný príspevok).

V súťaži však odmeny získavajú úspešné triedy už od okresného kola. Približne 1 200 žiakom z najlepších tried v jednotlivých okresoch venuje organizátor ďalšiu inovatívnu pomôcku na učenie jazykov –  bezplatný online kurz angličtiny alebo nemčiny v aplikácii LangBee určenej pre samoukov. Ďalšie vecné ceny v jednotlivých kolách súťaže získava škola, učiteľ aj žiaci od WocaBee alebo od partnerov súťaže.

„S myšlienkou podporiť modernizáciu vyučovania prostredníctvom nášho šampionátu sme prišli prvýkrát v minulom školskom roku. Školy našu podporu veľmi ocenili, preto sme sa rozhodli pokračovať a podporiť až tri slovenské školy celkovou sumou 6 000 EUR,“ hovorí Michal Ošvát, CEO spoločnosti WocaBee, s.r.o. a autor samotnej aplikácie.

Súčasťou Jazykového WocaBee šampionátu je zároveň aj žrebovanie o ceny pre všetkých. Každý žiak, ktorý splní jednoduché podmienky na zapojenie sa do súťaže, zaraďuje seba, svojho učiteľa aj svoju školu do žrebovania o zaujímavé vecné ceny.

Súťaží sa v 5 európskych krajinách

Piaty ročník Jazykového WocaBee šampionátu sa okrem Slovenska uskutoční aj v ďalších európskych krajinách. Víťazi celoslovenského kola si tak na konci novembra zmerajú sily v učení cudzích jazykov so žiakmi z Českej republiky, Maďarska, Rakúska a Nemecka v bonusovom medzinárodnom finále.

Šampionát sme sa v tomto roku rozhodli zorganizovať aj v ďalších krajinách, kde je aplikácia WocaBee na školách takisto veľmi obľúbená. Veríme, že možnosť súťažiť v jazykoch na medzinárodnej úrovni bude pre žiakov extra motiváciou k učeniu,“ hovorí Michal Ošvát.

Medzinárodné zapojenie zároveň posunie učasť v šampionáte k novým rekordom.  Kým prvého ročníka súťaže sa zúčastnilo na Slovensku 8 tisíc žiakov, v minulom školskom roku to už bolo 90 tisíc žiakov na Slovensku a v Českej republike. V tomto roku organizátori očakávajú, že zapojenie do súťaže len v týchto 2 krajinách prekročí 100 tisíc žiakov. Ďalšie tisícky žiakov sa do šampionátu zapoja v ďalších krajinách.

Ako sa zapojiť

Školy a učitelia môžu žiakov prihlásiť do súťaže Jazykový WocaBee šampionát do 20. októbra 2022. Prihlasovanie je veľmi jednoduché – stačí na stránke organizátora www.wocabee.app  objednať bezplatnú mesačnú verziu aplikácie a následne splniť jednoduché podmienky.

Do súťaže sú zároveň zaradené aj tie triedy, ktoré už aplikáciu WocaBee dlhodobo používajú. Podrobné informácie o podmienkach, termínoch a cenách v súťaži nájdete na: www.wocabee.app/sutaz

Článok bol uverejnený v rámci mediálnej spolupráce.

Prečítajte si aj:

Značky: