Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) modernizuje nielen svoje vlaky, ale i pracoviská. Nové moderné strediská technicko-hygienickej údržby (THÚ) budú prispievať k predĺženiu životnosti nových, resp. modernizovaných železničných koľajových vozidiel.

Dnes sme v priestore Rušňového depa v Nových Zámkoch podpísali Zmluvu o dielo Technicko- hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel pre stredisko Nové Zámky za účasti Otokara Kleina, primátora mesta Nové Zámky a Romana Koreňa, predsedu predstavenstva ZSSK, spolu so zástupcom dodávateľskej spoločnosti Metrostav Martinom Kokavcom, oblastným riaditeľom pre Slovensko – západ. Prítomní zároveň poklepali základný kameň novej stavby, ktorá sa začne realizovať v najbližších týždňoch.

Nové pracovisko infraštruktúry THÚ Nové Zámky bude vybudované v priestoroch súčasného Rušňového depa Nové Zámky. Doteraz boli poskytované služby THÚ realizované na viacerých pracoviskách uzlových staníc, navyše boli vo veľkej miere obmedzené poveternostnými podmienkami, keďže šlo o otvorený priestor alebo priestor priamo na koľajisku železničných staníc, pričom niektoré potrebné činnosti sa museli odsúvať. Avšak, po spustení spomínaných stredísk THÚ budeme čistenie sústreďovať do nových pracovísk, ktoré zaručia včasné vykonávanie potrebných činností a zároveň zvýšia komfort práce našich zamestnancov.

Stredisko THÚ je vstupenka do 21. storočia, čo sa údržby vlakov týka, pretože súčasné pracoviská nezodpovedajú potrebám nových vozidiel, ktoré boli ZSSK v ostatných rokoch obstarané. Veľkou výhodou strediska THÚ je čistenie exteriéru aj interiéru vozidiel i krátkodobá technická údržba. To všetko bude vytvorené na jednom mieste a pod jednou strechou vybudovaním novej haly prevádzkového ošetrenia súprav, haly stabilného umývača, koľají pre čistenie toaliet vo vozňoch s uzavretým systémom WC, nových rozvodov inžinierskych sietí, ako aj nevyhnutných nových technológií pre danú činnosť technickej a hygienickej údržby železničných koľajových vozidiel. V stredisku bude možné umývať vozidlá aj pri nižších teplotách.

Všetky služby moderných stredísk THÚ v súlade s ich vybavením a určením budú poskytované aj ostatným dopravcom, ktorí využívajú slovenské koľaje. Strediská teda budú mať prínos pre cestujúcich všetkých spoločností vrátane súkromných dopravcov.

Pre vybudovanie kompletného a funkčného pracoviska THÚ v Nových Zámkoch je potrebné realizovať výstavbu nasledovných objektov a prevádzkových súborov:

  • vchodovo-odchodové koľajiská priamo spojené so železničnou sieťou,
  • hala prevádzkového ošetrenia súprav,
  • koľaje s prehliadkovým kanálom,
  • čistiace a fekálne koľaje s kanálmi a zariadeniami na odsávanie,
  • stabilný halový umývač, ručný umývač,
  • zariadenia na manipuláciu s fekáliami a s tuhým odpadom,
  • testovacie zariadenia,
  • posunovacie zariadenia.

Na Slovensku budú v najbližšej dobe vybudované tri moderné strediská THÚ, a to okrem Nových Zámkov aj vo Zvolene a Humennom. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.

Značky: