Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Atos, globálny líder v digitálnej transformácii, dodal českému centru nový superpočítač. Barboru, čo je meno, ktoré stroj dostal na základe súťaže, slávnostne uviedli do prevádzky v IT4Innovations národnom superpočítačovom centre pri VŠB – Technickej univerzite Ostrava. Rozšíril tak rodinu superpočítačov, ktoré už sú v tomto centre nainštalované.

Nový superpočítač Barbora, ktorý dodala spoločnosť Atos IT Solutions and Services, s.r.o, je rozšírením existujúceho superpočítača Anselm (v prevádzke od roku 2013). K jeho oficiálnemu prevzatiu do vlastníctva IT4Innovations národného superpočítačového centra a uvedeniu do prevádzky došlo koncom septembra 2019. „Našim cieľom je pravidelne obnovovať naše výpočtové zdroje, aby naši používatelia mali prístup k najmodernejším výpočtovým systémom a aby sme boli schopní pokryť v čo najväčšej miere ich rastúce požiadavky,“ uvádza Vít Vondrák, riaditeľ IT4Innovations národného superpočítačového centra.

Prvá inštalácia na svete

Veríme, že superpočítač Barbora, postavený na najmodernejších technológiách, splní všetky očakávania IT4Innovations,“ hovorí Albert Gallina, riaditeľ pre Big Data a HPC v strednej a východnej Európe spoločnosti Atos a vysvetľuje: „Atos je najvýznamnejší európsky hráč v oblasti superpočítačov a umelej inteligencie. Preto sme výrazným partnerom v EURO HPC iniciatíve, ktorá má za cieľ budovať celoeurópsku infraštruktúru špičkových superpočítačov. Sme vďační za možnosť opäť spolupracovať s IT4Innovations a prispieť k rozvoju vedy a výskumu na národnej i európskej úrovni.“

Kombinovaný teoretický výpočtový výkon superpočítača Barbora je 826 TFlop/s, čo je takmer 9-krát viac než má dosluhujúci superpočítač Anselm. Najsilnejším systémom IT4Innovations tak i naďalej zostáva Salomon s výkonom 2000 TFlop/s. V porovnaní so superpočítačom Anselm má Barbora súhrnnú kapacitu pamäte výpočtových uzlov 43 TB (v porovnaní so súčasnými 15 TB), rýchlosť výpočtového úložiska až 28 GB/s (v porovnaní s 6 GB/s) a rýchlosť liniek výpočtovej siete až 200 Gb/s (v porovnaní s 40 Gb/s). Superpočítač Barbora je postavený na HPC architektúre Bull Sequana XH2000 a ide o vôbec prvú inštaláciu na svete.

Rýchlejšia a väčšia pamäť

Za zmienku stojí aj technologický posun v niektorých oblastiach. Chladenie výpočtových uzlov je pomocou teplej vody, čo vedie k úsporám prevádzkových nákladov. Nový systém navyše prináša technológiu chladenia teplou vodou i na úrovni switchov a napájacích zdrojov výpočtového systému a zvyšuje tak efektivitu chladenia v porovnaní so staršími systémami Anselm a Salomon. Na procesoroch je dostupná nová, 512-bitová inštrukčná sada (AVX-512). Pamäť výpočtových uzlov je o 50 % väčšia a o 50 % rýchlejšia, sieťové prepojenie je dvakrát rýchlejšie v porovnaní so superpočítačom Salomon. Vďaka technológii NVMe sa zrýchli sa aj práca so súbormi. Prostredníctvom tenzorových jednotiek dáva 32 GPU akcelerátorov NVIDIA V100 až 4 PFlop/s teoretického výkonu pre akceleráciu výpočtov z oblasti umelej inteligencie. V praxi to znamená 1,5 až 3-násobné zrýchlenie bežných výpočtov a možnosť trénovania ešte väčších neurónových sietí,“ povedal Branislav Jansík, riaditeľ superpočítačových služieb IT4Innovations.

Najmodernejšie technológie a služby v oblasti vysoko výkonnostných výpočtov a dátových analýz sú v IT4Innovations národnom superpočítačovom centre poskytované českým i zahraničným výskumným tímom z akademickej sféry i priemyslu. K tomu prispeje i novoinštalovaný superpočítač Barbora. „Dopyt po výpočtových zdrojoch v našom centre aktuálne presahuje naše kapacity viac než raz. Som preto rád, že inštaláciou Barbory môžeme v ďalšom kole grantovej súťaže vyjsť v ústrety viacerým záujemcom o výpočtový čas a zároveň vyhovieť ich požiadavkám na najnovšie technológie, akými sú napríklad GPU akcelerátory,“ dodáva Vondrák.

Meno vyšlo zo súťaže

Meno nového superpočítača bolo odbornou porotou vybrané z celkom 1237 zaslaných návrhov (z toho bolo 985 unikátnych mien). Víťazné meno BARBORA sa medzi zaslanými návrhmi objavilo celkom 14-krát. Barbora odkazuje nielen na patrónku baníkov, ale išlo i o meno jednej z baní v Ostravsko-karvinskom revíri, podobne ako je to pri menách ďalších superpočítačov Anselm a Salomon. Z návrhov boli vybratí traja výhercovia, ktorí získali hodnotné ceny id spoločnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o. v rámci slávnostného spustenia 2. októbra 2019.

Na slávnostnom ceremoniáli uvedenia superpočítača Barbora do prevádzky sa zúčastnili aj Václav Snášel. rektor VŠB-TUO, Evžen Tošenovský, predseda správnej rady VŠB-TUO a IT4Innovations, Pavel Doleček, námestník MŠMT, Petr Očko, námestník MPO, Roland Galharague, francúzsky veľvyslanec v ČR, Erich Unterwurzacher, riaditeľ sekcie pre strednú Európu DG Regio a Ivo Vondrák, hajtman Moravskosliezskeho kraja.

Technické špecifikácie:

 • Výpočtové uzly
  • 192 štandardných výpočtových uzlov; každý uzol je vybavený dvoma 18-jadrovými procesormi Intel a operačnou pamäťou s veľkosťou 192 GB RAM,
  • 8 výpočtových uzlov s GPU akcelerátormi; každý uzol je vybavený dvoma 12-jadrovými procesormi Intel, štyrmi GPU akcelerátormi NVIDIA 100 s grafickou pamäťou s veľkosťou 16 GB a operačnou pamäťou s veľkosťou 192 GB RAM,
  • tučný uzol je vybavený ôsmimi 16-jadrovými procesormi Intel a operačnou pamäťou s veľkosťou 6 TB RAM,
  • superpočítač je postavený na HPC architektúre Bull Sequana XH2000,
  • chladenie štandardných výpočtových uzlov používa technológiu priameho chladenia komponentov kvapalným médiom a používa sa najefektívnejšie chladenie tzv. teplou vodou.
 • Výpočtová sieť je postavená na najmodernejšej technológii Infiniband HDR.
 • Dátové úložisko pre výpočty SCRATCH s kapacitou 310 TB a priepustnosťou 28 GB/s využívajúce akceleráciu technológiou Burst Buffer.
 • Dátové úložisko pre výpočty NVMe over Fabric s celkovou kapacitou 22,4 TB dynamicky alokované výpočtovým uzlom.
 • Softvérové riešenie prevádzky a správy clusteru Bull Super Computer Suite, plánovač a manažír zdrojov PBS Pro.

Superpočítač Barbora bol obstaraný v rámci projektu OP VVV s názvom „I4Innovations národné superpočítačové centrum – cesta k exascale“, registračné číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001791

Značky: