Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • InoBat Auto, spolu s Ideanomics a štátom Indiana, podpísali memorandum o porozumení, na základe ktorého spúšťajú ambiciózny plán rozvoja elektromobility na severoamerickom trhu
  • V rámci strategického partnerstva otvoria výskumno-vývojové centrum a linku na výrobu prototypov, ktoré neskôr pretransformujú na kompletnú továreň
  • InoBat si vybral štát Indiana primárne pre vysokú koncentráciu dodávateľov, podporu zo strany guvernéra, ale aj vhodné obchodné podmienky
  • Ide o ďalší krok partnerstva Ideanomics a InoBat na ceste k zabezpečeniu budúcich dodávok batérií a komercializácii štandardných, a na mieru vyrobených, batérií pre trh v USA

Slovenský inovátor InoBat Auto dosiahol ďalší prelomový bod v rámci svojho plánu priniesť na trh prémiové batérie pre elektrické vozidlá. Spolu s Ideanomics ako lídrom v oblasti zavádzania úžitkových elektrických vozidiel (EV) a investičným partnerom InoBat sa dohodol s americkým štátom Indiana na zásadnej investícii do elektromobility.

V prvej etape pôjde o nové výskumné, vývojové a výrobné zariadenie na montáž batériových modulov a akumulátorov s počiatočnou ročnou výrobnou kapacitou 100 MWh. Partneri sa potom zamerajú na vybudovanie úplného závodu na montáž batériových modulov a balení v komerčnom rozsahu s počiatočnou výrobnou kapacitou 2 – 3 GWh ročne.

Prvé dve fázy plánujú zásobovať článkami z európskych zariadení InoBat Auto. V závislosti od vývoja na trhu je v tretej fáze na stole aj možnosť postaviť na mieru šité zariadenie na výrobu batériových článkov s počiatočnou ročnou kapacitou 4 GWh. Signatári memoranda o porozumení tiež vyjadrili spoločný záujem hľadať ďalších relevantných dodávateľov v blízkosti budúcich závodov, a tým maximalizovať využitie zelenej elektriny vo svojich zariadeniach, aby splnili globálne záväzky Net Zero.

Generálny riaditeľ InoBat Auto Marian Boček zdôrazňuje, že toto partnerstvo v žiadnom prípade neodsúva plány InoBat Auto na Slovensku a v regióne do úzadia. „Myšlienka InoBat presahuje hranice Slovenska a pilotný koncept e-mobility hubu z Voderadov priťahuje záujem zahraničných partnerov. Tešíme sa zo spolupráce s americkou vládou a možnosti priniesť slovenské baterky na severoamericky trh.“

Partnerstvo so štátom Indiana prinesie v USA nielen pomoc s výberom umiestnenia centra a továrne, ale aj administratívnu, poradenskú a fiškálnu podporu. Indiana sa tak dostane do pozície lídra vo vývoji batérií v USA. „Stimulácia miestneho hospodárstva, silné priemyselné zameranie a potenciál urobiť z Indiany centrum udržateľnej mobility – to všetko veľmi prirodzene robí z Indiany to správne miesto na umiestnenie už spomínaných investícií a realizáciu dlhodobej vízie InoBat Auto, ale aj Ideanomics,“ dodávaMarián Boček s tým, že práve toto boli rozhodujúce faktory.

„V InoBat poskytujeme inovácie v rámci celého hodnotového reťazca vďaka nášmu prístupu „od kolísky po kolísku“, a teda zabezpečujeme všetky kroky od výskumu a vývoja, cez výrobu, až po recykláciu a ďalšie využitie. Ideanomics, ktorá je jedným z našich investorov, má podobné podnikateľské zmýšľanie – snaží sa hľadať inovatívne finančné a energetické riešenia, ktoré by podporili elektromobilitu ako takú. Naša prítomnosť v Indiane zaistí, že sa priblížime k nášmu spoločnému cieľu, ktorým je výroba výnimočných komercializovaných štandardných, a na mieru šitých, batérií pre americký trh,“ uzavrel Marián Boček.

Minister obchodu Indiany Brad Chambers potvrdil, že Indiana Economic Development Corporation sa zaviazala byť pre InoBat a Ideanomics blízkym partnerom počas každej fázy procesu. „Hľadáme vhodné lokality a rokujeme o potenciálnom stimulačnom balíku. Spolupráca InoBat s Ideanomics spolu so silnými diplomatickými a obchodnými vzťahmi Indiany so Slovenskom dokazujú, že Indiana je najlepším možným miestom pre prvé severoamerické ústredie InoBat, výskumné a vývojové centrum a výrobný závod na výrobu prototypov, neskôr aj prípadný závod na montáž batériových modulov a balení v komerčnom rozsahu.“

Generálny riaditeľ spoločnosti Ideanomics, Alf Poor, považuje partnerstvo za ďalší krok v snahe urobiť z e-mobility prirodzeného nástupcu aktuálne využívaných foriem dopravy. „Naším poslaním je urýchliť inovácie potrebné na prijatie elektromobilov do praxe. Naše partnerstvo s InoBat zabezpečí budúce dodávky batérií a vytvorí multiplikátor síl pre technológie v našich prevádzkových spoločnostiach. Zároveň, je to aj ďalší odraz nášho záväzku podporiť pracovné príležitosti v oblasti čistých technológií v USA.“

Špičkové možnosti výskumu, vývoja a výrobný model spoločnosti InoBat Auto umožňujú rýchle navrhovanie, konštrukciu a vytváranie batériových riešení pre elektromobily na mieru, ktoré presahujú súčasné priemyselné štandardy a spĺňajú potreby zákazníkov.

Veľmi pozitívne výsledky InoBat dosiahol už pri nezávislom testovaní svojej prvej generácie batérie NMC 622. Podľa výsledkov už táto generácia dosiahla o 25 % rýchlejšie nabíjanie z 5 – 80 % kapacity, 20 % dlhšiu životnosť cyklu, o 6 % vyššiu kapacitu, o 28 % lepšie uchovanie kapacity pri -20 °C (-4 °F) než je štandardom pre články s rovnakými rozmermi a hmotnosťou od celosvetovo pôsobiaceho východoázijského výrobcu batérií.

V súčasnosti už InoBat dodáva svojim zákazníkom batérie 4. generácie na účely prototypovania vozidiel. Tieto pokročilé batériové riešenia poskytnú značnú technologickú výhodu aj pre vozidlá, nabíjacie a energetické riešenia spoločnosti Ideanomics tak, aby splnili rastúce potreby prevádzky vozového parku po čistej mobilite a infraštruktúre.