Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zisk v druhom štvrťroku narástol o 14 % na úroveň 13,4 miliardy USD, čo predstavuje najvyšší kvartálny zisk za posledné štyri roky; a tretíkrát po sebe dosiahla dvojciferný štvrťročný nárast. Príjmy pred zdanením dosiahli v druhom štvrťroku úroveň 213 milióna USD, čím poskočili o 89 % a medziročne to predstavuje nárast o viac ako 503 % (+178 miliónov USD), pričom všetky segmenty si polepšili. Hlavné ciele boli splnené vo všetkých oblastiach: Divízia PC a Smart Devices presiahla príjmy viac ako 10 mld. USD a celosvetovo sa tak vrátila na nespochybniteľné #1 miesto v PC biznise s trhovým podielom 23.7 %*. Divízia MBG dosiahla globálne svoj strategický míľnik prahu rentability so značkou Motorola. Data Center Group má trhovo najrýchlejší rast spomedzi top trojice dodávateľov serverov x86**

Skupina Lenovo dnes oznámila výsledky za druhý fiškálny štvrťrok, ktorý sa skončil 30. septembra 2018. V treťom štvrťroku dosiahlo Lenovo silný dvojciferný medziročný rast príjmov. Celkové príjmy za celú skupinu dosiahli úroveň 13.4 mld. USD, čo predstavuje medziročný nárast o 14 % (18-percentný nárast bez vplyvov mien) –  ide o najvyššie dosiahnuté štvrťročné príjmy za posledné štyri roky. Spoločnosť zároveň oznámila, že dosiahla druhýkrát po sebe silný kvartál (príjem pred zdanením na úrovni 213 mil. USD), čo predstavuje vyšší príjem ako za predchádzajúci rok (+178 mil. USD). Všetky obchodné divízie spoločnosti tak dosiahli výrazný zisk.

V druhom fiškálnom štvrťroku vzrástol zisk spoločnosti Lenovo, ktorý možno pripísať akcionárom, na 168 mil. USD, čo predstavuje postupný nárast o 91 mil. USD a medziročný o 29 mil. USD. Základný zisk na akciu za druhý fiškálny štvrťrok bol 1.41 amerických centov alebo 11.06 hongkonských centov. Predstavenstvo spoločnosti Lenovo pritom deklarovalo dosiahnutie dividendy na úrovni 6 hongkonských centov na akciu.

„Dnešné finančné výsledky ukázali, že naše zameranie na Inteligentnú transformáciu úspešne pokračuje a podporili sme tak nárast príjmov i ziskovosti spoločnosti. Aktuálne čísla však hovoria iba čiastočne o našom úspechu. Som hrdý na to, ako sme dodržali jednak našu transformačnú stratégiu a zároveň aj náš záväzok v dosiahnutí stanovenej výšky obratu. Bezpochyby ide o silné obdobie pre Lenovo, máme udržateľný rast a som presvedčený, že naša jasná vízia, stratégia a realizácia našich schopností bude pokračovať, aby sme v nasledujúcom štvrťroku ešte viac posilnili naše výsledky,“ povedal Yang Yuanqing, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Lenovo.

Prehľad obchodných skupín

Počas druhého finančného kvartálu (finančný rok 2018/2019) pokračovalo Lenovo vo svojej novej fáze rastu prostredníctvom „Inteligentnej transformácie“ a to vďaka finančnej disciplíne, prevádzkovej excelentnosti, ako aj vďaka rozšíreniu technologických inovácií vo všetkých kľúčových oblastiach. Rozhodujúce kroky v reštrukturalizácii obchodných aktivít a vytvorení lepšej výkonnosti v predchádzajúcich štvrťrokoch so sebou prinášajú jednoznačné výsledky. Všetky kľúčové obchodné divízie spoločnosti Lenovo dosiahli počas štvrťroku výrazný nárast a posilnili si svoje podiely na trhu:

Skupina inteligentných zariadení (The Intelligent Devices Group – IDG) sa posilnila na základe zdieľaných platforiem a zdrojov a dosiahla tak silný medziročný nárast príjmov o 10 % na úroveň 11.84 mld. USD.

  • Počas štvrťroku Skupina pre osobné počítače a inteligentné zariadenia (the PC and Smart Devices – PCSD), spadajúca pod IDG, dosiahla príjmy 10.2 mld. USD, medziročne ide o nárast 18 %, a po prvýkrát tak prekonala hranicu 10 mld. USD. Lenovo je tak nielen celosvetovým lídrom v predaji počítačov s rekordným podielom na trhu na úrovni 23.7 %, ale spoločnosť dosahuje v danom odvetví najvyššiu 5-percentnú ziskovosť. Výsledky z daného štvrťroku ukazujú silný dvojciferný rast vo vysokorastovom segmente, ktorý zahrňuje Legion gaming, pracovné počítačové stanice ThinkStation a zariadenia Yoga, ThinkPad a IdeaPad – čo podporí budúci rast objemu predaja, príjmov a zisku. Biznis spoločnosti pokračuje vo vízii Inteligentnej transformácie s novospustenými inováciami v oblasti Smart IoT produktov (Lenovo Smart Home Essentials), ktoré budú pokračovaním Lenovo Smart Display, predstavených začiatkom roka.
  • Skupina pre mobilné zariadenia (The Mobile Business Group – MBG), spadajúca pod IDG, taktiež pokračovala v druhom štvrťroku v zlepšovaní svojej trhovej pozície a zrealizovala svoju stratégiu obratovosti, keď sa sústredila na znižovanie nákladov, zjednodušovanie portfólia produktov a v zameraní sa na kľúčové ziskové trhy. Štvrťročné výsledky dokazujú dosiahnutie hlavného strategického míľnika – spolu s globálnym prahom rentability značky Motorola – čím došlo k zníženiu prevádzkových výdavkov o 175 mil. USD v porovnaní s druhým kvartálom minulého roku. Dodávky zásielok v Severnej Amerike v porovnaní s minuloročným druhým kvartálom výrazne narástli o 53.4 %, pričom región zároveň vykazuje aj zlepšenie marží. Nárast pokračoval aj v Latinskej Amerike, kde je Lenovo dvojkou na trhu. Obchodovanie v Číne značne zvýšilo príjmy, objem predaja, ako aj ziskovosť (84.6%, 279.4% a zisk pred zdanením 25.2 %).

Skupina dátových centier (Data Center Group – DCG) zaznamenala piaty po sebe idúci štvrťročný nárast zisku (zisk pred zdanením medziročne narástol o 9.5 %), pričom dosiahla nárast príjmov na 1.5 mld. USD a o 58 % v porovnaní s rovnakým štvrťrokom minulého roka. Lenovo nie je len spoločnosť, ktorá prináša inovácie podčiarknuté silným rastom Hyperscale segmentu a Softvérovo Definovateľnej Infraštruktúry (SDI) na trh, ale taktiež je spoločnosťou, ktorá inovuje spôsob, akým ich na trh zavádza. Kľúčové globálne strategické partnerstvá, ako s firmou NetApp, ktoré bolo uzatvorené v septembri, výrazne posilnili expanziu spoločnosti Lenovo v oblasti archivácie a správy dát. Segment Hyperscale pokračoval vo svojom trojcifernom medziročnom raste už tretí po sebe idúci štvrťrok. SDI zaznamenala silný nárast príjmov o 150 % a dosiahla tak nárast vyšší ako 100 % v siedmich po sebe idúcich štvrťrokoch. Pod nárast príjmov divízie sa pričinili najmä trojciferný rast výnosov v Severnej Amerike a dvojciferný nárast v Európe, na Blízkom východe a v Afrike, v Číne a Ázijsko-pacifickom regióne. Okrem toho, medziročná ziskovosť narástla vo všetkých geografickým teritóriách.

Značky: