Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

 Veeam Software, inovativní poskytovatel řešení dostupnosti pro velké podniky (Availability for the Always-On Enterprise), posiluje své působení v oblasti cloudových technologií – rozšiřuje svůj tým o špičkové odborníky a přichází s novými inovacemi i iniciativami, díky kterým bude moci ekosystém více než 14 300 partnerů – účastníkům celosvětového partnerského programu Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) – a 45 000 prodejců pomáhat zákazníkům s rychlejším přijetím cloudových technologií.

Řešení dostupnosti podporující různorodé cloudové infrastruktury je velmi důležitým předpokladem pro úspěch digitální transformace v jakékoli společnosti. Podle analytické firmy IDC dojde během následujících tří let k přeorientování na cloudové technologie u 67 procent podnikových informačních architektur a software. Vzhledem k životní důležitosti informací pro každou organizaci bude mít DRaaS založené na cloudových technologiích zásadní vliv na zajištění dostupnosti i naplnění legislativních požadavků cloudové éry. Analytická firma Gartner předpokládá, že trh s DRaaS se během následujících dvou let ztrojnásobí a v roce 2019 dosáhne hodnoty 3,4 miliardy dolarů.

Na základě rozpoznání této dramatické změny a s cílem navázat na perfektní úspěchy z roku 2016, ve kterém Veeam dosáhl v oblasti cloudů meziročního růstu 79 procent, zainvestuje Veeam spolu se svými partnery prostřednictvím exkluzivní nabídky až 200 miliónů dolarů do zpřístupnění zdarma dostupných zálohovacích a DRaaS služeb a využije k tomu svůj špičkový ekosystém poskytovatelů a prodejců. Společnost Veeam navíc jmenovala Dannyho Allana viceprezidentem pro cloudovou integraci a strategické aliance.  A vůbec nejdůležitější je, že Veeam pokračuje v rozvoji své expanzivní multi-cloudové strategie umožňující zajistit dostupnost do cloudu i z cloudu, za kterou stojí bezkonkurenční zálohování jako služba (Backup as a Service, BaaS), zotavení po havárii jako služba (Disaster Recovery as a Service, DRaaS) a řešení založené na technologii agentů určené pro privátní, spravovatelné, veřejné i hybridní cloudové infrastruktury.

„Aktuálně se nacházíme za inflexním bodem celého odvětví tradičních řešení a firmy, které nemají DRaaS strategii, budou v rámci svého podnikání narážet na negativní dopady tohoto rozhodnutí – zejména půjde o vyšší celkové náklady na vlastnictví, o nižší flexibilitu s dopadem na běžný provoz a ztrátu konkurenční výhody. Nyní již není otázkou ‘zda‘, ale ‘kdy‘ do světa cloudů přejít,“ řekl Peter McKay, prezident a COO společnosti Veeam. „Máme více než 230 000 zákazníků, kteří se při zajištění dostupnosti dat i aplikací v režimu 24/7/365 spoléhají na řešení značky Veeam. Mnozí z těchto zákazníků přitom chtějí dosáhnout i na výhody, které nabízí technologie cloudů. A to je přesně ten důvod, proč v podobě platformy Veeam Availability Platform pro hybridní cloud nabízíme řešení pro privátní, spravovatelné, veřejné i hybridní cloudové infrastruktury. Spolu s našimi partnery – s 14 300 účastníky programu VCSP a s více než 45 000 prodejci – si tento fakt velmi dobře uvědomujeme a rozhodli jsme se proto pro významné investice, které naše partnery i koncové uživatele na jejich cestě do světa cloudu podpoří.“

„I když je za hlavní důvod širokého přijetí cloudových technologií velmi často považována cena, naši zákazníci i partneři tvrdí, že mnohem významnějšími faktory pro využívání cloudů napříč podnikovou informační architekturou jsou rychlejší uvádění nových služeb a vyšší kvalita,“ uvedl Paul Mattes, viceprezident skupiny Veeam Global Cloud Group. „Jak stále více firem převádí stávající systémy do prostředí cloudů a začíná pro své podnikání využívat model software jako služba (Software as a Service, SaaS) i nativní cloudové služby, je společnost Veeam díky svým investicím a softwarovým řešením ideálním partnerem, který již dnes pomůže vytěžit z cloudových technologií reálnou hodnotu.“

Důkazem strategických závazků Veeam k oblasti cloudů je i partnerství s jedním z předních poskytovatelů veřejných cloudových služeb na světě, společností Microsoft. Prostřednictvím služeb jako přímé obnovení do Microsoft Azure mohou organizace vzít své stávající systémy provozované v tradičním on-premise modelu a s využitím automatických konverzních mechanismů je obnovit nebo přenést do prostředí Microsoft Azure. Tyto možnosti posilují využitelnost stávajících investicí zákazníků do řešení značky Veeam pro zajištění dostupnosti a umožňují plné využití síly cloudu.

S cílem pokračovat v rozšiřování svého týmu o nejlepší talenty z oblasti cloudových technologií posílil Veeam svůj vrcholový management o dalšího špičkového odborníka. Danny Allan, ostřílený specialista společnosti VMware, bude zastávat pozici viceprezidenta pro cloudovou integraci a strategické aliance. Allan jako CTO firmy Desktone převzaté společností VMware byl zodpovědný za strategie v oblasti poskytování cloudových služeb pro koncové uživatele. Během své kariéry intenzivně spolupracoval na návrhu, vývoji a nasazení virtuálních infrastrukturních řešení s poskytovateli služeb, systémovými integrátory i velkými podniky. Allan je také původním autorem a spoludržitelem patentu pro VMware Horizon Air Hybrid Mode a definoval technickou část strategie společnosti VMware pro přechod od tradičního VDI software ke cloudovým službám.

„Šíře záběru a důsledná orientace na podnikovou agilitu i cloudové technologie jako na základ úspěchu v dnešní digitální ekonomice představuje pro Veeam i jejich partnery bezkonkurenční příležitost,“ uvedl Danny Allan. „Společnost Veeam má nejen snadno použitelnou a spolehlivou softwarovou platformu pro zajištění dostupnosti, ale také zkušený a zapálený tým. Jsem nadšený jak skvělým týmem svých spolupracovníků, tak i našimi partnery a zákazníky tvořícími naši širokou rodinu.“

Byla zahájena registrace na přední světovou konferenci zaměřenou na problematiku zajištění dostupnosti v prostředí hybridních cloudů – VeeamON 2017. Tato konference proběhne ve dnech 16. až 18. května 2017 v americkém New Orleans a mezi hlavními přednášejícími budou například Mark Russinovich, technologický ředitel Microsoft Azure a Sanjay Poonen, provozní ředitel pro zákaznický segment ve společnosti VMware.

Značky: