Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Z prieskumu spoločnosti Dun & Bradstreet vyplýva, že pätina podnikov buď stratila existujúceho zákazníka, alebo nepodpísala novú zmluvu kvôli chýbajúcim alebo nepresným informáciám o zákazníkoch či dodávateľoch.

V dôsledku pandémie, ktorá narušila a prinútila digitalizovať obchodné operácie ako nikdy predtým, sa spôsoby práce dramaticky zmenili. Výskum realizovaný spoločnosťou Dun & Bradstreet, popredným svetovým poskytovateľom dát a analýz pre obchodné rozhodovanie, zistil, že viac ako polovica (53 %) vedúcich pracovníkov firiem pripúšťa, že dáta budú v budúcnosti dôležitejšie ako osobné obchodné vzťahy, a dve tretiny z nich sú presvedčené, že na úspech firiem sú už dnes potrebné presnejšie (66 %) a širšie (65 %) dáta.

Zistenia zverejnené v štúdii Future of Data spoločnosti Dun & Bradstreet, ktorá sa dopytovala 1 700 vedúcich ľudí s rozhodovacou právomocou v podnikoch v rámci celej Európe, odhaľujú obavy týkajúce sa kvality dát a ich dopadu na ich spoločnosť. Výsledky ukazujú, že najdôležitejšou biznis prioritou pre firmy po pandémii ochorenia Covid-19 je udržanie si  zákazníkov (40 %).

Zo štúdie ďalej vyplýva, že spoločnosti sa obávajú, že kvôli nedostatočnej kvalite dát nebudú schopné získavať nových zákazníkov (27 %) alebo si nebudú vedieť udržať tých existujúcich (25 %). Navyše kvôli zlej kvalite a správe dát je pre ne čoraz väčším problémom si vôbec nových zákazníkov vôbec nájsť (22 %), a zároveň udržiavať presné údaje o existujúcich (20 %). Tento fakt má na podniky vážny vplyv, pretože nedostatok údajov alebo nepresné informácie o zákazníkoch či dodávateľoch vedú k tomu, že pätina (19 %) európskych podnikov nepodpíše novú zmluvu so zákazníkom a podobný počet zákazníkov dokonca stratí (18 %).

Obchodné a marketingové tímy sú pod väčším tlakom ako inokedy. Problémy dodávateľského reťazca zhoršujú dlhoročné problémy, ako je napríklad mať aktuálne informácie o zákazníkoch. Nikdy nebolo pre podniky dôležitejšie zaistiť si čo najkvalitnejšie dáta, ktoré im pomôžu identifikovať nových zákazníkov a udržať si tie existujúce,“ povedala Susan McKay, International CMO spoločnosti Dun & Bradstreet. „Podniky si nemôžu dovoliť u potenciálnych zákazníkov urobiť chybu. Je nevyhnutné, aby mali prístup k správnym dátam, odborným znalostiam a zdrojom, ktoré im umožnia včas osloviť potenciálnych zákazníkov relevantnými službami a pomôcť im riešeniami vhodnými na daný účel,“ dodala.

Investície do dátovej stratégie a odborných znalostí

Podniky musia investovať do svojej dátovej stratégie, inak kvalitu dát nezlepšia. Pozitívne pritom je, že takmer dve tretiny respondentov (63 %) sa domnieva, že vedenie ich podniku chápe význam a potenciál dát, pričom 60 % je pripravených dáta demokratizovať (sprístupniť ich zamestnancom – pozn.) pre lepšie rozhodovanie a flexibilitu.

Ďalším riešením, ktoré spoločnosti zvažujú, je získanie externej podpory, ktorá im pomôže zlepšiť kvalitu dát. Podľa respondentov by čerpanie väčšieho množstva dát od tretích strán pomohlo firmám udržať si zákazníkov (62 %), ako aj získať nové zákazky (60 %).

Napriek výzvam, ktorým čelia obchodné a marketingové tímy, je efektívna správa dát aj veľkým prísľubom na zlepšenie ich činnosti. Väčšina z nich sa domnieva, že prístup k väčšiemu množstvu dát môže zvýšiť príjmy firmy (69 %) a ich efektívne spravovanie môže byť konkurenčnou výhodou (73 %). A nakoniec – až 62 % respondentov verí, že automatizácia pohľadávok bude dôležitá pre pochopenie poznatkov o platbách (napr. pochopenie peňažných tokov a čakajúcich platieb).

Susan McKay dodáva, že napriek všetkým rečiam o „veľkých dátach“ obchodní lídri firiem stále bojujú s postupmi ohľadom ich správy a nikde to nepociťujú viac, ako v predajných a marketingových tímoch. „Obrátiť sa na dôveryhodného partnera môže byť nesmierne cenné, pretože ten dokáže vytvoriť také podklady, ktoré pomôžu získať komplexný pohľad na súčasných i potenciálnych zákazníkov. Vzhľadom na to, že vývoj ekonomiky sa v druhej polovici roka javí ako stále neistý, sú efektívne dátové postupy nutnosťou pre každú firmu, ktorá sa chce izolovať od negatívnych vonkajších trhových vplyvov.“

Značky: