Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Canon, líder v oblasti digitálneho spracovania obrazu, v roku 2016 uviedla hárkový atramentový tlačový stroj Océ VarioPrint i300, ktorý komerčným poskytovateľom tlačových služieb i firemným zákazníkom z celého sveta prináša novú úroveň produktivity, flexibility a kvality. Océ VarioPrint i300 tak umožňuje rýchlo, efektívne a za prijateľnú cenu naplniť širokú škálu požiadaviek koncových klientov.

Na celom svete je dnes už viac než 70 inštalácií VarioPrint i300 a celá polovica z nich je v regióne Európy, Stredného východu a Afriky. Technologický program pre popredných zákazníkov zahájila spoločnosť Canon v roku 2015 v Nemecku a Holandsku, a používatelia naprieč rôznymi trhovými segmentami – vrátane direct mailu, transakčnej tlače a produkcie kníh i manuálov – vyzdvihujú najmä celkom novú úroveň produktivity, špičkovú kvalitu i vysokú univerzálnosť a prevádzkyschopnosť.

Océ VarioPrint i300 svojou inovatívnou koncepciou mení aktuálny trh s produkčnou tlačou,“ hovorí Peter Wolff, Senior Director, Customer Group Commercial Printer and Production CRD v spoločnosti Canon Europe. „V podobe tohto atramentového systému môžeme dať našim zákazníkom k dispozícii nástroj, ktorý im pomôže k vyšším príjmom pri súčasnom znížení nákladov. Océ VarioPrint i300 zapĺňa medzeru medzi tonerovými hárkovými strojmi a kontinuálnymi atramentovými tlačiarňami a umožňuje poskytovateľom tlačových služieb ušetriť náklady a zvýšiť efektivitu produkcie. Teda presne také vlastnosti, ktoré ocenia aj koncoví klienti týchto poskytovateľov.

Esser Printsolutions, nemecká spoločnosť zamarená na digitálnu tlač manuálov, kníh a študijných materiálov, inštalovala svoj prvý kontinuálny atramentový systém v roku 2014. Obstaranie si tlačového stroja VarioPrint i300 v decembri 2016 tak bolo ďalším logickým krokom v naplňovaní podnikateľských zámerov tejto spoločnosti v oblasti atramentovej tlače.

Vďaka Océ VarioPrint i300 máme k dispozícii i v prípade menších objemov produkcie ekonomicky výhodné riešenie, ktoré ponúka všetky spôsoby využitia tlače ako v prípade kontinuálnych atramentových tlačiarní,“ hovorí Diana Esser, riaditeľka v spoločnosti Esser Printsolutions. „Pre nás to znamená, že môžeme zákazníkom ponúknuť skutočne komplexné služby, od jednej jedinej kópie až po tisícky výtlačkov.“

Vo chvíli, kedy začnete uvažovať o atramentovej technológii, vždy vám napadne ako jediné riešenie využitie tlače z rolky.  Sme preto veľmi radi, že nám VarioPrint i300 dovoľuje premýšľať i v ďalších súvislostiach a objemoch tlače. Táto technológia je dokonalou symbiózou produktivity a návratnosti investícií v oblasti vysokorýchlostnej atramentovej tlače s pridanou hodnotou flexibility práce s hárkami,“ dodáva Diana Esser.

Využiteľnosť tlačového stroja VarioPrint i300 pre rôzne typy tlačových aplikácií podstatne zvyšuje aj rozšírenie ColorGrip, ktoré prináša vysoko kvalitné výstupy na vybrané ofsetové papiere s povrchovou úpravou. Vďaka tomuto rozšíreniu, ktoré Canon predstavil na veľtrhu drupa 2016, je Océ VarioPrint i300 vysoko atraktívnym riešením pre firmy zamerané na veľmi kvalitnú produkciu v oblasti direct mailu, personalizovaných farebných kníh, manuálov i vzdelávacích publikácií. Prvé inštalácie Océ VarioPrint i300 s rozšírením ColorGrip navyše ukázali využiteľnosť tohto stroja i pre náročnejšiu grafickú produkciu, ako je napríklad výroba brožúr alebo časopisov.

Spätná väzba, ktorú sme zatiaľ od zákazníkov získali, potvrdila potenciál tejto technológie premeniť obchodné modely a ponúknuť doposiaľ náročne dosiahnuteľné hodnoty,“ pokračuje Peter Wolff zo spoločnosti Canon Europe. „Napríklad jeden náš zákazník mohol upustiť od používania predtlačených médií pre veľkú časť svojej produkcie. A tento krok viedol k tomu, že dnes svojim klientom ponúka väčšiu flexibilitu i nižšie ceny. Všeobecne možno povedať, že prechod od čiernobielej tlače dokumentov na predpripravenú farebnú predlohu k plne farebnej produkcii umožnil klientom ušetriť celých 30 percent na celkových nákladoch spojených s logistikou dokumentov.

Tlačiarne zamerané na výrobu kníh môžu zákazníkom vďaka VarioPrint i300 ponúknuť prechod od čiernobielej produkcie k plnofarebnej tlači i nové cenové modely. Napríklad holandská spoločnosť Digiforce zvládla pre svojich zákazníkov z radu vydavateľov vyrobiť 120 000 plnofarebných kníh v priebehu siedmich týždňov, a to v období silného dopytu po tlačových službách.

Všetky tieto príklady potvrdzujú úspech i spoľahlivosť technológie VarioPrint i300,“ uzatvára Peter Wolff.

V rámci veľtrhu Hunkeler Innovationdays 2017 je Océ VarioPrint i300 k dispozícii pri produkcii kníh rôznych formátov vrátane cestovného sprievodcu s názvom ‘Lucerne in Your Pocket’.  Návštevníci stánku spoločnosti Canon sa môžu tešiť i na produkciu personalizovaných pohľadníc pre direct mail, ktoré sú súčasťou integrovanej a presne zacielenej marketingovej kampane pre značku Aston Martin by Hackett. Súčasťou ukážok sú aj knihy s pevnou väzbou vyrobené zákazníkom spoločnosti Canon – firmou Scanlaser.

Značky: