Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Vicepremiérka Veronika Remišová dnes predstavila strategický investičný plán pre najbližšie desaťročie. Eurofondy z nového programovacieho obdobia v sume 12,9 miliardy eur navrhuje investovať do strategických cieľov – inovatívne, ekologické, sociálne súdržné, vzdelané Slovensko budúcnosti, s vysokou kvalitou života v regiónoch.

„Ako vláda sme nastúpili v mimoriadne ťažkom období bezprecedentnej zdravotnej a ekonomickej krízy, ktorej čelí celý svet. No zároveň máme pred sebou jedinečnú výzvu, ktorá sa už tak skoro nezopakuje. Začíname písať príbeh budúcnosti a zásadnej modernizácie Slovenska pre 21. storočie. V mojom rezorte pripravujeme strategický investičný plán Slovenska, kde plánujeme investovať takmer 13 miliárd eur. Urobím všetko preto, aby sme tieto peniaze použili zmysluplne, transparentne a efektívne,“ vyhlásila Veronika Remišová, vicepremiérka a ministerka pre investície, regionálny rozvoj a informatizáciu.

Predstavený strategický plán – takzvaná Partnerská dohoda SR pre roky 2021 – 2027, stojí na piatich pilieroch: Inovatívne Slovensko, Ekologické Slovensko pre budúce generácie, Mobilita, doprava a prepojenosť, Sociálne spravodlivé a vzdelané Slovensko a Kvalitný život v regiónoch. V každej z piatich oblastí sú už rezortom investícií navrhnuté rámcové kroky, ktoré víziu zrealizujú.  Okrem iného ide o digitalizáciu, podporu vedy a výskumu,  prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, rozvoj kvalitnej a udržateľnej dopravy, podporu inovácii a technologických transferov, adaptáciu na zmenu klímy, ochranu životného prostredia a odstránenie environmentálnych záťaží, či zlepšenie prístupu na trh práce a tvorbu nových a kvalitnejších pracovných miest.

„Na roky 2021-2027 dostane Slovensko podľa aktuálnych odhadov 12,9 miliardy eur. Je preto maximálne dôležité, aby investície, na ktoré ich použijeme, boli výsledkom vzájomnej diskusie a priniesli nám všetkým zásadný posun v udržateľnom rozvoji a znižovaní rozdielov voči najrozvinutejším krajinám sveta,“ pokračovala vicepremiérka. Diskusiu k návrhu strategického plánu so sociálno-ekonomickými partnermi ale aj širokou verejnosťou vicepremiérka začne už tento mesiac. „Chcem urobiť to, čo zatiaľ žiadna vláda nespravila. Strategický investičný plán eurofondov podrobím národnej konzultácii a zároveň pre každý cieľ budeme organizovať okrúhle stoly. O tom, ako investujeme v nasledujúcich rokoch 12,9 miliardy eur, musí byť široká spoločenská zhoda a keďže tieto investície presahujú dokonca dve volebné obdobia, musíme sa na hlavných prioritách zhodnúť. Vytvárať súdržnú a sociálne spravodlivú spoločnosť je pre mňa veľmi dôležité,“ uviedla.

Schválenie Partnerskej dohody je podmienené aktivitami európskych orgánov a najmä Európskeho parlamentu. Schválenie legislatívy na úrovni EÚ sa očakáva až v prvom štvrťroku 2021 a až po tomto kroku môže slovenská vláda oficiálne zaslať návrh Partnerskej dohody na schválenie Európskej komisii. Finálne odsúhlasenie teda nie je možné očakávať skôr ako v druhom štvrťroku 2021 aj z dôvodu rokovaní na úrovni Európskeho parlamentu. Vicepremiérka zároveň avizovala, že sa o tomto probléme bude rozprávať aj so slovenskými poslancami Európskeho parlamentu, keďže nie vždy sa priority Európskeho parlamentu zhodujú s národnými záujmami Slovenska.

„Do finalizácie plánu máme dostatok času na konzultácie s verejnosťou a informovanie o novom pláne tak, aby sme dokázali čo najlepšie využiť príležitosť a posunúť Slovensko o generáciu dopredu. Zároveň umožňujeme jednotlivým subjektom pracovať na zmysluplných projektoch a poriadne sa na ich realizáciu pripraviť,“ povedala Veronika Remišová. Reálne tak príde k čerpaniu prvých financií z nových eurofondov na prelome rokov 2021 a 2022. Dovtedy budeme riešiť efektívne dočerpanie fondov z obdobia 2014-2020, ktoré bývalá vláda SMERu manažovala veľmi slabo a hrozia nám v ňom opäť vysoké korekcie a riziko strát. „Mojím osobným poslaním je nastaviť systém v štáte tak, aby sme minimalizovali priestor pre korupciu. Pracujeme na tom v oblasti spravodlivosti, vymožiteľnosti práva, ale aj v eurofondoch. Nedovolím, aby sa na eurofondoch priživovali rôzne skupiny zlodejov a gaunerov ako to vidíme na kauze Dobytkár, alebo na iných škandáloch starého a nového Smeru. Urobím všetko preto, aby eurofondy boli riadené férovo, transparentne a bez korupcie.

Prepojenie eurofondov 2021-2027 s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti (RRF)

Špeciálnu pozornosť podľa slov Veroniky Remišovej vláda venuje aj takzvanému Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF). V prípade mechanizmu RRF ešte EÚ ale nedefinovala parametre a podmienky čerpania, ktoré môžu zásadne ovplyvniť výber a nastavenie projektov, ktoré vláda na zoznam zaradí. Konzultácie medzi národnými vládami a EK pokračujú a až po finalizácií podmienok bude možné detailne pripraviť zoznam reforiem a investícií určených pre balík RRF. „Napriek tomu môj rezort už úzko spolupracuje s ministerstvom financií, ktoré pripravuje Plán obnovy (RRF). Oba tieto balíky financií a projektov, musia byť zmysluplne prepojené, aby ruka v ruke rozvíjali kľúčové oblasti hospodárstva a spoločnosti. O tom teraz vediem intenzívnu diskusiu s ministrom Eduardom Hegerom. Detailnejší návrh verejnosti predstavíme, keď budeme poznať podmienky stanovené na úrovni EÚ,“ dodala vicepremiérka.

Podľa jej slov je jednou z možností využiť niektoré navrhnuté projekty z Partnerskej dohody SR a financovať ich cez mechanizmus obnovy. Ako príklad uviedla odstránenie environmentálnych záťaží alebo program rekonštrukcie škôl či škôlok, vďaka ktorému vzniknú pracovné príležitosti v stavebníctve, zvýši sa energetická efektivita budov a skvalitní sa prostredie na vyučovanie pre žiakov a pedagógov.

My sme sa vicepremiérky pýtali na to, že je medzi oznámeným strategickým plánom aj vybudovanie siete 5G na Slovensku. Jednoznačnú odpoveď sme nedostali. Sieť 5G sa na Slovensku budovať bude, ale nie je jasné, že z peňazí od eurofondov. Rokovania v tomto smere nie sú zatiaľ uzavreté.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.