Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Projekty na zlepšenie digitálnych zručností seniorov chceme prinášať aj prostredníctvom hackathonov. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) úspešne pokračuje v sérii inovatívnych podujatí z Plánu obnovy a odolnosti SR. Druhý hackathon s názvom Seniori v digitálnom svete sa počas piatka a soboty (9. – 10. 12. 2022) zameria na hľadanie digitálnych riešení, ktoré pomôžu jednej z najviac ohrozených skupín v online priestore.  

„Hackathony sa nám osvedčili. V októbri sme sa zamerali na boj s hoaxami a dezinformáciami, teraz pokračujeme ďalšou dôležitou témou – seniormi v online svete. Opäť sme zapojili tímy šikovných ľudí – expertov i nadšencov v oblasti IT či študentov – aby pomohli nájsť také riešenia, ktoré seniorom uľahčia život v digitálnom svete a motivujú ich viac využívať jeho benefity. Na aktuálny hackathon sa prihlásilo 16 tímov a 14 jednotlivcov z celého Slovenska. Verím, že aj tentoraz sa dočkáme mnohých zaujímavých nápadov a užitočných riešení,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.

Hackathon organizuje MIRRI SR v spolupráci s Campus Cowork. Zúčastnené tímy budú dva dni hľadať riešenia, ktoré by seniorov motivovali viac využívať digitálne zariadenia a pomohli im orientovať sa v digitálnom svete. Pre prvé tri miesta je aj tentoraz pripravená finančná odmena vo výške 3 000, 2 000 a 1 000 eur. Najlepší tím zároveň získa podporu ministerstva informatizácie pri uvádzaní riešenia do praxe.

„Projektom na zlepšovanie digitálnych zručností obyvateľov Slovenska sa na ministerstve venujeme dlhodobo. Okrem hackathonov a projektu na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov sme v spolupráci s Národnou koalíciou pre digitálne zručnosti a povolania SR vlani spustili aj národný projekt na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a znevýhodnených skupín vo verejnej správe. Nielen seniori, ale napríklad aj mnohí zamestnanci verejnej správy nad 55 rokov často nemajú potrebné digitálne zručnosti, čo ich znevýhodňuje napríklad aj pri hľadaní si práce. Ak má byť digitálna transformácia Slovenska úspešná, musí byť spravodlivá a k jej prínosom musia mať prístup všetci,“ dodala ministerka Remišová.

Podľa prieskumu, ktorý si nechalo začiatkom roka vypracovať MIRRI SR, až 41 % seniorov vo veku 65 – 88 rokov nevlastní žiadne digitálne zariadenie a len menej ako 15 % respondentov, ktorí tieto zariadenia majú, ich využívajú na náročnejšie úlohy, napr. na internetbanking či komunikáciu s úradmi. Tretina opýtaných nevie definovať, ktoré médium je dôveryhodné, resp. nedôveruje žiadnemu. Každý piaty respondent prieskumu sa nikdy nestretol s pojmom dezinformácia alebo hoax.

„Aj tieto dáta ukazujú, že venovať sa projektom na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a iných znevýhodnených skupín má veľký význam. Aktuálne pokračujeme v školeniach zameraných na zlepšovanie digitálnych zručností seniorov, pričom do roku 2026 počítame s vyškolením viac ako 172 000 seniorov po celom Slovensku,“ dodala ministerka Remišová.

Sériu hackathonov realizuje MIRRI SR v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom je reagovať na aktuálne potreby spoločnosti a prinášať zjednodušenie a digitalizáciu procesov verejnej správy. Na prvom hackathone, ktorý bol zameraný na boj s hoaxami a dezinformáciami, sa stretlo 40 účastníkov združených do 12 tímov. Najvyššie hodnotenie poroty dostal projekt vzdelávacej aplikácie na zvyšovanie mediálnej gramotnosti a podporu kritického myslenia mladých ľudí. Viac o celom projekte nájdete na stránke hacknime.to.

Značky: