Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Kam pôjde finančná injekcia, ktorú Slovensko dostane z EÚ na zvládnutie dopadov pandémie COVID-19? Ministerka investícií Veronika Remišová predstavila návrh na prerozdelenie 780 miliónov eur z protikrízového eurofondového balíka REACT-EU.

„V boji s pandémiou a ekonomickou krízou Slovensku vo výraznej miere pomáhajú financie z európskych zdrojov. Potom, ako sa nám vlani podarilo na boj s pandémiou presunúť vyše miliardu eur z eurofondov, dostane Slovensko ďalšiu výdatnú pomoc z nástroja REACT-EU,“ vyhlásila vicepremiérka Remišová, ktorá zároveň predstavila návrh na prerozdelenie prostriedkov z tohto protikrízového európskeho balíka.

Veronika Remišová, podpredsedkyňa vlády SR. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Veronika Remišová, podpredsedkyňa vlády SR. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

„Slovensko dostane z REACT-EU odhadom až 780 miliónov eur. Je to vlastne navýšenie eurofondov ešte na programové obdobie 2014 – 2020. Sú to rýchle peniaze, ktoré musíme využiť do troch rokov. Určené sú nielen na boj s dopadmi pandémie, ale tiež pomôžu rozvoju Slovensku v rôznych oblastiach,“ uviedla ministerka investícií. „Najviac peňazí pôjde na podporu zamestnanosti, tvorbu nových pracovných príležitostí, sociálne služby. Podpora bude smerovať tiež  do zdravotníctva, pre ľudí v prvej línii boja s  COVID-19, do školstva, verejnej dopravy, na budovanie verejnej zelene v mestách, zateplenie domov či potravinovú a hygienickú pomoc pre ohrozené skupiny obyvateľstva,“ vymenovala vicepremiérka Remišová.

Na otázku TOUCHIT odpovedala, že istá časť peňazí bude vyčlenená aj na budovanie vysokorýchlostného internetu do obcí na Slovensku. Pôjde predovšetkým o rozvoj optického internetu.

Z balíka REACT-EU sa jednotlivé operačné programy navýšia nasledovne:

Operačný program Ľudské zdroje  –  401,2 mil. €

Integrovaný regionálny operačný program –  246,8 mil. €

Operačný program potravinovej a základnej materiálovej pomoci – 24 mil. €

Operačný program Efektívna verejná správa – 108 mil. €

„Návrh na rozdelenie peňazí z REACT-EU je výsledkom dohody všetkých dotknutých rezortov a s Európskou komisiou sme o ňom rokovali už od septembra minulého roka. Teraz sme výsledný návrh predložili EK a tá už k nemu nemá žiadne zásadné výhrady,“ povedala ministerka.

Záverečná fáza rokovaní k REACT-EU s Komisiou sa ukončila vo februári. V rámci nej sa dolaďovali posledné detaily využitia týchto zdrojov. V súčasnosti už má Slovensko od Európskej komisie potvrdený predbežný súhlas s financovaním navrhovaných aktivít vrátene ich finančného vyčíslenia. „V tejto fáze musíme v spolupráci s dotknutými rezortmi sústrediť naše úsilie na čo možno najskoršie ukončenie procesu revízie operačných programov, a to v nadväznosti na navyšovanie ich  rozpočtov,“ dodala vicepremiérka Remišová.

Veronika Remišová, podpredsedkyňa vlády SR. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Veronika Remišová, podpredsedkyňa vlády SR. Zdroj: Ondrej Macko/TOUCHIT.sk

Zdroje REACT-EU sa prideľujú v dvoch fázach. V prvej fáze v roku 2021 má Slovensko z REACT-EU k dispozícii 616 mil. eur na navýšenie rozpočtov operačných programov. Zvyšných približne 164 miliónov v rámci druhej fázy prideľovania bude k dispozícií v roku 2022. Výdavky zo zdroja REACT-EU sú však oprávnené už od 1. februára 2020. Schválenie revízií všetkých operačných programov zo strany EK sa očakáva do apríla 2021. Prvé platby na realizáciu projektov by mali byť uhrádzané od mája.

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.