Slovenskí občania môžu cez internet podať až 40 rôznych žiadostí o štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc a pomoc v hmotnej núdzi.

Nový systém, ktorý vyvinula spoločnosť Softec, by mal zrýchliť vybavovanie žiadostí a znížiť administratívnu záťaž, ktorá umožní úradníkom viac sa venovať klientom a práci v teréne. Jedná sa o vôbec prvý agendový systém, ktorý bol medzirezortne prepojený s Registrom fyzických osôb a ktorý má slovenským občanom uľahčiť komunikáciu pri žiadaní o akékoľvek štátne sociálne dávky.

Systém je prístupný z portálu MPSVR SR a Ústredného portálu verejnej správy (slovensko.sk). V sekcii Lokátor služieb je k dispozícii 40 rôznych typov žiadostí o dávky, optimalizovaných do 19 formulárov s rovnakou štruktúrou a vzhľadom. Pre prihlásenie je nutné mať elektronický občiansky preukaz, tzv. eID, pre elektronické podanie žiadosti so zaručeným e-podpisom. O ten na Slovensku od decembra 2013 už požiadalo viac ako 40 tisíc ľudí. Ďalších takmer milión občanov elektronický občiansky preukaz s čipom vlastní, ale ešte nepožiadalo o zaručený e-podpis.

Ziadost_web_sofcet_nowat

Po prihlásení sa žiadateľovi vďaka prepojeniu s Registrom fyzických osôb (RFO) ukáže žiadosť, o ktorú má záujem (napr. príspevok na dieťa), prípadne prehľad aké čerpá dávky zo sociálneho systému. Samozrejme už s vopred vyplnenými údajmi z RFO. „Verím, že to zvýši transparentnosť úradných procesov, skráti čas potrebný na vybavenie dávky a s postupným dobudovávaním eGovernmentu odbúra nutnosť osobného kontaktu s verejnou správou“ dodáva Aleš Mičovský, výkonný riaditeľ Softec Group.

Ďalšie informácie nájdete v zázname prezentácie z konferencie IDEME 2015, spolu s ukážkou ako požiadať o príspevok príspevok pri narodení dieťaťa. Spomenutá ukážka začína v čase 12:00.