Prehliadač Vivaldi dostáva svoju prvú aktualizáciu pod označením 2.3 v tomto roku. Poďme sa bližšie pozrieť na to, čo si pre nás spoločnosť Vivaldi tentoraz prichystala.

Vo všeobecnosti začneme s počtom opravených chýb, ktorých je od posledného vydania presne 36 a s počtom nových funkcií, ktorých je celkovo 7. Popri týchto opráv a noviniek pribudlo mnoho vylepšení a aktualizácii už vstavaných funkcií.

Vývojári z Vivaldi začali v tejto zostave vylepšovať ich obľúbenú funkciu – prácu s listami.
Konkrétne, pozíciu nových listov. Doteraz bolo možné vyberať si z možností pre umiestnenie za súvisiacimi listami, za aktívnym alebo za posledným listom. Pre lepšiu organizáciu práce bola pridaná ďalšia možnosť automaticky vytvoriť nové zoskupenie listov s danými listami.

Čiže po otvorení novej stránky z odkazu cez kontextovú ponuku alebo pomocou stredného tlačidla myši, sa automaticky vytvorí zoskupenie listov s aktuálne otvoreným listom a na pozadí s listom z daného odkazu. Funkciu aktivujete v časti Nastavenia > Listy > Pozícia nového listu > Ako zoskupenie listov so súvisiacim listom.

Adresný riadok v prehliadači Vivaldi tiež funguje trochu inak ako u ostatných prehliadačov, a ten tiež dostal ďalšiu funkciu. Tou je možnosť zobrazenia často navštevovaných stránok priamo počas písania adresy.

Čiže odteraz môžete vidieť v rozbaľovacom zozname Vyhľadanie cez vyhľadávač, Často navštevované, Napísané skôr, Návrhy, Záložky, Históriu. Táto funkcia je samozrejme voliteľná a zapnúť si ju môžete v časti Nastavenia > Adresný riadok > Rozbaľovací zoznam adresného riadka > Zahrnúť často navštevované stránky.

Obľúbená funkcia medzi používateľmi, zachytenie stránky sa dočkala taktiež vylepšení. Tí, ktorí ju často používajú, určite ocenia možnosť nastavenia si predvoleného názvu šablóny, ktorá bude vytvorená pri zachytení stránky alebo jej oblasti.

Úpravu pre zmenu názvu šablóny nájdete v časti Nastavenia > Webové stránky > Zachytenie stránky > Šablóna pre názov súboru. Pod časťou pre vpísanie názvu, nájdete aj symboly ktoré môžete použiť. Vyberiete ich dvojitým kliknutím alebo presunutím do riadka názvu. Taktiež sa zobrazí aj náhľad aktuálnej šablóny.

Medzi menšie novinky patrí možnosť uloženia si celej stránky v jednom súbore (MHTML). Taktiež sa nezabudlo ani na používateľov, a ich návrhy na nové funkcie. Tie tím Vivaldi neustále pozoruje a snaží sa vyberať aspoň zopár z nich do každého vydania. Tentoraz bola pridaná možnosť zobrazenia rotujúceho indikátora počas načítavania stránky.

Čiže namiesto ikony stránky v liste sa zobrazí animovaný indikátor, ktorý rotuje a tým signalizuje, že aktuálna stránka sa stále načítava. Zapnúť ho môžete v časti Nastavenia > Listy > Zobrazenie listov > Zobrazovať rotujúci indikátor. V prípade, že chcete túto funkciu používať nezabudnite si aktivovať animácie.

Ak používate automatické vypĺňanie a uchovávanie hesiel k webovým stránkam, určite sa Vám stalo, že ste dané heslo zabudli a v prípade potreby ste ho nevedeli. Od teraz je možné zobrazenie uložených hesiel priamo v nastaveniach. Po kliknutí na ikonu „oka“, budete vyzvaný k zadaniu hesla k profilu OS a následne sa Vám zobrazí uložené heslo.

Poslednou a žiadanou pridanou funkciou bolo upozornenie pri zatvorení prehliadača. V prípade že túto funkciu máte aktivovanú, po uzatvorení prehliadača za zobrazí upozornenie, ktoré musíte potvrdiť a až potom sa prehliadač zatvorí.

V prípade, že máte otvorených viac okien, môžete aktivovať  pridruženú funkciu, kde pri zatvorení sekundárneho okna sa zobrazí obdobné upozornenie. Samozrejme tieto funkcie sú voliteľné a je možné ich nastaviť nezávisle od seba. Nájdete ich v časti Nastavenia > Všeobecné > Ukončiť VivaldiZatvoriť okno.

Ako obvykle, bolo taktiež aktualizované Chromium jadro na verziu 72 a ako sme spomínali na začiatku, bolo opravených a vylepšených množstvo už existujúcich funkcií, ktoré prehliadač Vivaldi obsahuje. Plný zoznam zmien nájdete v oficiálnom blogu.

Spoločnosť Vivaldi 27. januára oslávila svoje 4. narodeniny. Týmto vydaním sa chcela poďakovať všetkým verným a spokojným používateľom za používanie ich prehliadača a tých ostatných možno presvedčiť o tom, aby dali prehliadaču šancu. Zároveň je to prvý krok v nasledujúcom vývoji prehliadača počas roku 2019. Tím Vivaldi tiež sľubuje množstvo noviniek a vylepšení, ktorých sa máme tohto roku dočkať.

Veríme, že spoločnosť Vivaldi dodrží slovo a bude nám naďalej prinášať prehliadač, ktorý je vytvorený pre ľudí – pre používateľov, nie naopak.

Držíme prsty!

Autor: Matúš Baňas

Značky: