Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Budúci rok dôjde ku komplexnej zákonnej úprave pravidiel pre informačné technológie (IT) vo verejnej správe. Rozhodla o tom na dnešnom rokovaní Vláda SR, ktorá schválila návrh zákona z dielne úradu vicepremiéra Richarda Rašiho.

„Oproti dnešnému stavu sa novým zákonom rozšíria pravidlá pre informačné technológie vo verejnej správe. Kým súčasný zákon reguluje najmä prevádzku a bezpečnosť, nový zákon má obsahovať pravidlá aj pre nastavenie vnútornej organizácie úradov v oblasti IT, plánovania a prípravy budovania IT, ako aj monitoringu a kontroly. Pokryje sa tak na zákonnej úrovni celý životný cyklus IT v organizácii. Zároveň sa zabezpečí, aby tieto pravidlá boli jednotné,“ uviedol podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši. Platná právna úprava v oblasti správy informačných systémov bola prijatá v roku 2006 zákonom o informačných systémoch verejnej správy. Ten podľa vicepremiéra už však nezodpovedá globálnym trendom či zvýšeným nárokom na stupeň digitalizácie a informatizácie spoločnosti.

Zákon o informačných technológiách vo verejnej správe tiež prinesie posilnenie ustanovení o kybernetickej bezpečnosti. Posilní činnosť vládnej jednotky CSIRT pri riešení a prevencii kybernetických hrozieb. Zákon tak umožní jednotke CSIRT napríklad zbierať, spracúvať a vyhodnocovať systémové informácie, vykonávať pravidelné hodnotenie zraniteľnosti služieb a bezpečnostné audity.

V zákone zakotvíme hlavné princípy správy IT. Ide o princípy hospodárnosti a efektívnosti, princíp hodnoty za peniaze, využívania existujúcich riešení, ako aj zohľadňovania požiadaviek a očakávaní užívateľov. Tieto princípy, povýšené na úroveň zákona, sa budú uplatňovať ako výkladové pravidlo pri rozhodovaní v každej konkrétnej situácii,“ povedal vicepremiér Richard Raši.

Upravia sa aj povinnosti vo vzťahu k dodávateľom a dodávkam IT, napríklad povinnosť posudzovania alternatív pri príprave veľkých projektov a manažovanie ich dodávky spôsobom, kedy ich je možné ukončiť aj po čiastkovom dodaní, ak toto pre potreby úradu postačuje. Bude sa to týkať aj povinnosti využívania otvorenej licencie pri software, ktorý sa vyvíja pre verejnú správu.

 

Značky: