Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Talianská spoločnosť Aruba, líder na trhu webhostingových služieb, oznámila začiatok spolupráce so spoločnosťou Veeam Software.

Partnerstvo obidvoch spoločností sa týka poskytovania služby Cloud Bare Metal Backup, ktorá umožňuje vytvárať úplné zálohy virtuálnych serverov služby Private Cloud pomocou online control panelu.

Aruba S.p.A. je poskytovateľom webhostingových služieb, certifikovanej elektronickej pošty, registrátorom domén a popredným poskytovateľom cloudových služieb. Aruba Cloud pôsobí aj na Slovensku, a to pod značkou FORPSI Cloud. Spoločnosť Veeam Software vyvinula a poskytuje novátorské riešenie „Avialability for the Always-on Enterprise“.

Hlavnou myšlienkou tejto spolupráce je podporiť úspech Private Cloud riešenia, ktoré je využívané mnohými spôsobmi, napr. na prepojenie hybridných infraštruktúr, rozšírenie datacentier a obnovu dát v  prostredí cloudu. Private Cloud slúži aj ďalším špecifickým oblastiam, ako je streaming alebo obchodovanie na internete pre veľké spoločnosti, ale aj pre malé a stredné podniky a systémových integrátorov. Aby bolo možné zálohovať obrovský nárast objemu dát, ktorý je v privátnom cloude spracovávaný, bolo nutné vytvoriť efektívnejšiu a bezpečnejšiu službu pre zálohovanie celých virtuálnych strojov (VMs).

Služba FORPSI Cloud Bare Metal Backup ponúka rýchle, flexibilné a spoľahlivé riešenie zálohovania a obnovy aplikácií a dát. Veeam Backup & Replication teraz poskytne podporu systémov FORPSI a zdokonalí ochranu virtuálnych serverov tak, že zjednotí zálohy a replikácie v rámci softvérového riešenia.

Veeam Backup & Replication zaisťuje obnovu celých virtuálnych serverov v pôvodnom, ako aj v záložnom umiestnení. Zahŕňa aj rýchlu obnovu iba špecifických blokov dát. Toto riešenie tiež umožňuje rýchlu obnovu jednotlivých súborov uložených na virtuálnych serveroch a diskoch.

Cloud Bare Metal Backup zjednodušuje spoločnostiam zálohovanie virtuálnych serverov a celých tzv. vApps. Prostredníctvom online control panelu môžete napr. nastaviť frekvenciu a dobu uchovania záloh podľa svojich potrieb a vybrať si, či chcete obnoviť iba určité súbory, alebo naklonovať celý server.

Služba zahŕňa 200 GB priestoru úložiska pre každý stroj. Tento zálohovací priestor môže byť v prípade potreby navýšený. Technológia zálohovania spoločne s hypervízorom služby Private Cloud a s ochrannými mechanizmami VMware garantujú konzistenciu dát a výkon. Je prítomná aj natívna integrácia s Microsoft VSS, zaisťujúceho konzistenciu dát aplikácií. Vďaka európskej sieti datacentier Aruby môže byť služba aktivovaná v Českej republike, v Taliansku a vo Francúzsku.

Naša služba Private Cloud zaznamenala veľký úspech a je využívaná mnohými zákazníkmi na správu aplikácií a zaisťovanie kritických procesov, preto sme zdokonalenie služby Bare Metal Backup považovali za potrebné,“ uviedol Stefano Cecconi, CEO Aruba S.p.A. „Teraz zákazníci budú môcť využívať riešenie, ktoré umožní rýchlu a pohodlnú obnovu ich IT procesov a poskytne garancie na business úrovni.

Albert Zammar, Vice Prezident pre SEMEA spoločnosti Veeam dodáva: „Podľa IDC bude väčšina spoločností do roku 2019 potrebovať IT prostredie v cloude: to je dôvod nášho strategického partnerstva so spoločnosťou Aruba. Začiatok našej spolupráce bol zameraný na zálohovanie ako službu (BaaS – Backup as a service), ale veríme, že sa naša spolupráca bude naďalej rozvíjať, pretože v stále viac a viac digitalizovanom svete, kde spoločnosti využívajú cloud na správu dát a aplikácií, zaručuje kombinácia našich riešení pre business nielen veľmi krátky čas pre obnovu dát a 24/7 kontinuitu prevádzky, ale aj riešenie „Always-on availability of data and aplications.