Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Společnost VMware, Inc. oznámila, že byla pozvána, aby se již druhým rokem stala součástí indexu Dow Jones Sustainability Index (DJSI) pro rok 2021, jednoho z nejvýznamnějších světových ukazatelů v oblasti ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a řídicí praxe (ESG).

Společnost VMware se v hodnocení ESG umístila na 97. percentilu v kategorii softwaru a služeb a patří mezi šest nejlepších softwarových společností.1

„Politikou ESG se řídí vše, co ve VMware děláme. Pokroky v naplňování cílů naší Agendy 2030 transparentně vykazujeme prostřednictvím pravidelných zpráv,“ říká Nicola Acutt, viceprezidentka pro oblast ESG společnosti VMware. „Být takto oceněni – zvláště již druhým rokem v řadě – považujeme za významný úspěch a jsme mimořádně hrdí na výsledky, které začínáme pozorovat. Je to výsledek každodenní práce našich týmů a ukazatel oddanosti celé firmy myšlenkám ESG, které se promítají do našich procesů, politik a vztahů s dalšími stranami.“

DJSI jsou vážené indexy plovoucí hodnoty tržní kapitalizace, které sestávají z globálních, regionálních a národních benchmarků, které měří výkonnost společností podle vybraných kritérií ESG. Dow Jonesův světový index udržitelnosti (DJSI World) a Dow Jonesův severoamerický index udržitelnosti (DJSI North America) uplatňují transparentní, na souboru pravidel založený proces výběru firem, který vychází ze skóre S&P Global ESG jakožto výsledku každoročního hodnocení udržitelnosti S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). Hodnocení CSA je založené na dotazníku, který zkoumá jak veřejné, tak neveřejné údaje poskytnuté zúčastněnými společnostmi. V letošním roce bylo k účasti na S&P Global CSA pozváno více než 10 000 veřejně obchodovaných společností.

Společnost VMware dosáhla vysokého skóre v klíčových oblastech obchodního chování, včetně informační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti, lidských práv, pracovněprávní praxe, environmentálního reportingu nebo korporátního občanství a filantropie.

„Blahopřejeme společnosti VMware k zařazení do indexů DJSI World a DJSI North America,“ řekl Manjit Jus, ředitel globálního výzkumu ESG společnosti S&P Global. „Je-li firma součástí indexu DJSI, znamená to, že patří ve svém odvětví mezi lídry v oblasti udržitelnosti. Rekordní počet firem, které se v roce 2021 hodnocení S&P Global Corporate Sustainability Assessment zúčastnily, je důkazem sílícího hnutí za otevřenost a transparentnost v oblasti ESG.

Agenda 2030 společnosti VMware představuje desetiletý závazek v oblasti ESG a výzvu k akci na podporu udržitelnějšího, spravedlivějšího a bezpečnějšího světa. Tvoříme budoucnost, ve které naše technologie budou mít pozitivní dopad na všechny naše zainteresované strany: zaměstnance, zákazníky, dodavatele, akcionáře, místní komunity i naši planetu. Další informace o politice ESG společnosti VMware.

Značky: