Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nová vydání lokálních a SaaS produktů z portfolia VMware vRealize pomohou zákazníkům zavádět, optimalizovat a řídit hybridní a multicloudová prostředí

Společnost VMware, Inc. (NYSE: VMW) představila inovace ve svém portfoliu softwarových produktů VMware vRealize Cloud Management pro lokální prostředí i poskytovaných formou služby. Nové a vylepšené schopnosti produktů umožní zákazníkům konzistentně zavádět a provozovat aplikační, infrastrukturní a platformní služby v celém svém prostředí od datového centra přes cloud po okraj sítě.

„Podniky musí řešit řadu otázek, jak v dnešní nejisté době zajistit chod podniku,“ říká Ajay Singh, viceprezident a generální ředitel pro oblast řízení cloudu společnosti VMware. „Snaží ze modernizovat aplikace, urychlit inovace hybridního a veřejného cloudu a poskytovat moderní vývojové prostředí. VMware je osvědčený partner, který zákazníkům umožňuje tyto problémy IT efektivně řešit a soustředit se na podnikovou transformaci.“

Konzistentní zavádění a provoz aplikačních, infrastrukturních a platformních služeb

VMware vRealize Cloud Management nabízí nové a vylepšené schopnosti automatizace moderní infrastruktury s podporou principů DevOps a autonomního provozu. Platforma VMware vRealize je k dispozici ve verzi jak pro lokální prostředí, tak ve formě služby (SaaS) a zákazníkům poskytuje flexibilitu a efektivitu cloudové infrastruktury libovolného rozsahu. Využívá umělou inteligenci (AI), strojové učení (ML) a principy DevOps, jako je infrastruktura ve formě kódu (IaC) a GitOps, k poskytování, koordinaci, optimalizaci a řízení hybridních a multicloudových prostředí. Společnost VMware představila nové verze, schopnosti a vylepšené funkce produktů VMware vRealize Automation 8.2, VMware vRealize Automation Cloud, VMware vRealize Log Insight 8.2, VMware vRealize Log Insight Cloud, VMware vRealize Operations 8.2, VMware vRealize Operations Cloud a VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2.

Autonomní provoz řízený umělou inteligencí

Řešení VMware vRealize Operations umožňuje automatizované řízení celého provozu od aplikací po infrastrukturu a optimalizaci, plánování a škálování privátních, hybridních a veřejných cloudů. S využitím umělé inteligence a prediktivní analýzy zajišťuje průběžnou optimalizaci výkonu, kapacit a nákladů, aktivní plánování, inteligentní řešení problémů a integrované zajišťování compliance. VMware vRealize Operations 8.2 a VMware vRealize Operations Cloud nabídnou:

  • Provoz Kubernetes: nová a vylepšená podpora Kubernetes díky integraci s VMware Tanzu Kubernetes Grid a Red Hat OpenShift umožní zákazníkům automaticky detekovat a monitorovat stav, výkon, kapacitu, náklady a konfiguraci Kubernetes v lokálním prostředí a v cloudu VMware na AWS.
  • Řešení problémů od aplikací po infrastrukturu: nejnovější vydání bude nabízet integraci s oblíbenými nástroji APM, jako je AppDynamics, Datadog a Dynatrace. Bude obsahovat i novou funkci detekce aplikací prostřednictvím propojení s nástrojem VMware vRealize Network Insight. Tyto dvě schopnosti pomohou zákazníkům předpovídat problémy, předcházet jim a rychle je řešit v kontextu aplikací.
  • Monitoring nejen cloudu VMware: zdokonalené vyhodnocování naměřených údajů a nový monitoring téměř v reálném čase poskytne ucelenější přehled a pomůže zákazníkům odhalovat problémy s výkonem a dostupností až 15x rychleji. Vylepšená nativní správa AWS umožní výpočty kapacity u instancí EC2 a automaticky importuje metriky do VMware vRealize Operations k rychlejšímu řešení případných problémů.
  • Efektivní řízení kapacity a nákladů: zdokonalený výpočet ceny a nákladů, včetně denních nákladů na virtuální stroje, zlepšeného měření a podpory stanovování ceny u jiných pracovních zátěží než VMware vRealize Automation, pomůže zákazníkům ještě více snížit náklady.

Podobně přinese VMware vRealize Log Insight 8.2 a vRealize Log Insight Cloud zdokonalenou podporu Kubernetes, užší integraci s VMware Cloud na AWS a obecná vylepšení použitelnosti.

Cloudová služba VMware Skyline oznámila, že její využití bude jednodušší. Zákazníci, kteří zavádí nebo rozšiřují využití této služby, se mohou těšit na kratší a intuitivnější proces. Skyline aktivně poskytuje informace, které zákazníkům pomáhají vyhnout se předem potížím a zkracuje tak dobu strávenou řešením požadavků na aktivní uživatelskou podporu. Sada nástrojů VMware vRealize Operations Management Pack pro Skyline zákazníkům nabízí integrovanou správu a podporu, která odhaluje potenciální problémy a radí, jak je včas odstranit.

Moderní automatizace infrastruktury

VMware vRealize Automation 8.2 a VMware vRealize Automation Cloud zákazníkům poskytnou vylepšené funkce pro nejdůležitější automatizační úlohy včetně moderní automatizační platformy, DevOps pro infrastrukturu, samoobslužného cloudu a automatizace Kubernetes. Nové a vylepšené schopnosti VMware vRealize Automation:

  • Moderní automatizační platforma: vylepšené schopnosti, které zvyšují agilitu, bezpečnost a kontrolu včetně podrobně odstupňovaného řízení přístupu podle rolí (RBAC), zlepšené podpory multitenantní infrastruktury, rozšířených možností činností v běžném provozu a automatizace sítě pomocí rozhraní API pro NSX.
  • DevOps pro infrastrukturu: vylepšené možnosti definování infrastruktury jako kódu díky zavedení nástroje VMware Cloud Templates jako templatovacího systému pro infrastrukturu VMware Cloud. To zahrnuje i správu konfigurací Terraform z katalogu služeb.
  • Samoobslužný cloud: vylepšená integrace s VMware Cloud Foundation dále zjednodušuje zprovoznění privátního cloudu.
  • Automatizace Kubernetes: samoobslužné poskytování jmenných prostorů Kubernetes prostřednictvím katalogu služeb s podporou VMware Cloud Foundation s Tanzu.

Funkce pro řízení životního cyklu sady VMware vRealize Suite pomáhají zákazníkům zvýšit efektivitu investice automatizací zavádění, konfigurace a aktualizace produktů celé sady.

VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 zavádí a spravuje produkty sady vRealize Suite v cloudu VMware na AWS, podporuje škálování produktů vRealize Operations a trvale dostupnou architekturu a konfiguruje jednotlivé nebo vícečetné datové zdroje pro nástroj vRealize Network Insight. Bude obsahovat i podporu certifikace souladu s normami, včetně dobrovolného zpřístupnění produktů (VPAT) 2.0 a Federálních standardů pro zpracování informací (FIPS).

Dostupnost produktů

Vydání VMware vRealize Automation 8.2, VMware vRealize Log Insight 8.2, VMware vRealize Operations 8.2 a VMware vRealize Suite Lifecycle Manager 8.2 se očekává ve 3. čtvrtletí fiskálního roku 2021 společnosti VMware. Vydání nových funkcí a vylepšení produktů VMware vRealize Automation Cloud, VMware vRealize Log Insight Cloud a VMware vRealize Operations Cloud se rovněž očekává ve 3. čtvrtletí fiskálního roku 2021 společnosti VMware.

Značky: