Novým hovorcom najväčšieho výrobcu automobilov na Slovensku sa k 1. januáru 2018 stal Michal Ambrovič, ktorý v automobilke pracuje od roku 2013. Na oddelenie Komunikácie sa vracia z oddelenia Vedenie projektov C-SUV, kde pôsobil tri roky.

Michal Ambrovič

Pred nástupom do Volkswagen Slovakia pracoval ako hovorca a vedúci oddelenia Komunikácie a HR v Centralnom depozitári cenných papierov SR. Má tiež žurnalistickú prax, pracoval aj ako asistent poslanca NR SR a pôsobil i v komunálnej politike.

Je absolventom Právnickej fakulty UK v Bratislave ako aj American Institute on Political and Economical Studies, i Medzinárodného parlamentného praktika Nemeckého Bundestagu.

Značky: