Nový Internet banking od VÚB banky budú už od Nového roka využívať všetci klienti. Jeho hlavným prínosom je okrem nového vzhľadu aj jednoduchšia orientácia, ľahšie ovládanie a rovnako aj responzívny dizajn.

Klienti mali dočasne k dispozícii dve verzie Internet bankingu. Mohli si vybrať medzi doterajším Internet bankingom a tým novým. Po mesiacoch príprav však VÚB banka od 1. januára sprístupní svojim klientom už len novú a vylepšenú verziu Internet bankingu, ktorú doteraz už aj tak aktívne využívali takmer tri štvrtiny klientov. Tá pritom spĺňa tie najprísnejšie bezpečnostné štandardy.   

Najväčšími zmenami dizajnu prešla prihlasovacia stránka, domovská stránka, spôsob potvrdzovania operácií a hlavné menu, ktoré sa premiestnilo vodorovne na ľavú stranu.

Pribudli nové položky na domovskej stránke, ako Domáci prevod na účet, Plánované platby či Nový produkt, čo je katalóg všetkých bankových produktov, ktoré si môže klient zriadiť online. Takisto pribudla možnosť naplánovať si stretnutie s osobným bankárom pre Magnifica klientov.

Klienti s aktivovanou aplikáciou VÚB Mobil Banking postrehnú zmenu, ktorou je premiestnenie bezpečnostného prvku Mobilný PIN na prvé miesto pri potvrdzovaní operácií. Aj nová verzia Internet bankingu myslí na slabozrakých či nevidiacich klientov, pre ktorých slúži užitočná vokalizácia jednotlivých príkazov a informácií.  

Ďalšie informácie o novom Internet bankingu sa nachádzajú na webe with.vub.sk, ako aj na webe www.vub.sk, kde je v sekcii Elektronické bankovníctvo dostupná aj možnosť zriadenia nového IB online. 

Značky: