Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Prieskum spoločnosti Kaspersky naznačuje, že ak by sme mohli, väčšina z nás by na sebe niečo zmenila. Mnohí sa však obávajú, že vylepšenie schopností človeka či zvyšovanie jeho produktivity prostredníctvom technológií, tzv. human augmentation, by bolo dostupné výhradne pre bohatých a že naše telá by sa mohli stať prípadným terčom kyberzločincov.

Prieskum realizovaný pre spoločnosť Kaspersky odhalil celkovo pozitívne naladenie ľudí pre vylepšovanie schopností ľudského tela pomocou technológií. 92 % respondentov by zmenilo nejaký svoj fyzický aspekt, ak by to šlo, zatiaľ čo takmer dve tretiny (63 %) by zvažovalo technologický zásah do svojich tiel na ich vylepšenie – či už natrvalo alebo dočasne. Do štúdie bolo zapojených 14 500 dospelých v 16 krajinách Európy a severnej Afriky, pričom technologickému vylepšeniu ľudského tela sú najviac naklonení Taliani (81 %) a najmenej zase Briti (33 %). Niektorí respondenti dokonca vyslovili želanie pripojiť k svojim telám smartfóny.

Väčšina ľudí mala jasno v tom, že chce, aby sa technologické vylepšenie schopností človeka používalo pre dobro ľudstva, pričom 53 % ľudí sa vyjadrilo, že by mali byť použité na zlepšenie kvality života. Naprieč krajinami sa ľudia vyslovili, že cieľom akéhokoľvek technologického zásahu do ľudského tela by malo byť zlepšenie celkového fyzického zdravia (40 %) alebo zraku (33 %).

Pretrvávajú však niektoré obavy, napríklad respondenti sa obávajú toho, že takéto technologické vylepšenie ľudského tela by bolo dostupné len pre bohatých (69 %), zatiaľ čo takmer 9 z 10 (88 %) ľudí uviedlo, že sa obávajú, že by ich telá mohli byť hacknuté kyberzločincami.

Koncept technologického vylepšenia ľudského tela (tzv. human augmentation) – proces znovuvytvorenia alebo zlepšovania našich fyzických a duševných schopností už nie je len výmyslom či myšlienkou science fiction, a to najmä preto, že digitálne technológie sú čoraz dôležitejšou súčasťou našich každodenných životov.

„Technologické vylepšenie ľudských schopností je dnes jedným z najvýznamnejších trendov v oblasti technológií. Už teraz vidíme široké spektrum praktických aplikácií ich nasadenia v každodenných oblastiach nášho života, ako je zdravotná a sociálna starostlivosť, šport, vzdelávanie a doprava. Exoskeletony pri požiaroch a záchranných akciách alebo 3D tlač ľudských orgánov sú len jednými z mnohých príkladov. Je však na mieste, že ľudia cítia aj obavy. Nadšenci do technologických vylepšení ľudského tela už teraz testujú hranice toho, čo je možné, ale potrebujeme spoločenskú zhodu v oblasti štandardov, aby sme zaistili, že technologické zásahy do ľudského tela dosiahnu plný potenciál svojho využitia a zároveň budú minimalizované akékoľvek riziká,“  hovorí Marco Preuss, riaditeľ Globálneho tímu pre výskum a analýzu (GReAT) spoločnosti Kaspersky v Európe.

Ďalšie kľúčové zistenia prieskumu:

  • Dospelí v južnej Európe, vrátane Španielska, Portugalska, Grécka a Talianska, patria spolu s Marokom ku krajinám s najotvorenejším prístupom k technologickému vylepšovaniu ľudských schopností.
  • Dospelí vo Veľkej Británii a Francúzsku sa voči technologickému vylepšovaniu ľudských schopností zdajú byť najskeptickejší, proti tejto koncepcii je 36 % Britov a 30 % Francúzov. Viac než polovica dospelých vo Francúzsku (52 %) a Veľkej Británii (52 %) verí, že technologické vylepšovanie ľudských schopností človeka bude pre spoločnosť nebezpečné, čo je vysoko nad priemerom štúdie (39 %).
  • Schopnosť zvýšiť atraktívnosť svojho tela oslovila viac než tretinu žien (36 %) a iba štvrtinu mužov (25 %), zatiaľ čo mužom viac záleží (23 %) na zvyšovaní svojej sily než ženám (18 %).
  • Takmer polovica opýtaných (47 %) sa domnieva, že vlády by mali regulovať možnosti technologického vylepšovania ľudských schopností. Najviac je za vládne intervencie Veľká Británia (77 %), na opačnej strane sa nachádza Grécko (17 %).
  • Tretina ľudí (33 %) je nadšená z myšlienky technologického vylepšovania ľudských schopností, ale ženy (21 %) sú touto predstavou predsa len o niečo viac znepokojené než muži (15 %).

Zistenia prieskumu boli prezentované na online konferencii Kaspersky NEXT, kde na tému technologického vylepšenia ľudských schopností debatovali poprední odborníci zo súkromného aj akademického sektora:

„Myslím si, že väčšina ľudí bude ochotná akceptovať technologické vylepšenia svojich schopností, pokiaľ sa budú uskutočňovať veľmi malými postupnými krokmi a uvidia v nich ekonomické a zdravotné benefity,“ myslí si Zoltan Istvan, autor a zakladateľ Transhumanistickej strany. „Historicky sa ľuďom spočiatku technologické inovácie nepáčia, ale prijímajú ich, pretože si uvedomujú, že v stávke je ich práca, živobytie aj národná bezpečnosť,“ dodáva.

Pre profesora Juliana Savulescu je najdôležitejšou oblasťou technologického vylepšenia ľudských schopností tá psychologická – zlepšovanie kognitívnych a morálnych schopností. „Najväčšou hrozbou, ktorej čelíme, je nerovnosť v kapacitách ľudského správania, vrátane morálneho správania.“  Profesor Savulescu ďalej varuje: „Technologické vylepšenie schopností človeka má potenciál existujúce rozdiely ešte prehĺbiť, takže výzvou pre vlády na celom svete je, ako potenciál ľudského vylepšenia využiť pre dobro.“

David Jacoby, hlavný bezpečnostný analytik Globálneho tímu pre výskum a analýzu spoločnosti Kaspersky v Európe dodáva: „Pri pohľade do minulosti, zlí aktéri vždy našli spôsob, ako nové technológie zneužiť – avšak vo všeobecnosti boli tieto technologické pokroky pre ľudstvo pozitívne – a som si istý, že sa to dotkne aj technologického vylepšovania ľudských schopností. To znamená, že musíme zostať ostražití a dávať si pozor na hrozby zneužitia alebo útoku, aby myšlienka na bezpečnosť neprišla prineskoro, keď sa už technologické vylepšovanie ľudských schopností stane každodennou realitou.“

Značky: