Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje cestujúcej verejnosti, že z dôvodu plánovanej dlhodobej výluky na území Českej republiky (ČR) príde s platnosťou od 6. 4. 2021 predbežne až do konca roka 2022 k zmenám v trase a časových polohách všetkých medzištátnych vlakov cez pohraničné priechody Kúty, Horní Lideč a Čadca. Zmeny budú nasledovné:

Pohraničný priechod Kúty:

 • Všetky vlaky linky EC Budapešť – Bratislava – Praha (Hamburg) budú vedené v úseku Brno hl. n. – Praha hl. n. odklonom cez Havlíčkův Brod.
 • Vlaky na svojej trase nebudú obsluhovať železničné stanice Česká Třebová a Pardubice hl. n..
 • Vlaky medzi stanicami Brno hl. n. a Praha hl. n. budú zastavovať v staniciach Brno-Královo Pole a Kolín.
 • Uvedená zmena trasy spôsobí neskorší príchod do stanice Praha hl. n. o 25 minút, t. j. namiesto pôvodnej minúty príchodu o xx:13 budú vlaky prichádzať o xx:38. V opačnom smere namiesto pôvodného odchodu zo stanice Praha hl. n. o xx:44 pôjdu vlaky skôr o 22 minút, teda o xx:22.
 • Vlak EC 172/173 Budapešť Nyug. – Hamburg Altona bude v Prahe obsluhovať výhradne stanicu Praha-Holešovice bez zastavenia v stanici Praha hl. n..

Pohraničný priechod Horní Lideč:

 • Všetky medzištátne vlaky cez pohraničný priechod Horní Lideč budú v oboch smeroch vedené po rovnakej trase s pridaním niektorých zastavení na území ČR a predĺžením cestovnej doby.
 • Príchod do železničnej stanice Praha hl. n. bude posunutý o 17 minút neskôr, t. j. z času xx:39 na xx:56. Odchod z Prahy hl. n. bude o 8 minút skôr, namiesto o xx:23 bude odchod o xx:15.
 • Na území Slovenskej republiky (SR) neprichádza v cestovnom poriadku uvedených vlakov k žiadnym zmenám.

Pohraničný priechod Čadca:

 • Vlaky SC Pendolino Košičan (Praha hl. n. – Košice), t. j. SC 240/241 budú mať len drobné odchýlky v cestovnej dobe.
 • Systémové vlaky Ex 14x linky Žilina – Ostrava – Praha hl. n. budú prichádzať do železničnej stanice Praha hl. n. o 17 minút neskôr, teda namiesto o xx:39 to bude o xx:56. Odchod z Prahy hl. n. bude o 11 minút skôr, teda namiesto xx:23 bude odchod o xx:12.
 • Na území SR neprichádza v cestovnom poriadku uvedených vlakov k žiadnym zmenám.

Cestujúcich zároveň upozorňujeme, že medzi SR a ČR je v súčasnosti obmedzené vedenie vybraných vlakov z dôvodu pandémie. Bližšie informácie nájdu na našom webe à https://www.zssk.sk/koronavirus/, na výveskách na železničných staniciach, prípadne aj na telefónnom čísle Kontaktného centra 18 188.

 

 

 

 

Značky: