Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Celkom 80 % vodičov prémiových vozidiel v Nemecku chce v nasledujúcich piatich rokoch prejsť na elektrické vozidlo. Väčšina z nich (66 %) by chcela svoje vozidlo nadobudnúť prostredníctvom tradičných finančných produktov, nie priamou kúpou. Tento výsledok vyplýva z aktuálnej ankety Kantar z poverenia Mercedes-Benz Mobility, ktorej sa zúčastnilo viac ako 2 500 vodičov v Nemecku, USA a Číne bez ohľadu na značku. Poskytovateľom finančných služieb a služieb mobility tým prináleží hlavná úloha na ceste za elektrickou mobilitou. Vo všetkých krajinách sú preferovanými partnermi pri prechode na elektromobil poskytovatelia finančných služieb výrobcu (celkovo: 73 %; Nemecko: 81 %; USA: 74 %, Čína: 64 %).

Aj digitálne ponuky sa tešia rastúcej obľube: online kontakt s poskytovateľom má čoraz väčší význam a väčšina respondentov ho medzičasom považuje za rovnako dôležitý aspekt ako osobný kontakt. Väčšia otvorenosť voči smart spôsobom platby vo vozidle (In-Car-Payment) sa momentálne prejavuje v Číne (46 %). Potenciálni používatelia služby v tom vidia jasnú konkurenčnú výhodu poskytovateľa voči iným účastníkom trhu. Podľa štúdie je najobľúbenejším nástrojom v oblasti finančných služieb aj naďalej financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov (46 %), po ktorom nasledujú krátkodobé prenájmy a operatívny lízing vozidiel. 45 % respondentov okrem toho uviedlo, že poskytovatelia finančných služieb výrobcu („captives“) zohrávajú veľkú alebo veľmi veľkú rolu pri rozhodovaní o tom, či ostanú verní značke.

„U používateľov vozidiel pozorujeme jasný posun k elektrickej mobilite a túžbu po väčšej finančnej slobode. Štúdia tak potvrdzuje našu stratégiu: flexibilnými možnosťami financovania chceme vydláždiť cestu k ekologickej mobilite,“ uviedol Franz Reiner, predseda predstavenstva Mercedes-Benz Mobility AG. „Digitálne predajné kanály pritom plnia čoraz dôležitejšiu úlohu, osobné poradenstvo zostáva však aj napriek tomu dôležité. Už niekoľko rokov posilňujeme digitalizáciu našej ponuky a integráciu digitálnych a fyzických kontaktných miest pre zákazníkov Mercedes-Benz Mobility, a tak našim zákazníkom poskytujeme ničím nerušený zážitok a komplexné služby vo všetkých odbytových kanáloch.“

Peter Zieringer, vedúci oddelenia pre vzťahy so zákazníkmi a člen predstavenstva Mercedes-Benz Mobility AG, zodpovedný za predaj a marketing, dodal: „Štúdia ukazuje, že poskytovatelia finančných služieb zohrávajú centrálnu rolu pri výbere značky vozidla. Z pohľadu zákazníka sú výrobcovia vozidiel a ich poskytovatelia finančných služieb výrazne prepojení. Rozhodujúcim faktorom úspechu je integrovaný zážitok zákazníka. Mercedes-Benz Mobility intenzívne spolupracuje s automobilovou značkou na vytváraní takýchto výnimočných skúseností zákazníka.“

Najmä v Nemecku a v USA uprednostňujú majitelia osobných motorových vozidiel financovanie svojho elektrického vozidla prostredníctvom tradičných finančných produktov pred priamou kúpou

Na všetkých troch trhoch si veľká väčšina respondentov dokáže predstaviť, že v nasledujúcich piatich rokoch bude riadiť elektrické vozidlo. Čína pritom v porovnaní krajín vyniká až 96 % respondentov. Aj v Nemecku (80 %) a v USA (68 %) sa trend jasne vyvíja smerom k elektrickým vozidlám. Tu sa navyše prejavil výrazný záujem o možnosti financovania: z celkového počtu respondentov, ktorí majú záujem o elektrické vozidlo, v Nemecku až 66 % a v USA až 65 % účastníkov štúdie uviedlo, že by si vozidlo zaobstarali prostredníctvom finančného produktu (financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov, operatívny lízing alebo krátkodobý prenájom). Pri 44 % v Nemecku a 45 % v USA je o priamu kúpu výrazne menší záujem. Najobľúbenejším finančným produktom na všetkých trhoch je financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov (Nemecko: 48 %; USA: 60 %, Čína: 58 %). V prípade financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov a operatívneho lízingu elektrického vozidla je poskytovateľ finančných služieb výrobcu vo všetkých krajinách prvou voľbou. V Nemecku sa 81 % respondentov rozhodlo pre takzvaných „captives“, v USA to bolo 74 % a v Číne 64 % respondentov.

Nadobudnutie vozidla online je celosvetovo čoraz výraznejším prísľubom úspechu, respondenti sú otvorení možnosti platby priamo vo vozidle

Digitálne ponuky financovania vozidla majú čoraz väčší význam. Pre väčšinu respondentov vo všetkých krajinách sú digitálne miesta kontaktu, teda online kontakt s poskytovateľom v procese nadobúdania vozidla, medzičasom rovnako dôležité ako osobný kontakt s obchodníkom (Nemecko: 55 %; USA: 52 %, Čína: 76 %). Ochota uzavrieť zmluvu o financovaní prostredníctvom tradičných finančných produktov, zmluvu na operatívny lízing alebo krátkodobý prenájom online je navyše intenzívnejšia ako pri priamej kúpe. Osobný kontakt však dokáže ešte viac zintenzívniť ochotu uzavrieť zmluvu online: napríklad v Nemecku približne jedna tretina respondentov (38 %) uvádza, že by online bez osobného poradenstva neuzavrela žiadnu zmluvu o financovaní prostredníctvom tradičných finančných produktov alebo zmluvu o operatívnom lízingu. Približne polovica týchto respondentov (47 %) by však s poradcom bola ochotná uzatvoriť zmluvu online. V Číne, na rozdiel od Nemecka, by možnosť uzatvoriť zmluvu v oblasti financovania prostredníctvom tradičných finančných produktov a operatívneho lízingu čisto online odmietla len jedna štvrtina respondentov (26 %). Dve tretiny z týchto respondentov (67 %) by zase uzatvorili zmluvu s osobným poradcom aj online.

Pokiaľ ide o digitálnu platbu z vozidla (In-Car-Payment), tejto možnosti sú momentálne otvorení najmä respondenti v Číne. V Číne by 46 % účastníkov štúdie veľmi pravdepodobne alebo dokonca rozhodne využilo platby priamo vo vozidle. Najmä v Nemecku (27 %) a v USA (27 %) podľa účastníkov štúdie momentálne ešte existujú výhrady so zreteľom na bezpečnosť údajov a ochranu osobných údajov, avšak tieto výhrady je možné zmierniť predovšetkým zvýšením povedomia o zabezpečení systému. Potenciálni používatelia vo všetkých krajinách hodnotia platbu priamo vo vozidle ako podstatnú konkurenčnú výhodu výrobcu voči iným poskytovateľom (Nemecko: 55 %, USA: 68 %, Čína: 76 %). Účastníci štúdie vidia najväčšiu výhodu platby priamo vo vozidle vo výraznom náraste komfortu a odbremenení počas bežného dňa.

Financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov naďalej na prvom mieste medzi modelmi financovania

Zo všetkých respondentov by 46 % využilo na obstaranie ďalšieho vozidla financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov. Ďalšie miesta obsadili modely krátkodobého prenájmu (32 %) a operatívny lízing (26 %). Najmä používatelia, ktorí už svoje aktuálne vozidlo získali prostredníctvom financovania tradičnými finančnými produktami alebo operatívnym lízingom, by sa aj pri svojom ďalšom vozidle rozhodli pre financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov. Zákazníci v Nemecku a v USA, ktorí svoje vozidlo nadobudli priamou kúpou, sa aj pri ďalšom vozidle prikláňajú k priamej kúpe. V Číne sa zákazníci, ktorí si vozidlo kúpili priamou kúpou, sa zdajú byť otvorenejší iným možnostiam financovania: ochota prejsť z priamej kúpy vozidla na financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov alebo služieb krátkodobých prenájmov v automobilovom priemysle sa tu prejavuje najvýraznejšie. V každom prípade by si 48 %, príp. 51 % respondentov v Číne vedelo predstaviť, že by pri zaobstarávaní svojho ďalšieho vozidla veľmi pravdepodobne alebo rozhodne prešli na financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov alebo model krátkodobého prenájmu. V Nemecku je táto ochota momentálne na nízkej úrovni: 18 % (financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov) a 21 % (krátkodobý prenájom).

Nemeckí vodiči využívajú možnosť financovania s následným vlastníctvom vozidla po skončení platnosti zmluvy

„Po skončení času platnosti zmluvy vozidlo už patrí mne“: to je v Nemecku (46 %) a v USA (43 %) jeden z hlavných dôvodov financovania vozidla. Vo všetkých krajinách, predovšetkým v Číne a v USA, zohrávajú vlastné finančné možnosti významnú rolu. V USA sa k tomu pridáva šanca nadobudnúť inak príliš drahé vozidlo (52 %). V Číne s tým súvisí možnosť vyhnúť sa vysokej jednorazovej platbe pri priamej kúpe (49 %). Operatívny lízing podľa respondentov ponúka najmä možnosť častejšieho riadenia nového vozidla (Nemecko: 40 %, USA: 46 %, Čína: 26 %). Okrem toho je operatívny lízing uvádzaný ako jeden z hlavných dôvodov pre efektívnejšie vyhýbanie sa opravám, ktoré sú podmienené vekom vozidla (Nemecko: 37 %, USA: 49 %, Čína: 13 %). Operatívny lízing je atraktívny najmä pre účastníkov štúdie v Nemecku a Číne, ktorí chcú vozidlo používať, ale nechcú ho vlastniť (Nemecko: 37 %, Čína: 26 %). Finančné úvahy zohrávajú skôr menej významnú rolu.

Poskytovatelia finančných služieb výrobcu posilňujú lojálnosť voči značke – väčšina sa pri financovaní rozhoduje pre nové vozidlá namiesto jazdených vozidiel

Kým výber poskytovateľa finančných služieb v Nemecku a v USA závisí predovšetkým od podmienok, respondenti v Číne kladú ešte väčší dôraz na to, aby všetky služby v súvislosti s vozidlom zabezpečoval jeden jediný poskytovateľ. Pri výbere poskytovateľa finančných služieb v Nemecku, USA a Číne je dôvera v poskytovateľa rozhodujúci faktor. Poskytovatelia finančných služieb výrobcu tak majú podstatný vplyv na lojálnosť voči značke: takmer polovica účastníkov štúdie (45 %) prisudzuje výkonom poskytovateľov finančných služieb veľký alebo veľmi veľký význam pri rozhodovaní o tom, či sa znova rozhodnú pre konkrétnu značku. Mercedes-Benz Mobility je podľa respondentov na všetkých trhoch dôveryhodný a inovatívny partner v oblasti financovania, ktorý sa orientuje na zákazníkov.

Poskytovatelia finančných služieb okrem toho majú ďalšie pozitívne hospodárske účinky na výrobcov: na rozdiel od prípadov priamej kúpy sa väčšina respondentov vo všetkých troch krajinách pri financovaní prostredníctvom tradičných finančných produktov alebo operatívneho lízingu vozidla rozhoduje pre vyššiu úroveň výbavy (62 %), ako aj pre nové vozidlo namiesto jazdeného vozidla (56 %). Okrem toho uzatvorenie zmlúv o financovaní prostredníctvom tradičných finančných produktov alebo operatívnom lízingu, najmä v Číne, vedie aj ku kúpe dodatočných služieb (Nemecko: 44 %, USA: 45 %, Čína: 66 %). V Nemecku a Číne je obľúbené poistenie vozidiel, v USA sa obľube tešia predĺžené záruky.

Informácie o štúdii

Globálne trendy v automobilových a finančných službách je trhová štúdia, ktorá opakovane skúma, čo zákazníci očakávajú od súčasných poskytovateľov služieb mobility vo vzťahu k finančným produktom a procesom kúpy, a to, ako finančné služby ovplyvňujú kúpu vozidla. Prvýkrát ju v roku 2022 vypracoval inštitút pre prieskum trhu Kantar z poverenia Mercedes-Benz Mobility. Celkom 2 605 osôb v Nemecku, USA a Číne sa v rámci štúdie v období od januára do februára tohto roka zúčastnilo online ankety, ktorá zahŕňala 36 uzavretých otázok a dve otvorené otázky. Inštitút Kantar do ankety zahrnul vodičov prémiových vozidiel rozličných značiek, ktorí svoje súčasné vozidlo nadobudli buď prostredníctvom finančného produktu (financovanie prostredníctvom tradičných finančných produktov, operatívny lízing), alebo priamou kúpou.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.