Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Aby Allianz – Slovenská poisťovňa uspokojila potreby svojich klientov, investuje množstvo energie do zefektívňovania a skvalitňovania procesu vybavovania poistných udalostí. Pri likvidácií škôd je dôležité, ako rýchlo dokáže poisťovňa rozhodnúť o poistnom krytí a poukázať finálnu výšku poistného plnenia na účet poškodeného. Allianz – SP preto vyvinula prelomový projekt, vďaka ktorému bude proces likvidácie škodových udalostí ešte jednoduchší. Projekt má osloviť predovšetkým generáciu aktívnych ľudí, ktorí uprednostňujú „smart“ online služby dostupné kdekoľvek a kedykoľvek.

Inovácie na prvom mieste

Stále viac klientov využíva možnosť vybavenia poistnej udalosti prostredníctvom svojho počítača, tabletu alebo smartfónu. Pohodlná a jednoduchá aplikácia umožní nahlásenie udalosti a sledovanie postupu jej riešenia. Online hlásenie poistnej udalosti teraz obsahuje len pár krokov. Systém poistnú udalosť zaregistruje výlučne na základe údajov od klienta, bez potreby dodatočnej registrácie škody na strane poisťovne.

Klient v závere online hlásenia dostáva registračné číslo škody a k vytvorenej udalosti môže priamo priložiť potrebnú dokumentáciu v elektronickej podobe, napríklad nafotiť potvrdenie od lekára. Aplikácia dokonca klientovi odporučí, aké doklady sú zvyčajne potrebné pre riešenie konkrétneho typu udalosti. Následne prípad preberá priamo likvidátor v poisťovni.

Likvidácia do 24 hodín

Pri vybavovaní poistnej udalosti je prínosom najmä komfort nahlasovania škody a rýchlosť samotnej likvidácie. Až 47 percent udalostí hlásených na webe je aj vďaka priloženej dokumentácii úplne vybavených do 24 hodín od ich nahlásenia. Nová forma online hlásenia bola úspešne spustená pre poistné udalosti v životnom poistení. Hlásenia z neživotných poistení budú môcť klienti registrovať online už v prvom kvartáli budúceho roka.